BEPS – rezultaty działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez podatników

Money Exchange 


Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony polskich jak również międzynarodowych organów podatkowych oraz instytucji, w tym przede wszystkim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednym z ważniejszych projektów, które prowadzone są aktualnie przez OECD jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan).

W jednym z naszych wpisów (Zwalczanie unikania opodatkowania i transferu dochodów (BEPS)), przedstawiony został cel, przyczyn i główne założenia BEPS, natomiast w niniejszym artykule wskażę efekty działań OECD w zakresie realizacji planu BEPS.

W ramach przypomnienia, BEPS to plan zwalczania erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków, który powstał celem przeciwdziałania nieuczciwym praktykom podatkowym polegającym na nieuzasadnionym transferze zysków z poszczególnych państw za pomocą legalnych struktur transakcyjnych i organizacyjnych.

Plan BEPS obejmuje 15 działań, które miały zostać zrealizowane do września 2015 roku, w  celu wyposażenia władz lokalnych w odpowiednie narzędzia do zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez niektórych podatników.

Na wyniki działań OECD, nie musieliśmy długo czekać. Pod koniec 2014 r. OECD opublikowało osiem raportów, z czego sześć jest jeszcze na etapie konsultacji, a dwa raporty zostały opublikowane już jako wersje ostateczne.

Ostateczne dokumenty opublikowane przez OECD:

a         „Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles” wytyczne w obszarze cen transferowych dotyczące dóbr niematerialnych. Dokument przedstawia min. definicje wartości niematerialnych i prawnych oraz metody wyceny taki wartości.

b        „Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”  dokument stanowiący aktualizację rozdz. V wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, który jest poświęcony dokumentacjom podatkowym.

Projekty dokumentów opublikowane przez OECD do dyskusji publicznej:

a         Preventing the Artificial Avoidance Of PE Statusdokument dotyczy zapobiegania unikaniu statusu zakładu zagranicznego (działanie 10 w ramach projektu BEPS).

b        The Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value-Adding Intra-Group Services projekt wytycznych dotyczących usług o niskiej wartości dodanej (działanie 7 w ramach projektu BEPS). 

c         Interest deductions and other financial payments dokument dotyczących płatności odsetkowych oraz innych płatności finansowych (działanie 7 w ramach projektu BEPS).

d        The use of profit splitsin the context of global valuechains dokument dotyczący zastosowania metody podziału zysku w kontekście globalnego łańcucha wartości (działanie 10 w ramach projektu BEPS).

e         The transfer pricing aspects of cros –border commodity transactions – projekt wytycznych dotyczących transgranicznych transakcji dot. towarów giełdowych (commodities) (działanie 10 w ramach projektu BEPS)

f          Revisions to chapter i of the transfer pricing guidelines (including risk, recharacterisation, and special measures) dokument dotyczący ryzyka, recharakteryzacji transakcji oraz środków specjalnych (działania 8-10 w ramach projektu BEPS).

Co prawda, Wytyczne oraz raporty OECD nie stanowią źródła prawa obowiązującego w Polsce, jednakże polskie regulacje w znacznej części bazują na Wytycznych OECD. Przykładowo, w poprzednim roku opublikowane przez Ministra Finansów wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami (pisaliśmy o tym w wpisie: Niebezpieczeństwa restrukturyzacji ) opierają się w całości na odpowiednich wytycznych OECD w sprawie cen transferowych w procesach restrukturyzacyjnych. Ponadto, wydaje się, że polskie organy podatkowe będą dążyć do jak najszybszej implementacji nowych propozycji OECD – Ministerstwo Finansów zapowiedziało już rozpoczęcie prac nad pierwszym raportem dotyczącym wyceny dóbr niematerialnych. A więc nie pozostaje nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać jakie rozwiązania z proponowanych przez OECD zostaną wdrożone w Polsce

 

Bez wątpienia kwestie cen transferowych nabierają znaczenia zarówno na arenie międzynarodowej jak również polskiej (zmiana rozporządzenia ds. Cen transferowych, wytyczne dotyczące kontroli działań restrukturyzacyjnych przez organy podatkowe, nowelizacja ustawy CIT w zakresie regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych). Nowe regulacje wprowadzane przez Ministra Finansów poszerzają zakres obowiązywania przepisów o cenach transferowych oraz systematycznie zwiększają ich szczegółowość. Tym samym ceny transferowe stają się coraz istotniejszym obszarem prawa podatkowego, co powinno być w szczególności uwzględnione przy zarządzaniu ryzykiem podatkowym w obrębie grup kapitałowych.

 

 

Dodatkowo, zapraszamy na szkolenie dotyczące cen transferowych organizowane przez zespół Grant Thornton w Krakowie w dniu 2 lutego 2015 r. i w Katowicach 3 lutego 2015r.

 

Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

 

 

Ewelina Wilczyńska

Zobacz także

Skomentuj