Sprzedaż Smartfonów i tabletów od 1 lipca 2015 bez VAT

blog_doradcy_przeniesienie

Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy VAT (Dziennik Ustaw (poz. 605), które wprowadzają obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i konsol do gier. Specyficzny sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku zakupu elektroniki w praktyce może dotyczyć każdego przedsiębiorcy. Może, ale nie musi. Odwrotne obciążenie będzie stosowane jedynie w transakcjach przekraczających 20 tys. złotych i tylko, gdy nabywcą będzie podatnik VAT czynny.

Rozszerzenie odwrotnego obciążenia

Uzasadnieniem dla nowelizacji ustawy była konieczność uszczelnienia systemu podatkowego. Mechanizmem odwróconego VAT zostaną objęte towary, które w ostatnich okresach były preferowanym przedmiotem obrotu zorganizowanych grup przestępczych, specjalizujących się w wyłudzeniach podatkowych. Poza telefonami komórkowymi w rozszerzonym katalogu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia znajdą się także tablety, komputery przenośne (notebooki, palmtopy, laptopy, itp.) oraz konsole do gier, a ponadto niektóre postaci złota i nowe rodzaje wyrobów ze stali nieujętych dotychczas w katalogu.

VAT od sprzedaży sprzętu elektronicznego 2015

Do tej pory zakup sprzętu elektronicznego był dokumenty fakturą zawierającą VAT według stawki 23%. Sprzedawca był zobowiązany odprowadzić VAT wykazany na fakturze do swojego urzędu skarbowego, natomiast kupujący co do zasady miał prawo potraktować kwotę podatku jako VAT naliczony, pomniejszający wartość VAT należnego nabywcy.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przenosi obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku należnego ze sprzedającego na kupującego. Kupujący dostanie zatem fakturę bez kwot podatku, i to on będzie zobowiązany do jego rozliczenia (co do zasady, jako VAT należny i VAT naliczony w takiej samej wysokości).

Wielu przedsiębiorców do tej pory nie spotykało się z mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT w ramach transakcji krajowych. Błędy w rozliczeniach podatkowych i wystawianych fakturach są więc nieuniknione, tym bardziej, że przepisy nie są precyzyjne a opisywany specyficzny mechanizm odliczenia nie będzie dotyczył wszystkich transakcji (o czym mowa poniżej).

Odwrotne obciążenie przy obrocie elektroniką

Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku handlu elektroniką dotyczy jedynie transakcji realizowanych w następujących warunkach:

 • dokonującym dostawy jest podatnik VAT (niekorzystający ze zwolnienia) a transakcje ma charakter B2B. W przypadku sprzedaży elektroniki na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w każdym przypadku cena powinna być ceną brutto, zawierającą podatek, a sprzedawca jest zobowiązany go rozliczyć z fiskusem,
 • stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dotyczy tylko do sytuacji, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT,
 • odwrotne obciążenie stosuje się, jeżeli łączna wartość sprzedanych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

Jednolita gospodarczo transakcja

Przepisy definiują jednolitą gospodarczo transakcję jako transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów (w niesprecyzowanym bliżej okresie) nawet, jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Ponadto za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Powyższe oznacza, że zakup elektroniki w ramach transakcji odwrotnego obciążenia może się zdarzyć niemalże u każdego przedsiębiorcy, o ile dokona on zakupów na łączną kwotę przekraczającą 20.000 zł netto. Może to wystąpić w szczególności w przypadku zakupów grupowych, (np. dla kilku spółek z grupy), albo przy okazji wymiany telefonów komórkowych dla większej grupy pracowników jednocześnie lub w stosunkowo krótkim czasie.

Ryzyka w obrocie sprzętem elektronicznym

W przypadku nabycia elektroniki w warunkach, o których mowa powyżej faktura powinna zawierać adnotację “odwrotne obciążenie”. Ale brak takiego zapisu w żaden sposób nie zmienia kwalifikacji podatkowej transakcji, gdyż zapis ten ma jedynie charakter informacyjny, a nie wiążący prawnie. Nawet gdy sprzedawca nie umieści owej adnotacji na fakturze, nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu nabycia elektroniki.

Zasada ta działa także w drugą stronę. W sytuacji, gdy sprzedawca umieści zapis “odwrotne obciążenie” w sposób nieprawidłowy, nabywca nie powinien rozliczać VAT należnego. Oznacza to, że od 1 lipca transakcje nabycia elektroniki powinny być poddanej szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Jak przygotować się do zmian w obrocie elektroniką:

Poniżej moje rady dla przedsiębiorców, którzy nabywać będą sprzęt elektroniczny:

