Najem (dzierżawa) a refakturowanie kosztów mediów

Od połowy 2010 roku pojawił się w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych nowy pogląd na kwestię rozliczenia na gruncie przepisów ustawy VAT kosztów mediów, którymi wynajmujący (wydzierżawiający) obciąża najemcę (dzierżawcę). Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne coraz powszechniej zaczęły uznawać refakturowane dostawy i usługi w zakresie mediów za czynności pomocnicze do usługi głównej […]

Czytaj więcej

Sprzedałeś lub kupiłeś grunt z VAT-em – sprawdź, czy słusznie

Dzisiejszy wpis chciałabym skierować do dwóch grup podatników. Jedni to ci, którzy w okresie po 1 maja 2004 r. sprzedawali grunt i opodatkowali tę sprzedaż stawką podstawową oraz drudzy-  ci, którzy nabywali grunt w tym okresie i na podstawie otrzymanej faktury VAT odliczyli podatek naliczony.   Zainteresowani powinni jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się dokonanym transakcjom. […]

Czytaj więcej

Wspomnienia (podatkowe) z 2010 roku

Koniec roku, to z reguły czas przemyśleń nad tym, co przeżyliśmy w kończącym się roku.   Co więc zapamiętamy z 2010 roku w obszarze rozliczeń podatkowych? Przede wszystkim zmiany przepisów prawa podatkowego, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku, a także istotne rozstrzygnięcia w zakresie interpretacji przepisów prawa już obowiązującego.   Ze zmian w przepisach prawa […]

Czytaj więcej

Jaka stawka VAT na usługi budowlano-montażowe po 1 stycznia 2011 r.?

Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikają z szeregu ustaw i rozporządzeń zmieniających. Zasadniczo, stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. będą wyższe minimum o 1%. W niektórych przypadkach wzrost stawek podatku VAT może być wyższy i wynosić 5% i więcej. Jednym z takich przypadków, w których najprawdopodobniej wzrost stawek podatku […]

Czytaj więcej

Kto poniesie koszty rewolucji w podatku VAT?

Jak wiadomo, od 1 stycznia 2011 r. czeka nas swoista rewolucja w opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawowa zmiana polega na tym, iż dotychczasowe stawki podatku VAT zostaną zastąpione innymi. Jednak same zmiany stawek podatku VAT to nie problem. Problem jest związany ze zmianami w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.   Dzisiejszego wpisu nie zamierzam jednak poświęcić […]

Czytaj więcej

Zmiany na finiszu

Żeby zorientować się w zmianach przepisów ustaw podatkowych, jakie zaczną obowiązywać od nowego roku, trzeba się nieźle nagimnastykować. Zmiany te, przede wszystkim dotyczące podatku VAT, wprowadzane są bowiem w kilku ustawach. No cóż, widać to taka polska rzeczywistość.   Obecnie, tzw. „rzutem na taśmę”, wprowadzane będą zmiany ograniczające możliwość odliczenia podatku VAT od samochodów z […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja ZCP – wydzielenie finansowe

Niniejszy wpis kończy analizę kluczowych aspektów związanych z uznaniem określonej grupy składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dzisiaj odniosę się do wydzielenia finansowego.     W mojej ocenie można postawić tezę, że minimalny poziom wydzielenia finansowego powinien polegać na wydzieleniu ewidencyjnym aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę […]

Czytaj więcej

Zmiana stawek VAT – mogą być „niespodzianki”.

Minęło już sporo czasu od przekazania informacji przez rząd o planowanych zmianach wysokości stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., a nadal nie uchwalono zmian ustawy VAT w tym zakresie. Nie pierwszy to przypadek, że planowane zmiany w przepisach podatkowych nie są od razu uchwalane w formie stosownych ustaw, co powoduje, że podatnicy, których zmiany […]

Czytaj więcej

Jaki podatek od zakupów za pośrednictwem Internetu?

Zakupy i sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu są z roku na rok coraz bardziej popularne. Jeszcze całkiem niedawno użytkownicy Internetu nie do końca byli przekonani o jego dobrodziejstwie, więc transakcji zakupu i sprzedaży nie było aż tak dużo. Teraz, w dobie coraz doskonalszych zabezpieczeń przed nieuczciwymi sprzedawcami, jak i kupującymi, do transakcji takich dochodzi niezwykle […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja ZCP – wydzielenie organizacyjne

Kontynuując poprzedni wpis dotyczący analizy definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, odniosę się do kwestii wydzielenia organizacyjnego, którym powinna cechować się zorganizowana część przedsiębiorstwa.   Moim zdaniem, analiza poziomu wydzielenia organizacyjnego w praktyce jest najmniej problematyczna. W wielu przypadkach istnieją względnie duże możliwości odpowiedniego „zorganizowania” określonego zespołu aktywów, który ma przybrać cechy zcp lub eliminacji przesłanek, które […]

Czytaj więcej