Blisko 45 tysięcy spółek w 12 miesięcy

Na koniec 2016 roku zarejestrowanych w REGON było o blisko 45 tysięcy więcej spółek (osobowych i kapitałowych) niż rok wcześniej. Sam fakt powstawania nowych jednostek – podmiotów gospodarczych świadczy o tym, że w skali makro istnieje potencjał dla rozwoju biznesu. Analizując w jakiej formie prawnej funkcjonują polskie przedsiębiorstwa dostrzec możemy pewne trendy kreowane m.in. przez […]

Czytaj więcej

Prowadzisz jednoosobowe przedsiębiorstwo? – zobacz, co zmieni dla Ciebie Konstytucja Biznesu

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, której trzon – ustawa Prawo Przedsiębiorców – zgodnie z projektem ma obowiązywać już od 1 września 2017 r., mają być sukcesywnie wcielane do polskiego porządku prawnego.  Ustawy odrębne, doprecyzowujące regulacje ustawy Prawo Przedsiębiorców, znajdują się na etapie konsultacji publicznych. Wprowadzenie wskazanego pakietu […]

Czytaj więcej

6 najważniejszych zmian wprowadzonych przez Prawo restrukturyzacyjne

Moim zdaniem, o tym, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje całkowicie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, nie wie wielu przedsiębiorców i członków zarządu, którzy borykają się utrzymaniem odpowiednich wskaźników płynności finansowej. Do tej pory wszczęcie postępowania upadłościowego stanowiło dla przedsiębiorstwa zwykle przysłowiowy gwóźdź do trumny, a wszystko przez długotrwałe i sformalizowane postępowanie, które nie […]

Czytaj więcej

Połączenie ze spółką osobową

W niektórych okolicznościach, podejmując działania restrukturyzacyjne, w szczególności gdy nie ma czasu na potwierdzenie skutków podatkowych w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, warto z tych działań zrezygnować. Dotyczy to na pewno procesu połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, inną niż spółka komandytowo-akcyjna. Wątpliwości podatkowe – połączenie ze spółką osobową Procedura połączenia ze spółką osobową, określona […]

Czytaj więcej

Założenia wprowadzenia do obrotu prawnego jednoosobowej spółki jawnej

W naszych publikacjach wielokrotnie wskazywaliśmy na problem trwałości firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w przypadku śmierci przedsiębiorcy. W związku z wiekiem przedsiębiorców, którzy rozpoczynali swoją działalność bezpośrednio po zmianach ustrojowych w Polsce w roku 1989 – a jest ich tysiące – będziemy mieli niebawem problem społeczny.   Poszukiwanie rozwiązań konieczne Obecnie w różnych […]

Czytaj więcej

Różne spojrzenia na wartość biznesu – czyli jak wycenić firmę?

Na stole pojawia się oferta zakupu firmy, którą prezes-właściciel budował od lat. W ślad za nią, w głowie, pojawia się pytanie na ile zaproponowana w ofercie kwota faktycznie odzwierciedla rynkową wartość firmy. Jak to ocenić?   Powyższa sytuacja jest czymś bardzo częstym. Ma ona zresztą miejsce nie tylko w momencie rozważania sprzedaży biznesu. Wielu z […]

Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE otwiera podatnikom drogę do odzyskania podatku

Po 4 miesiącach od wydania opinii przez rzecznika generalnego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kwalifikacji spółek komandytowo-akcyjnych na gruncie dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, której przepisy powinny znajdować odzwierciedlenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.   Transakcje z udziałem SKA – […]

Czytaj więcej

Kłopoty z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Z uwagi na niekorzystne skutki podatkowe zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki kapitałowej na spółkę osobową, jej przeprowadzenie w praktyce jest bardzo utrudnione. Efektywność podatkowa + bezpieczeństwo = spółka komandytowa Spółka komandytową jest co do zasady najlepszą formą prawną dla firmy prywatnej. Pozwala ona na wyeliminowanie opodatkowania zysków wypłacanych na rzecz wspólników (co […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach po 1 stycznia 2015 roku?

Przyzwyczailiśmy się już do corocznego wyścigu z czasem, gdy posłowie pod koniec roku spieszą się z uchwalaniem zmian w prawie, w szczególności zaś dotyczy to prawa podatkowego. Nie inaczej było pod koniec 2014 roku, a z efektami prac legislacyjnych będziemy już w praktyce musieli się zmierzyć począwszy od 1 stycznia 2015 roku.   Deklaracje w […]

Czytaj więcej

Wbrew brzmieniu przepisów podatkowych Minister Finansów chce opodatkować likwidację spółki osobowej

Zgodnie z art. 14 ust 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przytoczona treść przepisu jest jasna i nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że w przypadku likwidacji spółki osobowej wypłacone na rzecz […]

Czytaj więcej