Będzie rewolucja w VAT? Oparcie stawek o PKWiU wymaga zmian

blog_doradcy_przeniesienie
„Trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu” – rzekł książę Fabrizio Salina, bohater powieści „Lampart” Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Minister Finansów mógłby się z tym nie zgodzić. Przygotował projekt rozporządzenia utrzymującego w mocy PKWiU 2008 dla celów podatkowych poprzez wprowadzenie drobnej zmiany: wyrazy „do dnia 31 grudnia 2017 r.” w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

Przewiduje to projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), numer z wykazu prac Rządowego Centrum Legislacji RD249. Oznacza to, że dla potrzeb podatkowych przez rok dłużej niż wynika z przepisów w (jeszcze) obowiązującym brzmieniu będziemy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług opartą o rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293). Jakie to ma konsekwencje? Wbrew pozorom, jeżeli sobie przypomnieć, jak szerokie zastosowanie ma PKWiU dla obowiązków podatkowych, ogromne. Służy np. do określenia, czy towar/usługa jest opodatkowana stawką obniżoną VAT lub zwolniony z opodatkowania. Jak wygląda praktyka stosowania obecnej klasyfikacji? Nie najlepiej.

Inwencja urzędników zaskakuje

Żeby było jasne; istnienie PKWiU i oparcie o nie w jakimś zakresie przepisów podatkowych, samo w sobie, nie jest złym pomysłem. Wyjątki np. od zasady opodatkowania VAT podstawową stawką trzeba o coś oprzeć i pomysł zastosowania precyzyjnej, określonej klasyfikacji, wyznaczającej linie graniczne, należy pochwalić, choć warto się zastanowić nad uproszczeniami w niektórych miejscach (w szczególności zamiast opodatkowywać żywność trzema stawkami VAT, opodatkować jedną stawką grupę produktów zdefiniowaną jako „żywność”, o czym już pisaliśmy). Alternatywą dla klasyfikacji statystycznej jest jednak zastąpienie jej pojęciami ogólnymi, co pozostawi pole do interpretacji dla urzędników..

Problem polega na tym, że już obecne klasyfikacje statystyczne dają pole do sprzecznych z przepisami i zdrowym rozsądkiem, popisów. Finał sporu wynikłego z twórczości urzędników fiskusa oglądaliśmy niedawno przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, który 12 września 2017 r. wydał cztery wyroki w sprawach dotyczących podatnika produkującego lody wodne (lizaki lodowe), opodatkowane obniżoną stawką VAT.

Organ podatkowy uznał, że podatnik wcale nie produkuje lodów, tylko napoje i nakazał dopłatę podatku (do stawki 23% z odsetkami). Sprawa doczekała się finału, efektywnie rzecz biorąc, po niemal 10 latach (dotyczyła min. rozliczeń za styczeń 2008 r.). Nie doczekało go już niestety przedsiębiorstwo podatnika. Żeby było „zabawniej”, urzędnicy mieli jednak do tego pewne podstawy. Podatnik dysponował opinią klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzającą prawidłowość jego stanowiska, a organ podatkowy… opinią wydaną przez ten sam urząd, stwierdzającą, że rację ma fiskus.

Pole minowe PKWiU

Trudno się dziwić, że podatnicy poszukują metod zabezpieczenia się przed nieprzewidywalnością fiskusa. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli podatnicy pytają o opodatkowanie transakcji, w której PKWiU odgrywa kluczową rolę, wzywa wnioskodawców do samodzielnego określenia grupowania. Kiedy podatnik nabierze się na takie posunięcie, dostanie interpretację stwierdzającą, że jeżeli poprawnie określił PKWiU, to produkt/usługa jest opodatkowana w sposób właściwy dla danego PKWiU. Taka „warunkowa” interpretacja nie daje praktycznie żadnej ochrony prawnej.

Co bardziej uparci podatnicy najpierw wnioskują do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii klasyfikacyjnej i na jej podstawie uzyskują interpretację indywidualną prawa podatkowego. Opinię GUS organy podatkowe mogą jednak podważyć (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt II FSK 586/10), a nawet, jak pokazuje przykład producenta lodów, nieco inaczej opisując stan faktyczny – zdobyć przeciwną. Podatnik może wreszcie postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o odmowie wydania interpretacji z uwagi na brak określenia we wniosku PKWiU skarżyć i liczyć, że sąd nakaże wydać interpretację, w której to organ dokona klasyfikacji. Jak długo czeka się na rozstrzygnięcie – vide powyższy przykład.

A może zmiana?

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zdaje się dostrzegać problem. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 14035 w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz sporów sądowych dotyczących stawki podatku VAT na żywność z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. DPP8.054.5.2017.PBD.218, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Cybulski, stwierdził, że „Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większej pewności co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku”.

Jak takie instrumenty mogłyby wyglądać? Nasuwają się dwa pomysły. Pierwszy z nich to zobligowanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do klasyfikowania towarów/usług opisanych przez podatników na gruncie PKWiU z pomocą Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W takim wypadku załatwienie wniosku o wydanie interpretacji zapewne potrwałoby dłużej niż dziś i kosztowałoby więcej (klasyfikacje statystyczne to koszt 50 PLN netto od jednej pozycji), ale podatnik otrzymałby wreszcie prawdziwą ochronę prawną.

Drugie, prostsze rozwiązanie, to nadanie waloru ochronnego równego interpretacjom indywidualnym opiniom klasyfikacyjnym GUS. Rozwiązanie legislacyjnie i organizacyjnie jeszcze prostsze; jego istotą byłoby dokonanie prostej zmiany w Ordynacji podatkowej oraz zwiększenie „mocy przerobowych” Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur, który musiałby sprostać zwiększonemu popytowi na opinie.

Wreszcie, można uprościć VAT i zamiast opodatkowywać obniżonymi stawkami artykuły wymienione w grupowaniu PKWiU określonym z dokładnością do siódmej cyfry klasyfikacji PKWiU 2008 (jak objęty stawką 5% kuskus, mieszczący się w pozycji 10.73.12.0), pomyśleć o ujednoliceniu stawek VAT w kategoriach szerszych. Ale to rozwiązanie długofalowe; ochrony prawnej podatnicy potrzebują już teraz.

Łukasz Kempa

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

 

Jesteśmy jedną z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 3000 partnerów oraz 47 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w 142 krajach. W Polsce działamy od 24 lat, a ponad 500-osobowy zespół oraz obecność w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają nam bliski kontakt z klientami oraz umożliwiają realizację wymagających projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta. Klienci firmy to ponad 1600 podmiotów rocznie, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW oraz firmy z top 500 największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju.

Zobacz także

2 komentarze

  • ~asia 13 października 2017   Odpowiedz →

    Jak Ty to robisz, że z pozoru nudny temat opisujesz bardzo ciekawie, że aż chce się czytać? 😀

    PS. Też lubię „Lamparta”

  • Ja również uważam, że przydałoby się ujednolicenie stawek.

Skomentuj