Należyta staranność w zakresie poboru podatku u źródła w grupach kapitałowych.

Lada dzień oczekujemy publikacji Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w którym Ministerstwo Finansów po raz trzeci odroczy o 6 miesięcy (tj. do 30 czerwca 2020) wejście w życie przepisów w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła (WHT) od wypłat przekraczających […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła – wątpliwości są, ale można sobie z nimi poradzić dzięki analizie orzecznictwa

Każda firma, każdy podatnik prędzej czy później zmierzyć się musi z problematyką tak zwanego podatku u źródła (często także nazywanym zaczerpniętym z języka angielskiego terminem „withholding tax”). W największym uproszczeniu problem sprowadza się do tego, że polska firma, która wypłaca za granicę innej firmie pieniądze za określone usługi, które polskiej firmie zostały wyświadczone, musi obliczyć, […]

Czytaj więcej

O czym emitent i obligatariusz pamiętać powinni …

Emisja obligacji korporacyjnych to coraz popularniejszy sposób na pozyskanie przez firmy kapitału na rozwój, a dla posiadaczy kapitału – okazja do inwestycji, na której można nieźle zarobić. Informacje na temat rozwoju rynku takich obligacji, jego szans i ograniczeń przynosi najnowszy raport, opracowany przez Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Przy wypłatach odsetek od obligacji (czy […]

Czytaj więcej