Zmiany VAT 2014 problemem dla przedsiębiorstw turystycznych?

Z początkiem tego roku weszły w życie zmiany w podatku VAT. Podkreślić należy, że przepisy przejściowe wynikające z ustawy zmieniającej Ustawę VAT od 1 stycznia 2014 roku uległy modyfikacjom, nim weszły w życie. Wszyscy już wiemy, że zmiany są rewolucyjne, jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne podatku VAT w samej Ustawie VAT. Rewolucyjny charakter tych zmian […]

Czytaj więcej

Co dalej ze spółkami komandytowo-akcyjnymi?

W związku ze zmianami zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych utworzone w latach poprzednich podmioty nie będą już przynosiły swoim właścicielom korzyści podatkowych. Czy w związku z tym warto zmieniać ich formę prawną?   Pomijając spółki komandytowo-akcyjne, co do których z uwagi na ich „łamany rok obrotowy” (rozpoczynający się w trakcie 2013 roku), również po 31.12.2013 roku […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe w węższym zakresie niż pierwotne zapowiedzi

Proces legislacyjny dotyczący kolejnych zmian w zasadach opodatkowania dochodu dobiega końca. Zmiany do ustaw o podatkach dochodowym czekają już wyłącznie na podpis Prezydenta i ogłoszenie. Zgodnie z przyjętymi zasadami, powinno to nastąpić do końca listopada i nie należy się raczej spodziewać jakichkolwiek niespodzianek ze strony Prezydenta. Kluczowa zmiana dotyczy opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jednak kilka innych […]

Czytaj więcej

(Nie)oczekiwany zwrot w sprawie opodatkowania spółek komandytowych

Minister Finansów, głosem swojego przedstawiciela obecnego na posiedzeniu stałej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego, nie wyraził sprzeciwu na wykreślenie z projektu zmian ustaw podatkowych zapisów o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT. Tym samym, odżyła nadzieja, że zmiany dotyczące sposobu opodatkowania spółek komandytowych nie zostaną wprowadzone.   Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych Pomysł opodatkowania podatkiem […]

Czytaj więcej

Przedłużona agonia spółek komandytowo – akcyjnych (SKA)

Spółki komandytowo – akcyjne zasadniczo odejdą do lamusa z końcem bieżącego roku. We wtorek do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy zmieniającej przepisy ustaw o podatkach dochodowych, między innymi w zakresie uznania spółki komandytowo – akcyjnej za podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiana zakończy okres polskiego raju podatkowego – możliwości prowadzenia działalności […]

Czytaj więcej

Szukanie alternatyw dla spółki komandytowej – spółka z o.o. jako „parasol”

W poprzednich wpisach dotyczących alternatyw dla spółki komandytowej, która prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2014r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaprezentowałem rozwiązanie polegające na wydzieleniu nieruchomości oraz udzieleniu pożyczki spółce powstałej z przekształcenia działalności osoby fizycznej. W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić rozwiązanie, które może okazać się korzystne zarówno dla osób fizycznych […]

Czytaj więcej

Szukanie alternatyw dla spółki komandytowej – pożyczka od wspólnika

W poprzednim wpisie dotyczącym alternatyw dla spółki komandytowej, która prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2014r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaprezentowałem rozwiązanie polegające na wydzieleniu nieruchomości. W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić rozwiązanie polegające na udzieleniu pożyczki spółce powstałej z przekształcenia działalności osoby fizycznej.   Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę z […]

Czytaj więcej

Szukanie alternatyw dla spółki komandytowej.

Na łamach niniejszego bloga wielokrotnie przekonywaliśmy Państwa do rozważenia przekształcenia działalności osoby fizycznej w spółkę komandytową, jako najefektywniejszą formę prowadzenia średniej wielkości biznesu, szczególnie korzystną dla firm rodzinnych, w których zyski generowane z działalności są przynajmniej w części wykorzystywane na bieżące utrzymanie rodziny. Niestety, proponowane przez Ministra Finansów zmiany w zakresie sposobu opodatkowania spółek komandytowych […]

Czytaj więcej

Częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej.

Powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty jego uzyskania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 8 stycznia bieżącego roku. Aby zrozumieć problem skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładów w spółce osobowej, posłużmy się przykładem. Pan Kowalski założył spółkę […]

Czytaj więcej

Finansowanie spółki osobowej przez wspólnika

Na łamach bloga namawiamy Państwa do przekształcania działalności w formę spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka komandytowa rzeczywiście wydaje się być optymalną formą do prowadzenia biznesu, szczególnie firmy rodzinnej. Należy jednak uczciwie przyznać, że z tą formą prawną wiąże się sporo wątpliwości podatkowych. Na niektóre z nich będziemy się starali Państwu odpowiedzieć […]

Czytaj więcej