Fiskus dopiero się rozkręca

Forceful businessman boxing

W odpowiedzi z 24 czerwca br. na interpelację poselską nr 13066 pani poseł Izabeli Leszczyny możemy przeczytać m.in. o tym, że fiskus właśnie przygotowuje kolejne powiadomienia do podatników, którzy przesłali pliki JPK_VAT zwierające „rozbieżności”. Ponadto możemy znaleźć tam informację o przeprowadzonych dotychczas czynnościach sprawdzających w zakresie przesłanych plików JPK_VAT, a także dalszych planach Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wykorzystania danych, przekazywanych przez podatników w tej formie. Wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego za pomocą JPK, to fiskus dopiero się rozkręca.

Raport z dotychczasowych weryfikacji

Odpowiedź na interpelację zawiera dane, o liczbie oraz rodzaju rozbieżności, które skarbówka wykryła w plikach JPK_VAT dotyczących lutego i marca. Zidentyfikowano następujące błędy:

  1. Rozbieżności pomiędzy przekazanymi JPK_VAT oraz deklaracjami za tożsamy okres, w liczbie: 3 993 w plikach za luty oraz 3 506 w plikach za marzec,
  2. Rozbieżności co do zgodności kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w JPK_VAT, w liczbie: 29 720 w plikach za luty oraz 7 295 w plikach za marzec,
  3. Przypadki, w których podatnicy w przesłanych JPK_VAT uwzględnili faktury wystawione przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT, w liczbie: 11 592 w plikach za luty oraz 13 680 w plikach za marzec.

Właściwe każdy z powyżej wskazanych rodzajów „błędów” budzi wątpliwości. Postaram się je po krótce opisać:

Rozbieżności między JPK_VAT a deklaracją

Nie ulega wątpliwości, że faktycznie część podatników w pierwszych okresach raportowania mogła się pomylić i przekazywane przez nich pliki JPK_VAT nie pokrywały się w pełni z deklaracjami za ten sam okres. Wątpliwość jednak budzi to, że urzędy skarbowe wzywały podatników np. w sytuacji, kiedy w JPK_VAT nie został uwzględniony podatek naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji (pozycja 42 w deklaracji VAT-7 wersja 17). Tymczasem Ministerstwo Finansów, przez cały okres przygotowań podatników do raportowania w formacie jednolitego pliku wskazywało, że podatek naliczony wykazany w pliku JPK_VAT nie powinien uwzględniać kwoty podatku naliczonego do przeniesienia z poprzedniej deklaracji. Coś tu poszło nie tak. MF powinno opublikować oficjalny komunikat w tej sprawie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Rozbieżności co do kwot transakcji

Jeśli chodzi o tę „rozbieżność” to aż wstyd – dla fiskusa rzecz jasna – przypominać, czym w wielu przypadkach była spowodowana. Chodziło o podatek naliczony, którego podatnicy nie wykazali w miesiącu poniesienia kosztu (tak jak wystawca faktury, który musiał wykazać podatek należny), lecz zgodnie z przysługującym im prawem w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Pisaliśmy o tym więcej tutaj. Pocieszające jest to, że fiskus wykrył mniej tych „rozbieżności” w marcu. Oby ten trend się utrzymał.

Uwzględnienie VAT naliczonego od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT

Ta rozbieżność niestety również budzi wątpliwości. Fiskus kwestionuje zaliczanie do podatku naliczonego faktur, które wystawiły podmioty wykreślone z rejestru czynnych podatników VAT. To absurd. Jest to sprzeczne z linią orzeczniczą polskich sądów administracyjnych a przede wszystkim z wyrokami TSUE. Wykreślenie podmiotu wystawiającego fakturę z rejestru czynnych podatników VAT nie może automatycznie pozbawiać nabywcy prawa, do zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z tej faktury, jeśli do transakcji faktycznie doszło a podatnik nabyte towary wykorzystał do czynności opodatkowanych. Pełny artykuł z wyjaśnieniami dlaczego fiskus nie ma racji znajduje się tutaj.

Kolejne powiadomienia

Skarbówka przygotowuje kolejne powiadomienia w zakresie „rozbieżności” w JPK_VAT. Nowe powiadomienia będą dotyczyły plików za kwiecień. Miejmy nadzieję, że tym razem „wykryte rozbieżności” będą mniej absurdalne niż te, o których informowano w powiadomieniach dotyczących plików za luty i marzec.

