Karuzela w interpretacjach i inne ciekawostki

Businessperson Checking Invoice With Magnifying Glass

Jeszcze dobrze nie rozpoczął się rok 2016, a ustawodawca zdążył wprowadzić zmiany do wprowadzonych wcześniej i mających obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku przepisów Ordynacji podatkowej.

 

Swego czasu wspominałam o liczbie zmian w zakresie Ordynacji podatkowej ustanowionej w 1997 r. a obowiązującej od 1 stycznia 1998 r. Ale obecny stan może niejednego zaskoczyć.

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej ustawodawca uczynił dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej organem administracji podatkowej i jako jedno z zadań wskazał prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Wprowadzając równocześnie zmiany w Ordynacji podatkowej w odniesieniu do interpretacji indywidualnych (art. 14b) wskazał, że ów dyrektor wydaje interpretację indywidualną. Zatem zgodnie z tym uregulowaniem, od 1 stycznia 2016 r. wnioski o wydanie w indywidualnej sprawie podatkowej interpretacji podatkowej, podatnicy mieli składać już nie do dyrektorów pięciu izb skarbowych (bydgoskiej, katowickiej, łódzkiej, poznańskiej i warszawskiej), a wyłącznie do dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Z kolei ustawą z dnia 9 września 2015 r., zmieniającą Ordynację podatkową, w tym od 1 stycznia 2016 r. m.in. przepisy z zakresu interpretacji indywidualnych, minister finansów (minister właściwy do spraw finansów publicznych) mógł upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do zmiany interpretacji na skutek wniesionego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji czy też jej uchylenia.

I zapewne takie rozporządzenie zostałoby wydane, gdyby nie kolejna zmiana. Reorganizacja administracji podatkowej uległa przesunięciu o pół roku w związku z ogłoszeniem w dniu 24 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz o zmianie Ordynacji podatkowej. Tym samym, skoro z dniem 1 stycznia 2016 r. dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej nie stał się organem administracji podatkowej, nie może wydawać interpretacji indywidualnych.

Tak więc od 1 stycznia 2016 r. (i póki co do 30 czerwca 2016 r.) wnioski o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie składamy na dotychczasowych zasadach, tj. do ww. dyrektorów izb skarbowych.

Przy czym nowością jest wprowadzenie zasady nie rozstrzygania interpretacją indywidualną zagadnień, które są przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym.

Ustawodawca zastrzegł też, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowych. Wykluczył więc możliwość składania zapytań z zakresu przepisów regulujących postępowanie podatkowe, czy też praw i obowiązków kontrolujących.

Istotną zmianą z zakresu interpretacji jest możliwość wystąpienia o wydanie interpretacji ze wspólnym wnioskiem przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, czy też przez zamawiającego w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

 

Jak długo taki stan będzie obowiązywał trudno przewidzieć, skoro ustawodawca pracuje już nad nowymi projektami zmian dotyczących interpretacji. Choćby w odniesieniu do stanów faktycznych związanych z unikaniem opodatkowania – interpretacje nie będą wywoływały skutków prawnych (nie tylko w zakresie podatków dochodowych, ale i podatku VAT). Coraz głośniej także o rezygnacji z wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT.   

 

Dorota Borkowska-Chojnacka

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

 

Maciej Hadas

Zobacz także

3 komentarze

 • ~Maria 8 stycznia 2016   Odpowiedz →

  no cóż, nie wiadomo kogo bardziej żałować podatników, pracowników organów, czy samego ustawodawcy? wydawać by się mogło, że już nie raz taki sposób naprawiania prawa był krytykowany, ale jak widać tych rządzących (obojętnie kto to jest) to nie interesuje; generalnie szkoda jest po stronie podatnika – do swoich codziennych zadań musi dodać codzienne śledzenie przepisów:)
  czyli, nadal pytamy ministra – ciekawe co będzie odpowiadał:)

 • ~Maria 10 stycznia 2016   Odpowiedz →

  nie wiadomo czy żałować podatników, pracowników organów, czy ustawodawcy – na pewno nie powinno być tak, aby podatnik codziennie musiał śledzić prawo, bo ustawodawca lubuje się w zaskakiwaniu

  • ~Business-Care.pl 14 stycznia 2016   Odpowiedz →

   Pani Mario, wciąż wprowadzane „nowinki” w podatkach z pewnością przyprawiają nie tylko podatników o ból głowy, a takie zaskakiwanie co rusz nowymi uchwałami i pomysłami, zamiast wspierać przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP, tak naprawdę podcina im skrzydła. Miejmy nadzieję, że ustawodawca jednak zacznie dążyć do tego, by ułatwiać firmom codzienne funkcjonowanie.

Skomentuj