Zwlekanie z opracowaniem dokumentacji podatkowej może na początku 2018 roku przeciążyć działy finansowe

Transfer pricing

Presja na stosowanie rynkowych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych wciąż rośnie. Stwarzana jest ona przez przepisy unijne, ich lokalne odpowiedniki, jak również wzmożone kontrole organów podatkowych. Celem jest zatrzymanie zysków, czytaj podatków, w tych krajach gdzie faktycznie są one wypracowywane. W Polsce dodatkowo dochodzi presja na zwiększenie ściągalności podatków.

Nasze lokalne, nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017. W praktyce oznacza to, że dotyczą one transakcji, które są i będą realizowane w bieżącym roku. Nie oznacza to jednak, że dokumentacja cen transferowych to temat, który można odłożyć na rok 2018. Takie podejście może spowodować, że początek roku będzie dla działu finansowego jeszcze trudniejszy niż zazwyczaj. Powodów jest kilka. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

W marcu zarząd musi oświadczyć, że dokumentacja jest gotowa

Jedną z istotnych nowości jest fakt, że podatnicy są zobowiązani, aby do końca marca każdego roku złożyć oświadczenie potwierdzające sporządzenie za dany rok finansowy dokumentacji cen transferowych. (Ważne interpretacje i wyroki można znaleźć tutaj). W praktyce oświadczanie to będzie składane przez zarząd. Oznacza to, że dokumentacje podatkowe dotyczące danego roku będą musiały być gotowe nie później niż w marcu roku następnego. Co z kolei oznacza, że zostawienie tego zadania na ostatnią chwilę spowoduje, że czas przygotowania (styczeń – marzec) zbiegnie się z czasem zamykania roku finansowego oraz badania finansowego w przypadku większości firm.
Myślę, że pracowników działów finansowych nie trzeba przekonywać, że jest to czas, w którym trudno zmieścić dodatkowe zadania. Zatem wprowadzony reżim dotyczący terminów narzucanych przez ustawę oraz pokrywanie się tych terminów ze sprawozdawczością roczną powoduje, że warto prace rozłożyć na dłuższy czas. Transakcje, jakie są i będą realizowane w bieżącym roku, są zapewne w znacznej mierze już znane. Dane finansowe, na bazie, których prowadzone będą analizy porównawcze również są dostępne na bieżąco. Można zatem prace nad dokumentacją rozpocząć już dziś.

Większość dokumentacji do zmiany lub uzupełnienia

Z badania Grant Thornton wynika, że sporo firm (73%) posiada wymaganą dokumentację podatkową. Faktem jednak jest, że powinni posiadać wszyscy, których obowiązek dotyczy.
Jednocześni mało kto (zaledwie 39%) przeprowadza i dokumentuje analizy, które mają potwierdzić, że stosowane warunki transakcyjne są rynkowe. Ten drugi element jest kluczowy dla organizacji, których roczne przychody lub koszty przekroczą w 2017 roku 10 mln EUR. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są one zobowiązane do przygotowania analiz rynkowych do wszystkich dokumentowanych transakcji.

Należy również pamiętać, że nawet firmy, które mają obecnie dokumentację za lata poprzednie będą musiały ją zmodyfikować, aby zawierała ona wszystkie nowe elementy, wymagane przez aktualne regulacje.

Dodatkowo spółki o przychodach lub kosztach przekraczających 20 mln EUR będą zobowiązane do opracowania nowego elementu dokumentacji podatkowej – tzw. master file.

W większych grupach mamy do czynienia z kilkudziesięcioma i więcej transakcjami, które wymagają udokumentowania. Jest to bez wątpienia ogrom pracy do wykonania. W szczególności jeśli dana spółka  nie przygotowywała dokumentacji w ogóle (a takich według naszych ustaleń jest wciąż istotny odsetek).

Nawet jeśli w wielu przypadkach dokumentacja i weryfikacja przygotowywana jest przez zewnętrznych doradców, wciąż na spółce i jej pracownikach spoczywać będą zadania przygotowania danych niezbędnych do analiz i konieczność weryfikacji materiałów przygotowanych przez doradców (co, jak wynika z naszych doświadczeń, częstokroć bywa najbardziej newralgicznym etapem realizacji projektu). W przypadku znacznej liczby dokumentacji te zadania wymagają znacznej ilości czasu. Czasu, który w pierwszych miesiącach roku jest dla pracowników pionów finansowych niezwykle cenny.