Podatnicy korygują pliki lub deklaracje

Okazuje się, że fiskus osiąga swój cel. Podatnicy w obawie przed wszczęciem kontroli podatkowej stosują się do zaleceń wynikających z przesłanych powiadomień i w konsekwencji składają korekty plików JPK_VAT lub deklaracji. Część podatników wyłącza w składanych korektach faktury wystawione przez podmioty wykreślone z rejestru czynnych podatników VAT i występuje z wnioskiem o interpretację indywidualną, z zamiarem ponownego złożenia korekty po otrzymaniu pozytywnej interpretacji. Inna część podatników próbuje wojować ze skarbówką, jednak finalnie także składa korekty z pominięciem faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. Jeszcze inna część podatników od razu składa korekty – bez podejmowania rękawic – „nie chcąc się narazić fiskusowi”. Wygląda na to, że skarbówka – mimo postępowania niezgodnego z linią orzeczniczą polskich sadów administracyjnych i TSUE – będzie ciągle kwestionowała prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmioty wykreślone. Co za tym idzie – zyska na tym budżet państwa, przedsiębiorcy niestety nie.

Będąc przy wątku korekt składanych plików JPK warto zaznaczyć, że na łamach Dziennika Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów wyjaśniło, kiedy nie znajdą zastosowania obniżone stawki odsetek w przypadku ich wystąpienia. Szczególne znaczenie ma to, kto wysyła powiadomienie w sprawie rozbieżności w JPK_VAT: jeżeli powiadomienie jest wysyłane przez urząd skarbowy – podatnikowi nie przysługuje prawo do niższych odsetek, jeżeli powiadomienie zostało wysłane przez Ministerstwo Finansów – podatnikowi przysługuje prawo do niższych odsetek. Kolejny absurd…

Tutaj można znaleźć raport dotyczący fiskusa opublikowany przez Grant Thornton.

Ministerstwo Finansów pochwaliło się również planami w zakresie rozbudowania narzędzia do weryfikacji przesyłanych plików JPK_VAT a także sposobów weryfikowania przesyłanych danych. Nie ulega wątpliwości, że fiskus jest w posiadaniu zarówno obszernych danych o przeprowadzanych przez podatników transakcjach, jak również coraz bardziej zaawansowanych narzędzi do ich weryfikacji. Oby jednak z większym rozsądkiem uznawał prawidłowe działania podatników za „rozbieżności”, bo jak na razie tracą na tym wszyscy – zarówno uczciwi podatnicy, jak również podmioty powstałe w celu wyłudzeń bądź niepłacenia podatku. Z całą pewnością to dopiero początek możliwości jakie dają organom podatkowym dane przekazywane w formacie JPK. Tak, fiskus dopiero się rozkręca…

Michał Rodak

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Grzegorz 3 sierpnia 2017   Odpowiedz →

    Ogromna ilość tych „rozbieżności” zapewne pojawi się gdy wszyscy podatnicy będą zobowiązani do przesyłania JPK, a tu już przecież niedługo. Sądzę, że im mniejszy podmiot tym błędów może być stosunkowo więcej, a przynajmniej w początkowym okresie. Zgodnie z zapowiedziami, planowana jest rezygnacja z deklaracji VAT, bo przecież te same informacje będą zawarte w JPK (po zmianach). Pytanie tylko, jak urzędy i podatnicy odnajdą się w nowej rzeczywistości.

  • Ciekawe ile rozbieżności otrzymamy w statystykach w przyszłym roku, w końcu to właśnie od początku przyszłego roku wszyscy podatnicy obowiązkowo przekażą ewidencję VAT w postaci JPK. Swoją drogą, Ministerstwo Finansów cały czas pracuje nad zmianami w deklaracjach JPK, starając się, aby były one jak najbardziej odpowiadające składającym. Prowadzone są analizy w tym zakresie, Ministerstwo zasięga informacji bezpośrednio u przedsiębiorców- do 7 sierpnia wszyscy zainteresowani mogli wysyłać swoje pomysły i rozwiązania, jak poprawić działanie JPK.

Skomentuj