Zyski kapitałowe a niektóre kategorie przychodów

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku nowe zasady podziału źródeł przychodów w Ustawie CIT, wydawało się, że w sposób miarę czytelny pozwalają na przypisanie poszczególnych kategorii przychodów albo do źródła „zyski kapitałowe” albo do źródła „inne przychody”. Jak jednak pokazuje praktyka, pojawiają się jednak wątpliwości, jak alokować przychody, które ekonomicznie związane są z zyskami kapitałowymi, […]

Czytaj więcej

Aport przedsiębiorstwa a wartość podatkowa zapasów

Wydawać by się mogło, że zapłata w formie udziałów, wydawanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (zcp), daje prawo nabywcy na ujęcie w kosztach uzyskania przychodu nabytych zapasów materiałów, czy też wyrobów/towarów w momencie ich późniejszego zbycia. Niestety, w niektórych przypadkach organy podatkowe i sądy administracyjne, nie wiedzieć czemu, […]

Czytaj więcej