Czy to już czas, żeby sprzedać swoje przedsiębiorstwo?

Nice to meet you partner . Mixed media

Proces sprzedaży firmy wymaga od przedsiębiorcy podjęcia wielu decyzji. Jedna z pierwszych i najbardziej kluczowych dotyczy wyboru momentu sprzedaży przedsiębiorstwa. Najbardziej dogodny moment sprzedaży z perspektywy właścicieli to moment, w którym firma będzie najbardziej wartościowa w oczach nabywcy. Atrakcyjność firmy na rynku zależy od wielu czynników, warunkowanych między innymi fazą rozwoju, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Więcej o sprzedaży biznesu tutaj.

Cykl życia przedsiębiorstwa rozpoczyna się w momencie jego założenia. Najczęściej wyróżnia się 4 główne fazy cyklu:

  • Faza narodzin – w której przedsiębiorstwo wchodzi na rynek, stara się pozyskać pierwszych klientów i zbudować fundamenty pod uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. W tej fazie nie oczekuje się generowania przez firmę jakichkolwiek zysków.
  • Faza młodości – faza gwałtownej ekspansji firmy, podczas której dynamicznie rośnie sprzedaż  oraz udział w rynku. Rozwój działalności pociąga za sobą znaczące potrzeby finansowe, dlatego też, pomimo znaczącego wzrostu przychodów i umocnienia pozycji na rynku potencjalny zysk jest ograniczony.   
  • Faza dojrzałości – etap stabilizacji działalności firmy, w którym osiągane są największe zyski, między innymi dzięki ugruntowanej i mocnej pozycji rynkowej.
  • Faza schyłku lub faza zmiany – w fazę schyłku firma wejdzie, gdy popyt na jej produkty zacznie spadać, a podjęte działania nie przyniosą efektu w postaci utrzymania skali działalności. Wraz ze spadkiem obrotów spadają w sposób naturalny zyski firmy. Faza zmiany jest wynikiem zmiany profilu działalności lub wprowadzonych usprawnień w reakcji na spadek popytu. W jej wyniku przedsiębiorstwo przedłuża fazę dojrzałości lub wchodzi w kolejna fazę dynamicznego rozwoju.

Analiza cyklu życia firmy z uwzględnieniem najważniejszych czynników warunkujących wartość przedsiębiorstwa (takich jak zdolności do generowania dochodów, atrakcyjności branży czy posiadanie specyficznego majątku stanowiącego źródło przewagi konkurencyjnej) prowadzi do wniosku, że wartość przedsiębiorstwa wzrasta wraz z jego rozwojem do końca fazy dojrzałości. W fazie schyłku wartość przedsiębiorstwa ponownie zacznie spadać. Wejście w fazę zmiany może znacząco zwiększyć wartość firmy lub po prostu powstrzymać spadek wynikający z osłabienia popytu na oferowane przez przedsiębiorstwo produkty.

Z perspektywy przedsiębiorcy, najbardziej korzystnym momentem sprzedaży firmy jest faza młodości lub faza dojrzałości, w szczególności moment przejściowy pomiędzy obiema fazami. Wtedy to, w oczach potencjalnego nabywcy, przedsiębiorstwo jest potencjalnie najwięcej warte uwzględniając kluczowe czynniki kształtujące wartość firmy.

Szczegółowa analiza wyboru momentu sprzedaży przedsiębiorstwa w kontekście cyklu życia firmy została przedstawiona w szóstym artykule z cyklu Akademii Wycen. Seria artykułów została przygotowana przez ekspertów z Grant Thornton.

Konrad Graczykowski

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

karollo_play-na-bloga_no4

 

 

Zobacz także

1 komentarz

  • Martyna 17 października 2018   Odpowiedz →

    Rzetelnie przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa to bardzo trudny, złożony, wieloetapowy proces. Trzeba wziąć pod uwagę naprawdę mnóstwo czynników. Dlatego też, gdy sprzedawałam swój pierwszy biznes, zdecydowałam się na wsparcie w tej kwestii 🙂 Z pomocą przyszła mi firma doradztwa biznesowego (dla ciekawskich – Sprawdź ofertę BlueOak.pl), która kompleksowo zajęła się tym problemem. I nie żałuję! 🙂

Skomentuj