Ryzyko komandytariuszy

  Wiele miejsca poświęciliśmy w ramach naszego blogu spółkom komandytowym. Wynika to z tego, iż śmiało można uznać tę formę prawną jako jedną z najbardziej atrakcyjnych, którą można zaproponować przedsiębiorcom. Jej atrakcyjność wynika z dwóch kluczowych cech: ograniczenie odpowiedzialności wspólników możliwość opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki liniowej. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników w […]

Czytaj więcej

Niepewność akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej

Akcjonariusz w spółce komandytowo – akcyjnej jest naprawdę w trudnej sytuacji podatkowej, żeby nie powiedzieć, wręcz tragicznej. W równie trudnym położeniu są służby finansowo – księgowe takiej spółki. Skąd bowiem akcjonariusz ma wiedzieć, jak podatkowo powinien się rozliczyć, skoro przepisy podatkowe w sumie nic o tym nie mówią, a pojawiające się opinie organów podatkowych i […]

Czytaj więcej

Wkłady do spółek osobowych – zamknięta droga optymalizacji

Pod koniec grudnia zamieściłem na blogu wpis, w którym sygnalizowałem ryzyka związane z wnoszeniem wkładów do spółek osobowych. Zgodnie z pojawiającymi się sygnałami moje obawy dotyczyły możliwości uznania przez organy podatkowe wniesienia wkładu za formę odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu. Przyjęcie takiej kwalifikacji oznaczałoby co do zasady powstanie dochodu po stronie wnoszącego (dochód powstałby jeżeli wartość […]

Czytaj więcej

Wnoszenie wkładów do spółki osobowej obarczone ryzykiem podatkowym

Na łamach naszego bloga wskazywaliśmy już na zalety spółek osobowych, w szczególności spółki komandytowej. Również na co dzień zachęcamy naszych klientów do rozważenia wyboru takiej właśnie formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej. O ile wybór formy spółki osobowej dla rozpoczynanej działalności nie powinien rodzić większych ryzyk i problemów, o tyle zmiana formy prawnej prowadzonej już […]

Czytaj więcej

Przekształcenie w spółkę komandytową – pułapka podatkowa.

Przekształcenie w spółkę komandytową może drogo kosztować. Opodatkowaniu podlegają zatrzymane w spółce przekształcanej zyski.   W dzisiejszym wpisie analiza kolejnego przepisu, zmuszającego podatników do podjęcia działań, których można byłoby uniknąć, gdyby zmiana przepisów była przemyślana.   Od dnia 1 stycznia 2009 r. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową  opodatkowaniu podlegają niepodzielone zyski (kapitały […]

Czytaj więcej

Spółka komandytowa – jak zmienić formę działalności.

Czy trudno zmienić formę prawną działalności w spółkę komandytową ?   Pisaliśmy na naszym blogu już o korzyściach wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. O ile problematyczne nie jest rozpoczynanie działalności w ramach spółki komandytowej, o tyle należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia i kłopoty towarzyszące zmianie formy prawnej funkcjonującej już firmy. […]

Czytaj więcej

Optymalizacje podatkowe – spółka komandytowa

Skąd ten wszechobecny zachwyt nad prowadzeniem przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej? Dlaczego dopiero niedawno doceniono zalety takiej spółki, gdy w innych państwach forma ta jest znana i wykorzystywana od wielu, wielu lat? I czy w istocie jest to forma optymalna, i dlaczego? Odpowiedzi na te pytania wydają się proste, jeżeli poznamy prawną specyfikę takiej formy […]

Czytaj więcej

Spółka komandytowa – optymalizacja podatkowa

  Kiedy prowadziłem szkolenie dla pracowników sądu rejestrowego, słuchacze zadali mi pytanie, które niezmiernie mnie zaskoczyło. Pamiętajcie, że prowadziłem szkolenie dla pracowników sądu, prawników o wysokich kwalifikacjach. Okazuje się jednak, że prawo i ekonomia są dziedzinami dość odległymi i prawo stworzyło narzędzia wykorzystywane przez ekonomię niekiedy z przyczyn niezrozumiałych dla prawników.   Zatem wracając do […]

Czytaj więcej