• Akcyza i cło

    pod lupą Pawła Kaczmarka

Przemieszczanie wyrobów zawierających skażony alkohol etylowy jednak wyłączone z obowiązku stosowania e-SAD

Minister Finansów zmienił z urzędu wydaną przez Dyrektora KIS interpretację indywidualną z 17 maja 2023 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ w zakresie obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony. Ważne: Zmiana kontrowersyjnej interpretacji Dyrektora KIS niewątpliwie porządkuje zagadnienie obowiązków ciążących na podmiotach […]

Czytaj więcej

CBAM – dodatkowa danina proekologiczna

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. CBAM, jest przewidziany przez rozporządzenie (UE) 2023/956 z dnia 10.05.2023 r. Ma on na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i jest uzasadniony ucieczką emisji tych gazów, gdy z powodu kosztów związanych z polityką klimatyczną prowadzoną w UE, przedsiębiorstwa z niektórych sektorów przenoszą produkcję do […]

Czytaj więcej

Czy warunkiem zachowania uprawnienia do stosowania zerowej stawki akcyzy może być przesyłanie komunikatów do samego siebie?

Taka konkluzja wynika ze stanowiska Dyrektora KIS. Według interpretacji 0111-KDIB3-3.4013.255.2021.2.MK z 5 stycznia 2022 r. bezwzględnym warunkiem zachowania prawa do preferencji jest stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD, nawet w sytuacji gdy de facto nie dochodzi do przemieszczenia wyrobów akcyzowych. Na szczęście, tak skrajnie formalistyczne podejście do obowiązków dokumentacyjnych nie zostało zaakceptowane przez sądy administracyjne. Ważne: […]

Czytaj więcej

Deklaracje kwartalne w podatku akcyzowym – kto i kiedy musi je składać?

Kiedy w 2021 r. na podmioty korzystające ze zwolnień od akcyzy lub z zerowej stawki, nałożono obowiązek składania deklaracji kwartalnych, pojawiło się wiele wątpliwości co do tego kto, i w jakich sytuacjach powinien je składać. Na stronach MF pojawiła się informacja mająca wyjaśnić zmiany w przepisach dotyczących deklaracjach akcyzowych. Wkrótce opublikowano zaktualizowaną wersję tych wyjaśnień. […]

Czytaj więcej

Czy środki odstraszające owady powinny być przemieszczane pod zabezpieczeniem akcyzowym?

Pomimo, że od uruchomienia elektronicznego uproszczonego dokumentu towarzyszącego (e-SAD) minęło już kilka miesięcy, w dalszym ciągu wątpliwości budzi to, jakie wyroby podlegają nowym procedurom elektronicznej dokumentacji przemieszczeń realizowanych w ramach WNT i WDT. Najnowsza interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z 17 maja 2023 r. każe zwrócić szczególną uwagę na wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy […]

Czytaj więcej

CEWA – pierwsze szczegóły elektronicznych ewidencji akcyzowych

Zapowiadany od dłuższego czasu obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej zaczyna nabierać realnych kształtów. Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji opublikowało na platformie PUESC planowany schemat danych Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Termin na wnoszenie uwag wyznaczony został na 30 marca 2023 r.   Ważne: Od 1 lutego 2024 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych możliwe […]

Czytaj więcej

Akcyza: zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i wysyłających na potrzeby e-SAD

Ministerstwo Finansów opublikowało na platformie PUESC komunikat przedstawiający szczegółowe zasady rejestracji uprawnionych odbiorców i uprawnionych wysyłających. Rejestracja dotyczy podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć lub wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów z zapłaconą akcyzą, które od 13 lutego 2023 r. dokumentowane będą przy użyciu komunikatów e-SAD w systemie EMCS PL2.   Ważne: Od 13 lutego 2023 r. dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń […]

Czytaj więcej

Podwójny obowiązek sprawozdawczy: e-DD i SENT

Wyroby akcyzowe, jako towary których transport związany jest ryzykiem podatkowym, objęte są obowiązkiem rejestracyjnym w systemach administrowanych przez KAS. Ustawodawca częściowo stara się ograniczyć konieczność dublowania czynności sprawozdawczych w stosunku do tych samych przemieszczeń. Wyłączenia prawne, ograniczające obowiązki podwójnego raportowania zostały jednak określone w różny sposób dla przemieszczeń realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz […]

Czytaj więcej

Już w przyszłym roku nastąpi elektronizacja uproszczonych dokumentów towarzyszących UDT

Na początku 2023 r. duże zmiany czekają przedsiębiorców dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Rozwiązania wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym na podstawie dyrektywy horyzontalnej, które zaczną obowiązywać już od 13 lutego przyszłego roku polegają na skomputeryzowaniu procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji.   Ważne: Każdy kto […]

Czytaj więcej

Akcyzowe deklaracje kwartalne

Wprowadzenie w ubiegłym roku obowiązku składania tzw. kwartalnych deklaracji, w których wykazywane muszą być wyroby akcyzowe objęte preferencjami (zwolnieniami lub zerową stawką), spowodowało szereg wątpliwości co do tego, kto ma te deklaracje składać oraz jak postępować, gdy część wyrobów podlega preferencjom, a od części musi być zapłacony podatek.   Ważne: Tylko podatnik akcyzy jest zobowiązany […]

Czytaj więcej