 • należy dokonać wnikliwiej weryfikacji każdej faktury dotyczącej nabycia telefonów komórkowych czy tabletów (w tym weryfikacja PKWiU, wartości transakcji, warunków transakcji, ryzyka przyjęcia, iż dana transakcja jest jedynie częścią innej, jednolitej gospodarczo transakcji);Weryfikacji powinna podlegać każda faktura. Te, z wykazanym „odwrotnym obciążeniem” pod kątem, czy sprzedawca był uprawniony zastosować ten mechanizm, ale także faktury bez „odwrotnego obciążenia” pod kątem identyfikacji ryzyka odmiennego zakwalifikowania takiej transakcji przez organ podatkowy z uwagi na błędną klasyfikację PKWiU przez dostawcę lub przekwalifikowanie transakcji w „jednolitą gospodarczo transakcję”;
 • rekomenduję wprowadzić, w postaci regulaminu, wewnętrzne zasad nabywania elektroniki (w celu wewnętrznego ustalenie zasad dla składania zamówień, limitów dla pojedynczych zamówień, przepływu informacji w firmie dotyczących podpisywanych umów z dostawcami elektroniki i warunków realizacji tych umów) w celu uniknięcia ryzyka przekwalifikowania kilku pojedynczych transakcji o wartości poniżej 20.000 zł w jednolitą gospodarczo transakcję.

Zagrożenia wynikające z nowych przepisów

U uwagi na nieprecyzyjną definicję jednolitej gospodarczo transakcji mogą wystąpić przypadki, których nie da się jednoznacznie zinterpretować w kontekście „jednolitej gospodarczo transakcji”. Organy podatkowe mają niestety tendencję do rozstrzygania w takich sytuacjach sporów na niekorzyść podatnika.

Nowe przepisy to również ogromna pokusa dla nieuczciwych przedsiębiorców. Można usłyszeć coraz więcej głosów, że limit 20 000 zł netto jest zbyt niski, a to może doprowadzić do zakupu elektroniki przez nieuczciwych przedsiębiorców, w celu ich dalszej odsprzedaży (bez VAT) na rzecz podmiotów fizycznych np. poprzez platformy aukcyjne.

Poza tym, nieuczciwi podatnicy, podając dane, takie jak nazwa, NIP czy adres, faktycznego, uczciwego przedsiębiorcy (ale nie swoje) mogą kupować sprzęt z odwrotnym obciążeniem, a więc bez VAT. Uczciwy przedsiębiorca może więc bardzo łatwo zostać „wplątany” w nielegalny proceder. Resort finansów twierdzi, że jest świadomy tego ryzyka. Niemiej jednak rzeczywistość może zweryfikować skalę tego zagrożenia.

 

Wyłudzenia VAT są w Polsce ogromnym problemem. A zainteresowanie nieuczciwych podatników daną branżą prowadzi automatycznie do jej drenażu. Uczciwym przedsiębiorcom bardzo trudno jest bowiem konkurować na rynku z podmiotami oferujących produkty bez obciążeń w postaci 23% VAT. Przepisy, które mają zapobiegać takim działaniom należy więc ocenić pozytywnie niemniej jednak dopiero praktyka pokaże jakie efekty przyniosą nowe przepisy. Z całą pewnością nabywcy elektroniki po 1 lipca powinni wykazać się wzmożoną czujnością.

 

Małgorzata Samborska

malgorzata.samborska@pl.gt.com

Zobacz także

6 komentarzy

 • ~cieszewska 19 maja 2015   Odpowiedz →

  A już myślałam (czytając tytuł), że nie będzie trzeba płacić VAT-u 😀

 • ~Malanowski 9 czerwca 2015   Odpowiedz →

  To samo pomyślałem. Trzeba pamiętać, że niedługo wejdzie opłata reprograficzna od nośników elektronicznych.

 • ~maciek 24 czerwca 2015   Odpowiedz →

  a co w sytuacji, kiedy wystawiam faktury kontrahentowi kilka razy w miesiącu na kwoty rzędu kilkuset do kilku tysięcy złotych. Odwrotne obciążenie mam stosować dla każdej bo teoretycznie może ich być łącznie na ponad 20tys, czy dopiero od tej faktury kiedy wartość sprzedaży z poprzednich osiągnie 20tys?

 • ~amilia 6 lipca 2015   Odpowiedz →

  do maciek: ten pierwszy przypadek. Zresztą, tu jest to lepiej wyjaśnione: cenabiznesu.pl/-odwrotne-obciazenie-sprzedaz-smartfonow

 • ~Wojtek 23 kwietnia 2017   Odpowiedz →

  Jednak nie jest tak źle. Z czasem wszystko się zmienia, cenowo jest dużo lepiej jeśli chodzi o tablety. Przykładowo, kupiłem ostatnio tablety podczas zakupów dla firmy na http://www.aleo.com Bardzo dobrze wyszły cenowo. Polecam.

 • ~Slawek 13 sierpnia 2017   Odpowiedz →

  to co jest opisywane jest to tylko dla prawników i księgowych
  prowadzę działalność gospodarczą jestem Vatowcem i na ryczałcie 3% sprzedaż i 8.5% usługa
  kupuję od osoby prywatnej telefon używany za 50 zł sprzedaję go za 100 zł wystarczy prost wzór napisać, czy sprzedaję go na zwolniony z Vat czy stawką 0% na kasie fiskalnej i jak mam rozliczyć podatek do urzędu czy od 100 zł płacę 3% czy od 50 zł 3% i 23% Vat jest to sprzedaż a nie usługa

Skomentuj