Załamanie liczby aptek w 2018 roku – przyczyna i prognoza na przyszłość

Rok 2018 przyniósł spadek ogólnej liczby aptek o 458 placówek, podczas gdy poprzednie 17 lat to nieprzerwany wzrost ich liczby (o 200 – 1000 rocznie). W dzisiejszym wpisie tłumaczę przyczynę zmiany i oceniam co przyniesie przyszłość.

Zmiana zasad gry od czerwca 2017 roku

25 czerwca 2017 roku wprowadzono nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne (tzw. Apteka dla Aptekarza), zmieniającej możliwość powstania nowych aptek oraz nakładająca większe wymagania co do jej prowadzenia. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Naczelną Izbę Aptekarską miała ona na celu:

  • Zwiększenie odpowiedzialności właścicieli aptek – aptekę mogą obecnie założyć wyłącznie farmaceuci lub ich Spółki
  • Zwiększenie dostępności do aptek na wsiach,
  • Zwiększenie dostępności do farmaceutów, którzy muszą być obecnie na każdej zmianie w aptece (nie w punkcie aptecznym)

Możliwość otworzenia nowej apteki w okolicy już funkcjonujących została ograniczona poprzez warunki minimalnej odległości w jakiej może powstać nowa apteka oraz ich gęstości w porównaniu do liczebności danej gminy:

  • Nowej apteki nie otworzymy w odległości bliższej niż 500m od już funkcjonujące apteki,
  • Jeżeli zdecydujemy się otworzyć aptekę w odległości do jednego kilometra od już istniejącej, to otwarcie apteki nie może spowodować, że na jedną aptekę będzie przypadać mniej niż 3.000 mieszkańców danej gminy.

Powyższe ograniczenia mają wpłynąć na ograniczenie powstawania nowych aptek w centrach dużych miast i zmobilizowanie otwarć w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie apteki wiąże się z wyższymi kosztami niż prowadzenie punku aptecznego. Z tego właśnie względu są one bardziej popularne w mniejszych miejscowościach.

Aktywność rynku przed zmianami

Rynek aptek charakteryzował się bardzo wysoką konkurencją od przełomu 2012 i 2013 roku. To właśnie wtedy mieliśmy do czynienia ze skokowym wzrostem zamknięć, który utrzymywał się w kolejnych pięciu latach na poziomie 800+ każdego roku. Było to spowodowane nadmierną ilością otwarć, 1000+ każdego roku! W związku z powyższym, w ciągu 5 lat poprzedzających 2018 rok ogólna liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych wzrastała o 200-300 placówek rocznie, jednak rotacja funkcjonujących podmiotów była niezwykle wysoka.

Wpływ nowych regulacji na rynek w 2018 roku

Ograniczenie w 2017 roku możliwości otwarcia apteki w dowolnym miejscu, przez dowolnego podmiot, nagle ograniczyło liczbę otwarć. Porównując lata 2017 i 2018 mówimy o spadku rzędu 85%! W efekcie wprowadzonych regulacji jesteśmy świadkami pierwszego od kilkunastu lat spadku ogólnej liczby aptek, ponieważ w 2018 roku to zamknięć było o blisko pół tysiąca więcej.

W ciągu najbliższego roku możemy się spodziewać dalszego spadku ogólnej liczby aptek, ale w kolejnych latach rynek powinien się ustabilizować, a apteki które przetrwają będą miały zagwarantowaną bazę Pacjentów. Po więcej szczegółów, zapraszam do lektury pełnego raportu, dostępnego na naszej stronie www.

Zapraszam również do odsłuchania audycji w Polskim Radiu, audycja „W samo południe” z 18 lutego 2019 roku https://www.polskieradio.pl/7/473,W-samo-poludnie

 

Zobacz także

Skomentuj