Kontroli coraz więcej

Mimo, że dopiero zamykamy pierwszy kwartał widzimy, że firmy często pytają o wsparcie w przygotowaniu dokumentacji za bieżący rok obrotowy. W poprzednich latach takie pytania pojawiały się zazwyczaj dopiero po zamknięciu roku, którego dokumentacja miała dotyczyć. Bez wątpienia ma to związek z nasilonymi kontrolami, w tym kontrolami w zakresie cen transferowych. Bazując na statystykach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w I kwartale 2017 roku, w całym 2016 roku liczba kontroli, w których badano zagadnienia cen transferowych i optymalizacji podatkowej wzrosła do 182 podczas gdy w latach 2013-2015 wynosiła odpowiednio 142, 107 i 134. Z kolei informacja o wzroście wartości doszacowanej kwoty ze średniego poziomu nieco ponad 62 mln zł. w latach 2013-2016 do ponad 657 mln zł w 2016 jest wręcz uderzająca. Nie jest jednak zaskakujący gdyż z praktyki wiemy, że wielu przedsiębiorców bagatelizowało do tej pory ryzyko stosowania nierynkowych cen w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Jak działać?

Mówiąc wprost rekomendujemy, aby zająć się tematem cen transferowych już dziś. Celem jest przygotowanie dokumentacji przed końcem roku 2017 tak, aby  z czystym sumieniem podpisać oświadczanie w marcu 2018. Proszę zwrócić uwagę, że zdecydowaną większość prac można wykonać już dziś, w trakcie roku 2017. Kroki, które można podjąć od zaraz to:

  • Określenie obowiązku dokumentacyjnego w oparciu o nowe wymogi określone w ustawie. Na bazie transakcji realizowanych w  latach poprzednich i tych planowanych na 2017. Zakładam, że ich liczba i rodzaj jest w większości przypadków znany.
  • Przygotowanie szablonów dokumentacji uwzględniających nowe wymagania. Może to oznaczać zarówno wypracowanie dokumentacji od podstaw jak i aktualizację obecnych dokumentów.
  • Przygotowanie dokumentacji grupowej (master file), lub pozyskanie tego dokumentu od spółki dominującej oraz ewentualne jego dostosowanie do naszych lokalnych przepisów.
    Przy czym, dla porządku warto zaznaczyć, że ostatecznym terminem na przygotowanie master file jest dzień złożenia deklaracji podatkowej przez podmiot odpowiedzialny za jego przygotowanie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji podatkowej, w której ten podmiot działa.
  • Analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym w celu potwierdzenia rynkowości transakcji.

Elementem, który zostanie do uzupełnienia, i będzie możliwy do wprowadzenia do dokumentacji dopiero po zamknięciu 2017 roku są warunki na jakich faktycznie realizowane były transakcje w trakcie 2017 roku. Mając jednak zrealizowane kroki, o których mowa powyżej i zakładając, że warunki te nie będą odbiegać od wyników analiz rynkowych, praca ta będzie stosunkowo mało czasochłonna, przez co może być realizowana w gorącym okresie styczeń-marzec 2018.

Niezależnie od tego, czy macie Państwo do udokumentowania kilka czy kilkadziesiąt transakcji proponujemy tematem zająć się już dziś, kiedy presja czasu jest mniejsza.

Anatol Skitek

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Grzegorz 3 sierpnia 2017   Odpowiedz →

    Obserwuję, że podatnicy często mają tendencje do odkładania takich kwestii na ostatni moment. Nie zastanawiając się nad tym, że później może być kłopot ze znalezieniem specjalistów w tym zakresie.

  • Zwlekanie ze złożeniem deklaracji podatkowych może się skończyć karą pieniężną teraz nawet już w Niemczech. Proszę pamiętać o zmianach w przepisach i terminowym rozliczeniu się z wypracowanego podatku.

Skomentuj