Jaki moment wybrać na sprzedaż firmy?

Decyzje dotyczące sprzedaży firmy są wprowadzane w życie w bardzo różnych okresach. Bywają sytuację, w których realizacja takiego zamierzania ma miejsce na przestrzeni kilku lub kilkunastu miesięcy, innym razem jest to kilka lat. Oczywiście im dłuższy czas pomiędzy decyzją o sprzedaży (lub dopuszczalności takiego scenariusza) a realizacją transakcji tym więcej możliwości wyboru właściwego momentu. Wartość […]

Czytaj więcej

Nowa rzeczywistość podatkowa od 15 lipca 2016 roku – w życie wchodzi Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wejście w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: Klauzula) pozwoli organom podatkowym oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Klauzula będzie miała zastosowanie również wobec czynności dokonanych jeszcze w starym porządku prawnym, jeżeli korzyści z nich wynikające są nadal uzyskiwane przez podatnika.   Klauzula – remedium na nieszczelny system […]

Czytaj więcej

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – co wejście w życie nowych przepisów oznacza dla podatników?

  Wejście w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: Klauzula) wydaje się kwestią czasu. Klauzula umożliwi organom podatkowym kwestionowanie korzyści podatkowych uzyskanych przez podatników w wyniku działań sztucznych, mających na celu uniknięcie opodatkowania.   Jakie czynności będą podlegały Klauzuli i jaki będzie efekt jej zastosowania Zgodnie z intencjami Ministerstwa Finansów, wprowadzenie Klauzuli ma zapobiec coraz […]

Czytaj więcej

Kiedy wejdzie w życie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

Zainicjowany pod koniec ubiegłego roku proces legislacyjny obejmujący wprowadzenie Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: Klauzula) toczy się w bardzo szybkim tempie. Wydaje się, że wprowadzenie Klauzuli jest przesądzone, a pozostaje jedynie pytanie o ostateczne brzmienie przepisów oraz termin ich wejścia w życie.   Trudności poprzedniego rządu z wprowadzeniem Klauzuli Prace nad zmianą Ordynacji podatkowej obejmujące […]

Czytaj więcej

Likwidacja spółki kapitałowej może być obciążona wysokim opodatkowaniem

  Wydanie majątku likwidacyjnego może rodzić wysokie opodatkowanie, zarówno po stronie wspólników jak i likwidowanej spółki kapitałowej.   Opodatkowanie wspólników likwidowanej spółki kapitałowej Wartość majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki kapitałowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Nie obejmuje on wartości otrzymanego majątku likwidacyjnego w części odpowiadającej wartości podatkowej udziałów (akcji) likwidowanej spółki. Tym […]

Czytaj więcej

Ryzyko nie na koszt budżetu (?)

Organy podatkowe odmówiły prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o straty poniesione na rynku walutowym uznając, że wynikają one z nierozważnych działań podatnika.   Dość głośno w ostatnich tygodniach komentowany był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca br. oddalający skargę kasacyjną podatnika od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Przedmiotem sporu była kwalifikacja podatkowa […]

Czytaj więcej

Kłopoty z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Z uwagi na niekorzystne skutki podatkowe zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki kapitałowej na spółkę osobową, jej przeprowadzenie w praktyce jest bardzo utrudnione. Efektywność podatkowa + bezpieczeństwo = spółka komandytowa Spółka komandytową jest co do zasady najlepszą formą prawną dla firmy prywatnej. Pozwala ona na wyeliminowanie opodatkowania zysków wypłacanych na rzecz wspólników (co […]

Czytaj więcej

Jak uniknąć opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych ?

1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie wspólników zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Odpowiedzią podatników na nowe przepisy są działania prowadzące do zmiany utworzonych w przeszłości struktur. Nie wszyscy jednak zdążyli je zakończyć przed zmiana przepisów. Jak w takiej sytuacji uniknąć opodatkowania?   Zmiana struktury w celu uniknięcia opodatkowania Struktury zagraniczne były tworzone […]

Czytaj więcej

Dokąd zmierza polski system podatkowy ? Czy jest szansa na wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników ?

Prezydent podjął inicjatywę mającą na celu umocnienie zasady uczciwego płacenia podatków oraz łagodzenie napięć na linii podatnik – fiskus kierując do sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.   O projekcie zmian Ordynacji podatkowej pisaliśmy już we wpisie „Nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.   A jednak […]

Czytaj więcej

(Zbyt ?) dużo hałasu o nic – czyli o sposobie wprowadzenia przepisów o CFC

Rządowemu Centrum Legislacji nie udało się opublikować ustawy wprowadzającej przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z początkiem 2015 roku. Parlamentarzyści w trybie ekspresowym naprawiają ten błąd – wszystko wskazuje na to, że im się uda   Śledząc proces legislacyjny należało się spodziewać, że przepisy zakładające opodatkowanie zagranicznych spółek […]

Czytaj więcej