Nowe instrumenty prawne w planowaniu sukcesji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje istotne w kontekście sukcesji przedsiębiorstw zmiany przepisów. W opublikowanym w dniu 21 marca 2019 r. projekcie ustawy przedstawiono szereg zmian, mających na celu likwidację barier administracyjnych, w tym zmiany dotyczące sukcesji. Sukcesja praw wspólnika w spółce handlowej Zmiany dotyczące dziedziczenia praw własnościowych w spółkach prawa handlowego (a zatem zarówno w […]

Czytaj więcej

Zabezpieczenie wierzytelności z obligacji – utrudnienia dla obligatariuszy

    Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z obligacji w formie aktu notarialnego, w  którym emitent obligacji poddał się egzekucji powinien w sposób skonkretyzowany określać osobę wierzyciela, na rzecz którego ma być prowadzona egzekucja. W ten sposób zakwestionowana została praktyka wskazywania wierzyciela w sposób opisowy, na przykład jako podmiotu uprawnionego z tytułu […]

Czytaj więcej

Blisko 45 tysięcy spółek w 12 miesięcy

Na koniec 2016 roku zarejestrowanych w REGON było o blisko 45 tysięcy więcej spółek (osobowych i kapitałowych) niż rok wcześniej. Sam fakt powstawania nowych jednostek – podmiotów gospodarczych świadczy o tym, że w skali makro istnieje potencjał dla rozwoju biznesu. Analizując w jakiej formie prawnej funkcjonują polskie przedsiębiorstwa dostrzec możemy pewne trendy kreowane m.in. przez […]

Czytaj więcej