Międzynarodowe prawo podatkowe

Nowe przepisy – nawet pięć milionów euro kary dla nieostrożnych przedsiębiorców

Trwają konsultacje nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2015/849. W wielu jednak przypadkach przepisy będą bardziej zaostrzone niż wymaga tego prawo unijne. Przykładowo raportować trzeba będzie wszystkie transakcje gotówkowe o wartości powyżej 15 tysięcy złotych! Niewiele osób zna przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu […]

Czytaj więcej

Delegowanie pracowników – przygotuj się na zmiany

Wszystko wskazuje na to, że połowa roku 2016 przyniesie szereg nowych obowiązków związanych z delegowaniem pracowników. W celu dostosowania polskich przepisów do unijnych dyrektyw, Polska jest zobligowana do implementowania przepisów Unii Europejskiej. Projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, po czym zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Planowany termin wejścia w życie: 18 czerwca 2016 […]

Czytaj więcej

Kogo będą kontrolować urzędy w 2016 r.?

Jak co roku, Minister Finansów opublikował dokument zawierający główne założenia projektu Krajowego Planu Działań, tym razem na 2016 r. Można z niego wyczytać jakie branże będą szczególnie narażone na kontrole podatkowe. Należą do nich m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości, motoryzacja, działalność agentów sprzedaży, usługi niematerialne, handel hurtowy, transport i logistyka i usługi informatyczne. W […]

Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej – projekt do poprawki

  Rząd nie rezygnuje z wprowadzenia opodatkowania handlu detalicznego. Kolejny projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został właśnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwa mają kilka dni na wniesienie uwag. Tempo jest więc ekspresowe.   Pierwotnie podatkiem miały być objęte sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 , ale rząd wycofał się z tego pomysłu. Objął […]

Czytaj więcej

Zwalczanie unikania opodatkowania i transferu dochodów (BEPS)

W ostatnim czasie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wiele miejsca poświęca polityce fiskalnej. Jednym z ważniejszych projektów, które prowadzone są aktualnie przez OECD jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan) – który określany jest mianem rewolucji w podejściu do opodatkowania organizacji wielonarodowych. Na czym polega i z czego wynika całe zamieszanie wokół […]

Czytaj więcej

Dotacja na pozyskanie kapitału już dostępna!

W dniu 9 grudnia 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój został ogłoszony konkurs związany ze wsparciem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego.   O dotację mogą się ubiegać przedsiębiorstwa planujące pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji oraz ich wprowadzenie na jeden z polskich rynków notowań: Główny Rynek GPW, […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

  W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.   Zmiany przepisów Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych […]

Czytaj więcej

Mini-klauzula ograniczy zwolnienie dywidendowe?

Prace nad budzącą ogromne kontrowersje generalną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania chwilowo znacznie zwolniły, ale nie oznacza to wcale, że w okresie letnim nasz ustawodawca próżnuje. Sejmowa komisja finansów publicznych analizuje właśnie zaproponowaną przez rząd nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Zmiana przepisów przewiduje między innymi wprowadzenie klauzuli ograniczającej możliwość korzystania ze zwolnienia dla dywidend wypłacanych przez […]

Czytaj więcej

Ceny transferowe a kontrola podatkowa

Ceny transferowe, z mojego doświadczenia, dotychczas nie były szczególnie weryfikowane ze strony organów podatkowych. W kontekście zapowiedzi organów administracji podatkowej oraz podejmowanych w ostatnich czasach kontroli podatkowych należy oczekiwać, że transakcje z jednostkami powiązanymi będą przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie kontroli organów podatkowych.     Weryfikacja cen transferowych Moim zdaniem, główną przyczyną dotychczasowego stanu rzeczy […]

Czytaj więcej

Jak uniknąć opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych ?

1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie wspólników zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Odpowiedzią podatników na nowe przepisy są działania prowadzące do zmiany utworzonych w przeszłości struktur. Nie wszyscy jednak zdążyli je zakończyć przed zmiana przepisów. Jak w takiej sytuacji uniknąć opodatkowania?   Zmiana struktury w celu uniknięcia opodatkowania Struktury zagraniczne były tworzone […]

Czytaj więcej