Powstanie biała lista podatników i rachunków

Ministerstwo Finansów pracuje nad przygotowaniem białej listy podatników VAT i listy rachunków bankowych znanych organom podatkowym. Tylko przelew wykonany na rachunek kontrahenta uprawniałby podatnika do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Takie rozwiązania zawiera Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy: 3301.

Biała lista miałaby obowiązywać od 1 września 2019 r. Ma być ona ogólnodostępną bazą danych o podatnikach VAT czynnych i zastąpić obecne trzy wykazy:

  • podatników zarejestrowanych,
  • wykreślonych i
  • przywróconych do rejestru.

Dzięki niej podatnicy mogliby łatwiej i szybciej weryfikować swoich kontrahentów, w tym ich numery rachunków bankowych, np. po NIP lub po nazwie kontrahenta.

Cel: dalsze uszczelnienie przepisów podatkowych

Ministerstwo Finansów tłumaczy to rozwiązanie potrzebą uszczelnienia przepisów podatkowych. W ocenie MF będzie to nowe narzędzie dla podatników, które pozwoli przedsiębiorcom minimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Więc zwiększy pewność obrotu gospodarczego.

Sankcje

Projekt ustawy przewiduje, że dokonanie przelewu na rachunek bankowy inny niż znany organom podatkowym, bo podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym będzie zagrożone sankcją w postaci braku prawa zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.  W praktyce oznacza to karę na poziomie 19% wartości przelewu. Co więcej, weryfikacji rachunku kontrahenta trzeba będzie dokonać w dniu zlecenia przelewu . Nie będzie więc można weryfikować rachunków raz na tydzień albo rzadziej.

Dodatkowo, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za VAT wynikający z faktury opłaconej na „czarny” rachunek.

Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyć wszystkich płatności, a jedynie kwot przelewu powyżej 15 tys. PLN 

Biała lista ma być udostępniona już od września 2019 r., z tym, że sankcje mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Wynika to z zasady, że niekorzystna dla podatników zmiana w zakresie podatku dochodowego nie może zacząć obowiązywać w trakcie roku.

Co ważne, w uzasadnieniu rządowego projektu znalazło się wyjaśnienie, że uregulowanie zobowiązań w formie kompensaty , potrącenia, płatności kartą kredytową albo płatniczą, powyższe przepisy nie będą miały zastosowania.

Jak uniknąć sankcji: donos na kontrahenta

W przypadku zapłaty na rachunek nieznany fiskusowi sankcji będzie można jednak uniknąć. Podatnik, który przekaże należność na inne konto niż wskazane na białej liście, będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów i nie poniesie solidarnej odpowiedzialności za VAT, jeżeli zawiadomi o tym przelewie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury . Będzie miał na to 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Przepisy zawierają delegację ustawową do wydania przez MF wzoru takiego zawiadomienia.

Innym rozwiązaniem uwalniającym od sankcji w VAT będzie przelew na rachunek sprzedawcy inny niż wynikający z wykazu, o ile przelew zostanie zrealizowany w modelu podzielonej płatności .

Polecamy również cykl artykułów dotyczących ulgi B+R. Artykuły te można znaleźć tutaj.

Zwiększenie obciążeń administracyjnych i chaos w płatnościach

Ze względu na konieczność weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta przy rozliczaniu każdej większej transakcji  w wykazie podatników VAT czynnych, nowy obowiązek spowoduje dodatkowe obowiązki administracyjno–księgowe, a w skutek tego także finansowe dla przedsiębiorców. Niektórzy wróżą nawet chaos w płatnościach. To kolejne przerzucanie obowiązków, z zakresu administracji państwowej na przedsiębiorców.

Co prawda, sektor bankowy analizuje możliwość wypracowania narzędzia pozwalającego na zweryfikowanie czy rachunek został zamieszczony w wykazie podatników VAT czynnych już na etapie dokonywania przelewu w powiązaniu z dokonywanymi operacjami gospodarczymi, ale czasu nie zostało wiele.

Trudo oprzeć się wrażeniu, że podstawowym celem projektodawcy jest poszukiwanie nowych źródeł dochodów budżetowych. Nawet biuro analiz sejmowych w przekazanej opinii zwracało uwagę, że pogłębionej analizy wymagają regulacje, dotyczące zmiany zasad zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, ponieważ cel ustawy nie uzasadnia pozbawienia podatników prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, gdy nieprawidłowości wynikają z niezastosowania się do przepisów regulujących podatek VAT.

A wszystko to wprowadzane jest pod hasłem: 3xP, czyli przejrzyste, proste i przyjazne podatki.

Zobacz także

1 komentarz

  • Sylwia 14 maja 2019   Odpowiedz →

    A co w przypadku jeśli kontrahenci maja nadane indywidualne rachunki wirtualne każdy kontrahent wpłaca na swój indywidualny rachunek.

Skomentuj