Blisko 45 tysięcy spółek w 12 miesięcy

Help to Reach. Businessman standing on the hand reaching for the goal. Business concept vector illustration.

Na koniec 2016 roku zarejestrowanych w REGON było o blisko 45 tysięcy więcej spółek (osobowych i kapitałowych) niż rok wcześniej. Sam fakt powstawania nowych jednostek – podmiotów gospodarczych świadczy o tym, że w skali makro istnieje potencjał dla rozwoju biznesu. Analizując w jakiej formie prawnej funkcjonują polskie przedsiębiorstwa dostrzec możemy pewne trendy kreowane m.in. przez zmiany przepisów podatkowych.

Spółka komandytowa

Najdynamiczniejszy wzrost liczby podmiotów w 2016 odnotowano w zakresie spółek komandytowych – na koniec 2016 r. było ich o 25,8% więcej niż rok wcześniej. Ich popularność bez wątpienia wynika z faktu, że ta forma prowadzenia działalności, przy zachowaniu odpowiedniej struktury własnościowej (tj. włączenie w strukturę spółki komandytowej celowej spółki z o.o. pełniącej rolę komplementariusza) pozwala na wyeliminowanie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności podatkowej. Wzrost ten był mniej dynamiczny niż w poprzednich latach (ok. 30% w 2015 roku), co mogło być wynikiem projektu wprowadzenia jednolitego podatku, który został finalnie odrzucony.


O trendach na rynku Catalyst można przeczytać w naszym raporcie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najliczniejszą grupą spośród nowych spółek założonych w 2016 r. były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ich liczba wzrosła o 38 784. Jest to również najpopularniejsza spośród wszystkich spółek – na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 420 789 spółek z o.o., tj. 84% spośród wszystkich widniejących w rejestrze REGON spółek. Na niesłabnącą popularność spółki z o.o. wpływa możliwość pozyskania kapitału przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów oraz stosunkowo nieskomplikowanej sprzedaży biznesu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu majątku prywatnego wspólników.


Spółki komandytowo-akcyjne

Niezmiennie od 2014 r. o około 10% rocznie spada liczba zarejestrowanych spółek komandytowo-akcyjnych. Tendencja ta jest wynikiem wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2014 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na skutek której spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku CIT. Konieczność zapłaty CIT przez ten typ spółek skutkował znaczącym zmniejszeniem efektywności podatkowej struktur opartych na spółkach komandytowo-akcyjnych. W związku z tym obecnie przedsiębiorcy prowadzą działania reorganizacyjne mające na celu likwidację SKA (w przypadku, jeżeli SKA stanowiła element struktury służący wyłącznie optymalizacji podatkowej, nie prowadzący działalności operacyjnej) bądź przekształcenie SKA w inną spółkę (jeżeli SKA prowadziła działalność operacyjną).


Więcej na temat Zakładania spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w kraju i za granicą można przeczytać tutaj.

Pozostałe formy prawne

W zakresie pozostałych form prowadzenia działalności, można zobaczyć niewielkie tendencje wzrostowe – w stosunku do spółek akcyjnych przyrost wynosił 3,4%, spółek partnerskich – 4,6%, jawnych -1,3%.

Należy pamiętać, że forma prawna w każdym przypadku powinna zostać dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności, jej potrzeb, wielkości, związanych z nią ryzyk oraz planowanych działań. Śledząc dane dotyczące ilości podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON wyraźnie widać, że przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jak istotny jest dobór właściwej formy prawnej do prowadzonej działalności gospodarczej oraz że reagują na zmieniające się warunki prawno-podatkowe.

Maja Jabłońska

Źródło: GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

 

Zobacz także

1 komentarz

  • I dobrze, wiele młodych, zdolnych ludzi opuszcza granice naszego kraju. Widok wzrostu liczby podmiotów bardzo cieszy, oby tak dalej.

Skomentuj