unikanie podwójnego opodatkowania

Działanie 7 BEPS – Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu zakładu – agent zależny a praktyka polska

W prawie podatkowym zdarzają się takie instytucje, które funkcjonują niekiedy wiele lat, a ich istnienie jest skutecznie wypierane z podatkowej świadomości podatników i organów podatkowych. Zjawiska te, należące do kategorii „drażliwych”, wszyscy obchodzą możliwie szerokim łukiem – podatnicy podejmują działania, żeby zabezpieczyć się na okoliczność potencjalnych problemów, organy podatkowe łaskawie nie eksploatują nadmiernie tematu i […]

Czytaj więcej

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 78 państwami do zmiany

Dla ustawodawcy wakacje, na pierwszy rzut oka, to okres bezczynności i odpoczynku. Brak nowych projektów aktów prawnych, druków z komisji z oceną proponowanych regulacji, pusta sala plenarna i nieruchoma laska marszałkowska. Biorąc jednak pod uwagę, co wpłynęło do Sejmu 18 lipca i 6 dni później zostało skierowane do prac w komisji, trudno nie dojść do […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła – wątpliwości są, ale można sobie z nimi poradzić dzięki analizie orzecznictwa

Każda firma, każdy podatnik prędzej czy później zmierzyć się musi z problematyką tak zwanego podatku u źródła (często także nazywanym zaczerpniętym z języka angielskiego terminem „withholding tax”). W największym uproszczeniu problem sprowadza się do tego, że polska firma, która wypłaca za granicę innej firmie pieniądze za określone usługi, które polskiej firmie zostały wyświadczone, musi obliczyć, […]

Czytaj więcej

Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie muszą nas stresować

W ostatnim czasie wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę zostało zmienionych. Wśród nich znalazły się umowy z państwami, które cieszyły się niezwykłą popularnością jak Cypr, Malta, Słowacja czy Luksemburg. Zmiany te z jednej strony poskromiły najpopularniejsze (i najbardziej radykalne) optymalizacje podatkowe, ale również skłoniły do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Niektóre z nich warto […]

Czytaj więcej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – część III

Propozycja Ministerstwa finansów w zakresie wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zakłada między innymi możliwość uzyskania przez podatników opinii zabezpieczających oraz powołanie Rady do Spraw Unikania Opodatkowania. Instytucje te w założeniu mają zwiększyć przewidywalność stosowania przez administrację podatkową klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.   Możliwość uzyskania oceny planowanych działań pod kątem ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. […]

Czytaj więcej

Czy czeka nas światowa reforma podatków?

Według wyliczeń Komisji Europejskiej, kraje UE tracą rocznie około biliona euro przez nieuczciwych podatników, jak i podatników, którzy całkowicie legalnie obniżają efektywną stopę opodatkowania transferując zyski do krajów, w których płaci się niskie podatki lub nie płaci ich w ogóle. Słuszna idea unikania podwójnego opodatkowania w praktyce jest wykorzystywana do korzystania z „podwójnego nieopodatkowania”. Zasady […]

Czytaj więcej