Rozważając kwestie związane z sukcesją biznesu zwykle patrzymy na ten proces z perspektywy nestora, który po latach tworzenia i rozwijania biznesu, przekazuje stery firmy w ręce kolejnych pokoleń. Trzeba jednak pamiętać, że obranie kierunku sukcesji stanowi wyzwanie nie tylko dla założycieli firmy ale również dla ich sukcesorów. 

Niejednokrotnie w ramach naszej praktyki sukcesyjnej staramy się zachęcić przedsiębiorców, aby zastanowili się jak widzą siebie i swój biznes w perspektywie 10-20 lat, tak aby na podstawie dokonanej refleksji możliwe było budowanie strategii sukcesyjnych w ich firmach rodzinnych. Jednakże dla powodzenia procesu sukcesji firmy rodzinnej równie ważne jest dokonanie refleksji na temat przyszłości przez sukcesorów firmy rodzinnej. Więcej na temat sukcesji można przeczytać tutaj.

Każdy z sukcesorów w ramach planowania sukcesji winien sobie zatem zadać pytanie: jak powinna wyglądać moja przyszłość zawodowa za 10-20 lat?

Sukcesja

Część sukcesorów chce aktywnie zaangażować się w prowadzenie firmy i po zakończeniu aktywności zawodowej nestorów przejąć pełnione przez nich role. Sukcesja firmy na rzecz sukcesorów powinna zostać przeprowadzana w sposób stopniowy, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, tak by sukcesorzy mogli po pierwsze poznać różne aspekty zarządzania firmą rodzinną i zdobywać nowe kompetencje oraz stopniowo przejmować obowiązki nestorów.

Pomocnym w tym zakresie narzędziem może być sporządzenie umowy sukcesyjnej, określającej terminy nabywania kolejnych uprawnień przez sukcesorów (co może zostać obwarowane spełnieniem określonych przesłanek, jak np. osiągnięciem odpowiedniego poziomu zysku). Zawarcie umowy sukcesyjnej przez nestorów i sukcesorów pozwala na zdefiniowanie roli sukcesorów w firmie i na pokazanie im perspektywy rozwoju w ramach firmy. Ma to duże znaczenie, bowiem w ramach działalności firm rodzinnych często zdarza się, że sukcesorzy nie mają wyraźnie przypisanych obowiązków i zakresu odpowiedzialności, co utrudnia im rozwój i budowanie pozycji w ramach firmy rodzinnej.

Sukcesja przedsiębiorstwa na rzecz sukcesorów może być połączona z działaniami mającymi na celu zapewnienie właścicielom firmy rodzinnej odpowiednich środków na godne życie na emeryturze bez uszczerbku dla zasobów firmy – wysokość i sposób dokonywania odpowiednich wypłat również winien wówczas zostać określony w umowie sukcesyjnej.

Nadzór właścicielski i profesjonalizacja zarządzania

Sukcesorzy, w wyniku refleksji nad swoja przyszłością zawodową mogą również stwierdzić, że nie zamierzają aktywnie angażować się w prowadzenie firmy (np. ze względu na odmienne zainteresowania zawodowe lub własne plany biznesowe). Wówczas, w przyszłości, sukcesorzy mogą pełnić w firmie role właścicielskie, natomiast zarządzanie bieżącą działalnością firmy przekazać zewnętrznym menedżerom zatrudnionym przez spółkę.

W przypadku wyboru takiego rozwiązania, w firmie rodzinnej powinna zostać przeprowadzona stopniowa profesjonalizacja zarządzania (która wiąże się z uporządkowaniem strategii rozwoju, systemów korporacyjnych i procesów zachodzących w firmie). Co więcej, do pełnienia ról właścicielskich powinni zostać również przygotowani sukcesorzy, tak aby odpowiednia znajomość firmy rodzinnej, w przyszłości pozwalała podejmować im trafne decyzje na poziomie właścicielskim.

Jedynie zdefiniowanie potrzeb i zamierzeń zarówno nestorów, jak i sukcesorów, może dać pełen obraz celów, jakie winny zostać uwzględnione w ramach strukturyzacji sukcesji. Niezależnie od obranej przez sukcesora drogi, przeprowadzenie udanego procesu sukcesji wymaga odpowiedniego planowania i stopniowej realizacji, aby zachować ciągłość strategiczną i operacyjną firmy rodzinnej.

Maja Jabłońska

 

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

 

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Adam 12 kwietnia 2017   Odpowiedz →

    Krótko, ale treściwie i ciekawie …

Skomentuj