Organy potwierdzają możliwość korzystania z praw nabytych przy darowiznach sprzed 2018 roku

W znowelizowanych z początkiem bieżącego roku przepisach prawa podatkowego jednym z zagadnień budzących wiele kontrowersji były zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie darowizny lub spadku. W pierwszej kolejności Ministerstwo z rozmachem pozbawiło zarówno spadkobierców jak i obdarowanych prawa do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych […]

Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja a zmiany udziałowców/akcjonariuszy

Przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji, które określają w jakich okolicznościach odsetki od pożyczek (kredytów) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Z ich brzmienia wynika jednak, że nie zawsze pożyczki udzielone przez udziałowców (akcjonariuszy), podlegają ograniczeniom w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek zapłaconych lub skapitalizowanych od tych […]

Czytaj więcej

Ryzyko nie na koszt budżetu (?)

Organy podatkowe odmówiły prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o straty poniesione na rynku walutowym uznając, że wynikają one z nierozważnych działań podatnika.   Dość głośno w ostatnich tygodniach komentowany był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca br. oddalający skargę kasacyjną podatnika od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Przedmiotem sporu była kwalifikacja podatkowa […]

Czytaj więcej

Zakup na raty a korekta kosztów

Niezmiennie, zdaniem organów podatkowych, odwołujących się do wykładni celowościowej, w przypadku zakupu na raty, zastosowanie mają przepisy o korekcie kosztów w związku z brakiem zapłaty. Przy czym, można tak odczytać z niektórych interpretacji przepisów prawa podatkowego, zasady korekty kosztów nie działają we wszystkich przypadkach. Należy jednak wskazać, że treści uzasadniania w tych interpretacjach są tak […]

Czytaj więcej