Zryczałtowany przychód z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych od 2015 r.

Używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych jest zjawiskiem powszechnym. Powszechne jest także ukrywanie tego zjawiska przez firmy i pracowników przed organami podatkowymi. Powodem jest brak jasnych regulacji co do sposobu ustalenia przychodu pracownika z tego tytułu. Rząd podchodził do rozwiązania tego problemu już dwukrotnie. Po raz pierwszy w roku 2009 – proponując ustalenie przychodu na […]

Czytaj więcej

Zakup na raty a korekta kosztów

Niezmiennie, zdaniem organów podatkowych, odwołujących się do wykładni celowościowej, w przypadku zakupu na raty, zastosowanie mają przepisy o korekcie kosztów w związku z brakiem zapłaty. Przy czym, można tak odczytać z niektórych interpretacji przepisów prawa podatkowego, zasady korekty kosztów nie działają we wszystkich przypadkach. Należy jednak wskazać, że treści uzasadniania w tych interpretacjach są tak […]

Czytaj więcej

Samochód służbowy do użytku prywatnego po 1 kwietnia 2014. Co się zmieniło w podatkach dochodowych?

Przedsiębiorcy, którzy po 1 kwietnia odliczają tylko połowę podatku VAT od aut służbowych, obawiają się wzmożonego zainteresowania ze strony Fiskusa. Taki sposób rozliczenia VAT potwierdza, że samochody mogą być wykorzystywane także dla celów prywatnych. Wiąże się z tym ryzyko kwestionowania odpisów amortyzacyjnych jako koszt podatkowy w pełnej wysokości i obowiązek naliczenia przychodu pracownikowi. Czy te […]

Czytaj więcej

Umorzenie wierzytelności a korekta podatku naliczonego

  Niejednoznaczność przepisów prawa podatkowego i nieostre brzmienie istotnych pojęć, które występują w tych przepisach to już norma. Daje to niestety duże możliwości swobodnej interpretacji przepisów dla organów podatkowych, najczęściej na niekorzyść podatników. Jednym z takich przykładów jest wpływ skutków umorzenia wierzytelności na rozliczenia podatku VAT i CIT, w kontekście rozumienia pojęcia „uregulowanie wierzytelności”.   […]

Czytaj więcej

Przy wnoszeniu wkładów rzeczowych należy uwzględnić dodatkowe obciążenie w postaci podatku VAT

Opodatkowanie wkładów rzeczowych podatkiem VAT rodzi obciążenie po stronie wnoszącego zakłócając bezgotówkowy charakter transakcji. Poza przedmiotem wkładu wspólnik go wnoszący powinien być przygotowany na zapłatę podatku VAT.   Opodatkowanie wkładów rzeczowych podatkiem VAT obowiązuje od 2009 roku. Nie jest to zatem żadna nowość. Pomimo tego, regulacja ta w praktyce rodzi wiele problemów i w wielu […]

Czytaj więcej

Zmiany VAT 2014, czyli co utrudnia życie podatnikom

Zmiany w podatku VAT, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2014 r., określane są mianem największej od 2004 r. rewolucji w tym podatku. Określenie to nie jest przesadne, bo mimo, że ustawodawca dał podatnikom sporo czasu na przygotowanie się do zmian, to treść wielu wprowadzonych rozwiązań nadal budzi wątpliwości interpretacyjne. Przygotowane przez nas wcześniej […]

Czytaj więcej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – niepełna sukcesja podatkowa

Nie mają szczęścia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do przepisów podatkowych regulujących przekształcenie takiej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do wszystkich innych procesów przekształceń form prawnych, w których dochodzi do sukcesji praw i obowiązków podatkowych – w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy do sukcesji dochodzi wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

Zmiany VAT 2014 problemem dla przedsiębiorstw turystycznych?

Z początkiem tego roku weszły w życie zmiany w podatku VAT. Podkreślić należy, że przepisy przejściowe wynikające z ustawy zmieniającej Ustawę VAT od 1 stycznia 2014 roku uległy modyfikacjom, nim weszły w życie. Wszyscy już wiemy, że zmiany są rewolucyjne, jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne podatku VAT w samej Ustawie VAT. Rewolucyjny charakter tych zmian […]

Czytaj więcej

Kiedy usługę uznaje się za wykonaną na potrzeby VAT

Minister Finansów opublikował wyjaśnienia dotyczące stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. zmienionych przepisów VAT. Już po pobieżnej lekturze wyjaśnień rodzi się szereg wątpliwości co do praktycznego stosowania. Nie ma natomiast wątpliwości, że sposób interpretowania przepisów przez Ministra Finansów skomplikuje życie podatników.   Klauzule umowne Strony umów o świadczenie usług zwykle w samych umowach, zleceniach […]

Czytaj więcej

Zmiany VAT 2014 – obrót opakowaniami

Zmiany do Ustawy VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku, znane są już od dawna. Jak to jednak zwykle bywa, ich szczegółowa analiza w zakresie nowych praw i obowiązków, została odłożona na ostatni moment. A niestety taka analiza niektórych przepisów zmienionej Ustawy VAT może powodować ból głowy, ze względu na niejednoznaczną wolę […]

Czytaj więcej