Zyski kapitałowe a niektóre kategorie przychodów

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku nowe zasady podziału źródeł przychodów w Ustawie CIT, wydawało się, że w sposób miarę czytelny pozwalają na przypisanie poszczególnych kategorii przychodów albo do źródła „zyski kapitałowe” albo do źródła „inne przychody”. Jak jednak pokazuje praktyka, pojawiają się jednak wątpliwości, jak alokować przychody, które ekonomicznie związane są z zyskami kapitałowymi, […]

Czytaj więcej

Zmiany CIT 2018 – koszty pośrednie

Od nowego roku, w przypadku zmiany przepisów Ustawy CIT i PIT, wielu podatników stanie przed dylematem, czy płacić mniejszy CIT lub PIT kosztem gorszego wyniku finansowego, czy też mieć wyższy zysk/EBITDA, ale wcześniej uiścić wyższy podatek. Poza kontrowersyjnymi propozycjami zmian w zakresie limitowania kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania zewnętrznego, to kolejna propozycja, która ma, […]

Czytaj więcej

Quo vadis jednolity podatku?

Od długiego już czasu mamy festiwal coraz to nowych pomysłów na jednolity podatek. Już nawet w niektórych mediach obwieszczono jego koniec, jednak kolejny dzień przyniósł wiadomości, że radość była przedwczesna. Nadal więc nie wiemy, czy jednolity podatek będzie i w jakiej formule. Moda na jednolitość Słowo „jednolity” staje się chyba wiodącym w prawie podatkowym. Mamy […]

Czytaj więcej

Aport przedsiębiorstwa a wartość podatkowa zapasów

Wydawać by się mogło, że zapłata w formie udziałów, wydawanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (zcp), daje prawo nabywcy na ujęcie w kosztach uzyskania przychodu nabytych zapasów materiałów, czy też wyrobów/towarów w momencie ich późniejszego zbycia. Niestety, w niektórych przypadkach organy podatkowe i sądy administracyjne, nie wiedzieć czemu, […]

Czytaj więcej

Korekta kosztów uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Od 1 stycznia w ustawie CIT uregulowano kwestie ujmowania korekt przychodów i kosztów. Co do zasady, korekt tych dokonuje się na bieżąco, jeżeli przyczyną korekty nie są błędy rachunkowe lub omyłki. Do czasu wprowadzenia tych przepisów, organy podatkowe stały na stanowisku, iż wszelkie korekty przychodów i kosztów należy ujmować w okresie, w którym pierwotnie rozpoznano […]

Czytaj więcej

15% stawka podatku CIT?

W ubiegłym tygodniu pojawił się nowy projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych (czytaj tutaj: Projekt z dnia 22 lutego 2016 r.). Zmiany te w szczególności mają służyć (tak należy je ocenić) uszczelnieniu systemu podatkowego, poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, które pozwalają na dokonanie niektórych operacji przy minimalnych obciążeniach podatkowych. Pojawiła się także propozycja obniżenia […]

Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja a zmiany udziałowców/akcjonariuszy

Przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji, które określają w jakich okolicznościach odsetki od pożyczek (kredytów) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Z ich brzmienia wynika jednak, że nie zawsze pożyczki udzielone przez udziałowców (akcjonariuszy), podlegają ograniczeniom w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek zapłaconych lub skapitalizowanych od tych […]

Czytaj więcej

Optymalizacja kapitału obrotowego netto

Kapitał obrotowy netto jest jednym z kluczowych wskaźników operacyjnych, w oparciu o który czytelnicy sprawozdania finansowego, w tym: inwestorzy i instytucje finansowe, dokonują oceny sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Czynniki, takie jak rosnące koszty operacyjne, rynkowa presja na obniżanie cen produktów, problemy ze ściągalnością należności, jak również potrzeby inwestycyjne spółki, kreują potrzebę optymalizacji procesów kształtujących poziom kapitału […]

Czytaj więcej

Zarząd bez wynagrodzenia

Organy podatkowe nie akceptują sytuacji pracy członków zarządu bez wynagrodzenia, wskazując, że podmiot w związku z brakiem świadczenia na rzecz ww. osób uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Powyższy pogląd, jest w mojej ocenie wielce wątpliwy, ale aby uniknąć sporów z organami lepiej unikać tego typu sytuacji. Nieodpłatne świadczenie a przychód podatkowy Zgodnie z przepisami […]

Czytaj więcej

Pierwsze zasiedlenie a transakcje zbycia/nabycia nieruchomości

Ustalenie zasad opodatkowania transakcji dostawy nieruchomości, w szczególności zabudowanych, na gruncie Ustawy VAT, jest nie lada wyczynem. Do prawidłowej kwalifikacji potrzebne jest bowiem pozyskanie także informacji, które niekoniecznie posiada podmiot dokonujący dostawy. A po drodze czeka też wiele niespodzianek i niewiadomych. W tym też kontekście nabywca powinien zachować należytą staranność i odpowiednio zabezpieczyć się przed […]

Czytaj więcej