Opodatkowanie dochodu z udziału w spółce osobowej a zmiany udziału w trakcie roku

Wielokrotnie na łamach naszego bloga poruszaliśmy kwestię braku uregulowań w przepisach prawa podatkowego niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w formie spółek osobowych i związaną z tym niepewność, co do prawidłowości rozliczeń podatkowych. Co gorsza, w takich przypadkach, także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, ze względu na brak jednolitości, nie pomagały w rozstrzygnięciu problemów. Jedną […]

Czytaj więcej

Zyski niepodzielone to nie to samo co zyski niewypłacone?

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową  opodatkowaniu podlega wartość niepodzielonych zysków spółki przekształcanej. Dotychczas pojęcie zysków niepodzielonych rozumiane było jako wszystkie zyski, które nie zostały przeznaczone na wypłatę dywidend, w tym zyski zakumulowane na kapitałach zapasowych i rezerwowych spółki kapitałowej. W wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. […]

Czytaj więcej

Zryczałtowany podatek dochodowy – obowiązek poboru od spółki osobowej prawa handlowego

W dzisiejszym wpisie chciałabym podjąć temat związany z istnieniem bądź nie obowiązku pełnienia roli płatnika w zryczałtowanym podatku dochodowym w związku z wypłatą należności na rzecz spółek osobowych prawa handlowego. Dokonując analizy przepisów ustaw podatkowych można dojść do wniosku, iż po stronie podmiotów wypłacających należności, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o […]

Czytaj więcej

Zmiana wysokości udziału w zysku spółki osobowej jako instrument optymalizacji podatkowej

Znane są dwa podejścia do zasad ustalania wysokości zysku wspólników spółek osobowych prawa handlowego, gdy w ciągu roku podatkowego zmienia się proporcja udziału w zysku. Jedna z metod to rozliczenie zysku w danym roku podatkowym odpowiednio do okresu posiadania udziału w spółce i zysków narosłych w danym okresie. Drugie podejście przyjmuje, że ostateczną wysokość dochodu […]

Czytaj więcej

Połączenie spółek osobowych

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dwie spółki osobowe (np. dwie spółki komandytowe) mogą się połączyć tworząc wyłącznie spółkę kapitałową (sp. z o.o. lub S.A.). Aby zatem połączyć dwa biznesy działające w formie spółek osobowych i jednocześnie nie pogorszyć sytuacji podatkowej ich wspólników konieczne jest zastosowanie innych rozwiązań.   Kodeks spółek handlowych o połączeniu spółek […]

Czytaj więcej

Rewolucja w podejściu do opodatkowania wspólników spółek osobowych prawa handlowego

Stawiam tezę, iż na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na moment ich faktycznej wypłaty, tj. wypłaty zysku.   Poniżej przytaczam argumenty, które przekonują, iż wskazana teza jest zgodna z literą prawa, zaś dotychczasowe stanowisko organów podatkowych oraz sądów […]

Czytaj więcej

Problem ze źródłem przychodów wspólników spółek osobowych

Spółki osobowe stają się najbardziej popularną formą prowadzenia działalności przez prywatnych przedsiębiorców. Panuje powszechne przekonanie, że wszelkie przychody uzyskane przez spółkę osobową (jawną, komandytową, komandytowo – akcyjną) są zaliczane u wspólnika (akcjonariusza) takiej spółki do źródła przychodów „działalność gospodarcza” w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Niestety, przekonanie to jest w ocenie organów podatkowych błędne i […]

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną w spółce komandytowo – akcyjnej, jest naprawdę w trudnej sytuacji podatkowej, żeby nie powiedzieć, wręcz tragicznej. Skąd bowiem akcjonariusz ma wiedzieć, jak podatkowo powinien się rozliczyć, skoro przepisy podatkowe w sumie nic o tym nie mówią, a pojawiające się opinie organów podatkowych i sądów administracyjnych dopuszczają aż cztery możliwości?!   Można […]

Czytaj więcej

Zagraniczni wspólnicy polskich spółek osobowych a podatek dochodowy w Polsce

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie sposobu opodatkowania zagranicznych wspólników polskich spółek osobowych zakwestionowało dotychczasowe podejście organów podatkowych. Jeżeli Minister Finansów przegra spór, podatnicy będą mieli nową możliwość na znaczące obniżenie swoich zobowiązań podatkowych. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zagraniczni wspólnicy polskiej spółki osobowej nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.   Jak opodatkować […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych – wkłady do spółek osobowych

Dobiegają końca prace nad zmianą ustaw o podatkach dochodowych (od osób prawnych oraz od osób fizycznych). W sprawie projektu wypowiedział się już Senat, który przyjął 44 poprawki zaproponowane przez senacką komisję budżetu i finansów publicznych. Uchwała senatu trafiła już do sejmowej komisji finansów publicznych, która rozpoczęła pracę we wtorek 23 listopada. Wprowadzenie zmian w sposób […]

Czytaj więcej