Odzyskać podatek – nieodpłatne przekazania w VAT

Czy nieodpłatna dostawa towarów realizowana po 1 czerwca 2005 r. na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?   Nie, pomimo uporu Ministra Finansów !

 

Dziś artykuł zaczynający nowy cykl, który pozwoliliśmy sobie nazwać „Odzyskać podatek”. A cykl ten rozpoczyna wypowiedź Beaty Hudziak. Do optymalizacji podatkowych jeszcze jednak wrócimy.

Zapraszamy do lektury.

 

W tym zakresie już wielokrotnie wypowiadały się sądy w Polsce podkreślając, iż przekazanie realizowane na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują jednak uparcie organy podatkowe, w tym Minister Finansów w wydawanych indywidualnych interpretacjach. Kto ma zatem rację? Sądy czy organy podatkowe? 

 

Zanim jednak wyjaśnimy kto ma rację i dlaczego, spróbujmy zdefiniować, co oznacza przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Najczęściej taki charakter mają przekazania na cele reklamy, promocji czy reprezentacji przedsiębiorstwa. Przykładowo zatem podatnicy przekazujący nieodpłatnie towary w ramach sprzedaży premiowej bądź też w ramach konkursów organizowanych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem dokonują przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż celem tych przekazań jest albo pozyskanie klienta, albo zwiększenie obrotów.

 

Jak już wiemy, jakie przekazania mają związek z prowadzonym przedsiębiorstwem, to zastanówmy się, czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy dokonując analizy przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów jest przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. A zatem, z literalnego brzmienia omawianego przepisu wynika, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (np. darowizna na cele charytatywne). Oznacza to, że przepis pomija takie nieodpłatne przekazanie towarów, które zostało dokonane na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. 

Powyżej zaprezentowany pogląd jednolicie potwierdzają sądy w Polsce, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Tak też wynika z jednego z ostatnich wyroków NSA w składzie rozszerzonym z 23 marca 2009 r. (sygn. I FPS 6/08).

 

Organy podatkowe, w tym Minister Finansów zajmują jednak odmienne stanowisko i nie opierają tego poglądu o wykładnię językową art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Dlaczego? Organy podatkowe wyjątkowo w tym przypadku powołują się wprost na zapisy Dyrektywy VAT, z którą powinny być zgodne przepisy polskiej ustawy o VAT. Zgodnie zaś z Dyrektywą VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszelkie nieodpłatne przekazania towarów na cele związane jak i nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, pod warunkiem, że przekazanie ma charakter konsumpcyjny, czy też użytkowy. Przykładowo: jeżeli nieodpłatnie przekazujemy koszulkę z naszym logo, czy też kubek, to takie przekazanie, pomimo iż jest związane z prowadzonym przez nas przedsiębiorstwem, to powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Dlaczego zatem polskie sądy orzekają inaczej? Sądy przecież powinny odwoływać się w wprost do przepisów unijnych. Odpowiedź jest bardzo prosta: Dyrektywa VAT wskazuje bowiem, iż jeżeli przepis krajowy ( w tym przypadku art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) jest niezgodny z Dyrektywą VAT, to stosować należy ten przepis, który jest dla podatnika korzystniejszy. Stąd polskie sądy orzekają jednolicie odwołując się do wykładni językowej polskich przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, wskazując, że nieodpłatne przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.    

Pojawia się pytanie: dlaczego, pomimo jednolitego orzecznictwa, odmienne stanowisko zajmują organy podatkowe oraz Minister Finansów? Trudno tutaj znaleźć jednoznaczną odpowiedź, bowiem może to być przeświadczenie organów podatkowych, iż to ich sposób interpretowania przepisów jest właściwy, może to być chęć uzyskania dochodów budżetowych z tych podatników, którzy pełniąc rolę „pokornego” podatnika opodatkowują tego typu czynności. Z pewnością możemy jednak powiedzieć, że organy podatkowe racji nie mają i każdy podatnik, którzy stanie przed sądem w takiej sprawie, ma pewną wygraną.

 

Jaką drogę wybrać, opodatkowywać, czy nie? Czy warto pokusić się o wystąpienie o zwrot nadpłaconego podatku począwszy od 1 czerwca 2005 r.? Jeżeli nieopodatkowywać i dokonać próby odzyskania nadpłaconego podatku VAT, to w jaki sposób to zrobić bezpiecznie. Na te i inne pytania z przyjemnością odpowiemy … Napisz do nas…

 

 

Beata Hudziak

Zobacz także

1 komentarz

  • ~tinka 3 lipca 2009   Odpowiedz →

    Komentuję, bo uważam, że to ciekawy post

Skomentuj