Akcyza: zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i wysyłających na potrzeby e-SAD

Ministerstwo Finansów opublikowało na platformie PUESC komunikat przedstawiający szczegółowe zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i uprawnionych wysyłających. Rejestracja dotyczy podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć lub wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów z zapłaconą akcyzą, które od 13 lutego 2023 r. dokumentowane będą przy użyciu komunikatów e-SAD w systemie EMCS PL2.

 

Ważne: Od 13 lutego 2023 r. dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów z zapłaconą akcyzą odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Ważne: Procedura uzyskania uprawnień do korzystania z systemu jest wieloetapowa. Wnioski o nadanie uprawnień dostępne będą od 2 stycznia 2023 r., ale czynności rejestracji podmiotów i reprezentacji można rozpocząć już teraz.

Ważne: Wcześniej do czynności rejestracyjnych powinni przystąpić zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie korzystali z platformy PUESC.

 

Sposób rejestracji

Status uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego będzie można uzyskać składając elektroniczny wniosek na platformie PUESC. Potwierdzeniem rejestracji będzie nadanie numerów akcyzowych, które będą identyfikatorami podmiotów w systemie EMCS PL2. Firma składająca wniosek musi być wcześniej zarejestrowania na PUESC.

Termin rozpoczęcia rejestracji

Wnioski o nadanie numerów akcyzowych uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego będzie można składać od 2 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy, którzy obecnie odbierają lub wysyłają wyroby akcyzowe na podstawie papierowego dokumentu UDT będą więc mieli czas na dopełnienie formalności rejestracyjnych niezbędnych do przejścia na elektroniczną formę dokumentacji.

Wymagane uprawnienia

Pierwszym warunkiem złożenia wniosku i uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego będzie wcześniejsza rejestracja podmiotu na PUESC. Firmy, które odbierają wyroby z zapłaconą akcyzą powinny być zarejestrowane na PUESC jako podatnicy akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Podmioty wysyłające przed złożeniem wniosku o nadanie numeru uprawnionego wysyłającego również muszą być zarejestrowane na PUESC.

Ważne: Dodatkowym warunkiem ubiegania się o numer akcyzowy dla zapłaconej akcyzy będzie posiadanie przez reprezentanta składającego wniosek w imieniu podmiotu, co najmniej jednego z dwóch określonych uprawnień dostępnych na wnioskach rejestracji reprezentacji.

 

Płynne przejście na elektroniczną formę dokumentowania przemieszczeń wyrobów z zapłaconą akcyzą, w związku zastąpieniem UDT przez e-SAD wymaga wcześniejszego zakończenia procedury rejestracyjnej. Wymagane do wykonania czynności uzależnione są od tego, czy przedsiębiorcy korzystają już z PUESC i posiadają zarejestrowanych na platformie reprezentantów. Złożenie wniosku o numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego dla podmiotów niekorzystających dotychczas z PUESC musi być poprzedzone założeniem konta przez osobę reprezentującą firmę, rejestracją podmiotu i odpowiednich uprawnień.  

Zobacz także