Piach w tryby karuzeli VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument zawierający wytyczne dla podatników, którzy nie chcą dać się wkręcić w karuzelę VAT. Niestety nie będzie miał on formy objaśnień podatkowych a jedynie metodyki skierowanej do urzędników. Podatnicy uzyskają mimo to dodatkowe argumenty w przypadku sporu z fiskusem.

 

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych została przedstawiona przez 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów (MF) na spotkaniu kończącym ten etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną.

W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach podatkowych dot. przesłanek należytej staranności w VAT, wzięli udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś oraz wiceminister finansów Paweł Gruza.

Metodyka zamiast objaśnień

Niestety Ministerstwo Finansów zrezygnowało z nadania dokumentowi charakteru objaśnień podatkowych, czyli dokumentu skierowanego do podatników. Metodyka nie będzie miała zatem mocy wiążącej. Ma pełnić funkcję instrukcji dla organów podatkowych w jaki sposób kontrolować podatników.

„Prezentowaną „Metodykę” kieruję do Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument powstał we współpracy ze stroną społeczną. To także swoisty „drogowskaz” dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy.” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.

Mimo braku mocy wiążącej przedsiębiorcy dostali cenne wytyczne, w jaki sposób weryfikować kontrahentów.

Przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem muszą przede wszystkim sprawdzić, czy jest formalnie zarejestrowany – w CEIDG, KRS, REGON. I czy ma status podatnika VAT. Potem trzeba sprawdzić m.in. czy ma siedzibę, magazyn i stronę internetową, w jaki sposób jest reprezentowany, dlaczego dokonuje dużych transakcji mimo niskiego kapitału zakładowego oraz skąd ma możliwość sprzedaży towaru poniżej ceny rynkowej. Dokument zawiera wskazówki w jaki sposób sprawdzić te wszystkie okoliczności.

 

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym-> 

Co Metodyka da przedsiębiorcy?

Należy mieć nadzieję, że Metodyka “ucywilizuje” praktykę organów podatkowych. Dotychczas w ten sposób interpretowały one orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące należytej staranności VAT, że żądały od podatników rzeczy niemożliwych do realizacji, sprzecznych z jakąkolwiek praktyką rynkową. Przykładowo żądano oświadczeń od dostawców, że towar nie służy przeprowadzaniu transakcji oszukańczych i wyłudzaniu VAT. Odliczanie VAT było zatem kwestionowane pod byle pretekstem.

Po drugie, z Metodyki wynika, że przedsiębiorca ma obowiązek weryfikować jedynie bezpośredniego kontrahenta. To dobra informacja, bo dotychczas organy podatkowe kwestionowały odliczony VAT nawet wtedy, gdy oszustem był podmiot na odległym szczeblu obrotu, a podatnik nie miał możliwości się o tym dowiedzieć.

Po trzecie, należytą staranność powiązano z wchodzącym w życie od lipca 2018 r. split paymentem. W dokumencie czytamy: „Jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.”

Oznacza to, że jeżeli podatnik wprowadzi procedurę weryfikacji podmiotowej (formalnej) kontrahentów oraz weryfikacji okoliczności transakcji i jednocześnie zapłaci fakturę split paymentem, to należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności. Taką instrukcję dostali urzędnicy.

 

Wygląda na to, że opublikowanie Metodyki to krok w dobrym kierunku, choć pozostał pewien niedosyt związany z tym, że dokumentowi nie nadano formy objaśnień podatkowych. Mimo to miejmy nadzieję, że dokument przyczyni się do ucywilizowania relacji podatnik – organ podatkowy oraz pogłębienia zaufania do organów państwa. My natomiast cieszymy się też z tego, że mogliśmy wziąć udział w konsultacjach społecznych. Czekamy natomiast na kolejne kroki, doprecyzowanie wytycznych i nadanie im mocy wiążącej. Ministerstwo obiecało prowadzić monitoring stosowania procedury i rozważyć w przyszłości nadanie jej wiążącego charakteru.

Jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś „starannym” podatnikiem, wypełnij krótki quiz -> 

 

Zobacz także

1 komentarz

  • „Metodyka” jest narzędziem mającym ułatwić organom podatkowym ocenę dochowania należytej staranności przez podatników, nie ma natomiast statusu objaśnień podatkowych. Podatnicy jednak liczyli na więcej. Resort finansów zapewnia, że mimo, że głównym odbiorcą tego dokumentu są urzędnicy skarbowi, nie traci on z oczu perspektywy podatników… Czas pokaże 🙂 Pozdrawiam!

Skomentuj