Kapitał obrotowy netto – cichy problem polskich firm sektora MSP

Kapitał obrotowy netto i płynność finansowa są silnie związanymi ze sobą obszarami, których analiza jest nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza kapitału obrotowego netto (KON), a w szczególności zapotrzebowania na KON, a w konsekwencji umiejętne sterowanie wielkością i strukturą należności, zobowiązań oraz zapasów umożliwia zarządzanie płynnością zgodnie z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Niestety sprawne zarządzanie kapitałem […]

Czytaj więcej

Rekrutacja w świetle nowych przepisów RODO

Zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wywołała w ostatnim czasie niemałe zamieszanie. Widmo potencjalnych kar za niedostosowanie procedur w firmach do nowego rozporządzenia spędzało w ostatnich miesiącach sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Część organizacji sprostała zadaniu, a część w dalszym ciągu mierzy się z tym wyzwaniem. Zmiany dotyczą wielu obszarów działalności firm, w tym […]

Czytaj więcej