Elementy metafizyki i alchemii w akcyzie. Czy dodatki do paliw stają się paliwem?

Od kliku lat toczy się spór pomiędzy przedsiębiorcami a Dyrektorem KIS dotyczący obowiązków związanych z obrotem dodatkami i domieszkami do paliw silnikowych. Pomimo niepowodzeń w sporach sądowych Dyrektor KIS nie rezygnuje ze swojego stanowiska, które wiąże się z nałożeniem na podatników dodatkowych obowiązków i ograniczeń. Ważne: Pomimo, że sądy administracyjne potwierdzają korzystne dla podatników stanowisko […]

Czytaj więcej

Przemieszczanie wyrobów zawierających skażony alkohol etylowy jednak wyłączone z obowiązku stosowania e-SAD

Minister Finansów zmienił z urzędu wydaną przez Dyrektora KIS interpretację indywidualną z 17 maja 2023 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ w zakresie obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony. Ważne: Zmiana kontrowersyjnej interpretacji Dyrektora KIS niewątpliwie porządkuje zagadnienie obowiązków ciążących na podmiotach […]

Czytaj więcej

CBAM – dodatkowa danina proekologiczna

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. CBAM, jest przewidziany przez rozporządzenie (UE) 2023/956 z dnia 10.05.2023 r. Ma on na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i jest uzasadniony ucieczką emisji tych gazów, gdy z powodu kosztów związanych z polityką klimatyczną prowadzoną w UE, przedsiębiorstwa z niektórych sektorów przenoszą produkcję do […]

Czytaj więcej

Czy warunkiem zachowania uprawnienia do stosowania zerowej stawki akcyzy może być przesyłanie komunikatów do samego siebie?

Taka konkluzja wynika ze stanowiska Dyrektora KIS. Według interpretacji 0111-KDIB3-3.4013.255.2021.2.MK z 5 stycznia 2022 r. bezwzględnym warunkiem zachowania prawa do preferencji jest stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD, nawet w sytuacji gdy de facto nie dochodzi do przemieszczenia wyrobów akcyzowych. Na szczęście, tak skrajnie formalistyczne podejście do obowiązków dokumentacyjnych nie zostało zaakceptowane przez sądy administracyjne. Ważne: […]

Czytaj więcej

Deklaracje kwartalne w podatku akcyzowym – kto i kiedy musi je składać?

Kiedy w 2021 r. na podmioty korzystające ze zwolnień od akcyzy lub z zerowej stawki, nałożono obowiązek składania deklaracji kwartalnych, pojawiło się wiele wątpliwości co do tego kto, i w jakich sytuacjach powinien je składać. Na stronach MF pojawiła się informacja mająca wyjaśnić zmiany w przepisach dotyczących deklaracjach akcyzowych. Wkrótce opublikowano zaktualizowaną wersję tych wyjaśnień. […]

Czytaj więcej

Czy środki odstraszające owady powinny być przemieszczane pod zabezpieczeniem akcyzowym?

Pomimo, że od uruchomienia elektronicznego uproszczonego dokumentu towarzyszącego (e-SAD) minęło już kilka miesięcy, w dalszym ciągu wątpliwości budzi to, jakie wyroby podlegają nowym procedurom elektronicznej dokumentacji przemieszczeń realizowanych w ramach WNT i WDT. Najnowsza interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z 17 maja 2023 r. każe zwrócić szczególną uwagę na wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy […]

Czytaj więcej

CEWA – pierwsze szczegóły elektronicznych ewidencji akcyzowych

Zapowiadany od dłuższego czasu obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej zaczyna nabierać realnych kształtów. Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji opublikowało na platformie PUESC planowany schemat danych Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Termin na wnoszenie uwag wyznaczony został na 30 marca 2023 r.   Ważne: Od 1 lutego 2024 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych możliwe […]

Czytaj więcej

Akcyza: zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i wysyłających na potrzeby e-SAD

Ministerstwo Finansów opublikowało na platformie PUESC komunikat przedstawiający szczegółowe zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i uprawnionych wysyłających. Rejestracja dotyczy podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć lub wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów z zapłaconą akcyzą, które od 13 lutego 2023 r. dokumentowane będą przy użyciu komunikatów e-SAD w systemie EMCS PL2.   Ważne: Od 13 lutego 2023 r. dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń […]

Czytaj więcej

Podwójny obowiązek sprawozdawczy: e-DD i SENT

Wyroby akcyzowe, jako towary których transport związany jest ryzykiem podatkowym, objęte są obowiązkiem rejestracyjnym w systemach administrowanych przez KAS. Ustawodawca częściowo stara się ograniczyć konieczność dublowania czynności sprawozdawczych w stosunku do tych samych przemieszczeń. Wyłączenia prawne, ograniczające obowiązki podwójnego raportowania zostały jednak określone w różny sposób dla przemieszczeń realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz […]

Czytaj więcej

Już w przyszłym roku nastąpi elektronizacja uproszczonych dokumentów towarzyszących UDT

Na początku 2023 r. duże zmiany czekają przedsiębiorców dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Rozwiązania wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym na podstawie dyrektywy horyzontalnej, które zaczną obowiązywać już od 13 lutego przyszłego roku polegają na skomputeryzowaniu procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji.   Ważne: Każdy kto […]

Czytaj więcej