Proces uszczelniania akcyzy trwa – czas na preparaty smarowe oraz oleje opałowe

Już od początku tego roku obowiązują zmiany przepisów akcyzowych w zakresie zasad dokonywania dostawy wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż opałowe i napędowe, do których zastosowanie ma zerowa stawka akcyzy. Istota tych zmian polega na objęciu tych wyrobów tzw. Systemem, tj. krajowym system teleinformatycznym służącym, jak dotąd, do obsługi wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze […]

Czytaj więcej

Uprzedź kontrolę podatkową i nie ryzykuj

Nasze ostatnie doświadczenia wskazują, że organy podatkowe kierują do podatników żądania coraz to śmielsze, wydawać się może, że wykraczające poza zakres, który powinien pozostawać w kręgu ich zainteresowania. Dostrzegamy również zmiany w wydawanych rozstrzygnięciach, w których stawiane tezy nierzadko wybiegają poza proste przyporządkowanie stanu faktycznego pod konkretną normę prawną. Pomimo więc szumnych haseł przy okazji […]

Czytaj więcej

Fiskus sięga chmur

Postęp technologiczny sprawił, że dotychczas gromadzone dane zaczęły być przechowywane w bardziej wygodny, skompresowany i przejrzysty sposób. Coraz częstszym zjawiskiem jest przechowywanie danych w tzw. chmurze. Gromadzenie danych w tej formie stało się na tyle popularne, że nawet nasz polski fikus – utożsamiany raczej z korzystaniem z niepostępowych rozwiązań – sięgnął po chmurę. Ministerstwo Finansów […]

Czytaj więcej

Nadciąga wielka reforma skarbówki

Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej wejdą w życie najprawdopodobniej 1 marca 2017 r. (a nie z początkiem nowego roku). Reforma oznacza połączenie urzędów skarbowych, izb skarbowych i urzędów celnych w Krajową Administrację Skarbową. Co się nie zmieni? Przedsiębiorcy nadal będą załatwiać swoje sprawy w tych samych urzędach skarbowych. Nie zmieni się ich właściwość. Kontrolę podatkową […]

Czytaj więcej

Nowe obowiązki w zakresie ewidencji VAT

Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. przyjął poprawkę, zgodnie z którą duzi przedsiębiorcy od dnia 1 lipca 2016 r., a mali i średni przedsiębiorcy od dnia 1 stycznia 2017 r., będą zobowiązani przekazywać organowi podatkowemu, bez wezwania, ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w terminie do 25-go dnia następnego miesiąca.   […]

Czytaj więcej

Nieefektywny fiskus – czy e-kontrole zmienią rzeczywistość?

W przyszłym roku wpływy z podatków muszą wzrosnąć przynajmniej o 12 mld zł. Poza podatkiem od handlu, rząd nie przewiduje wprowadzenia nowych podatków, więc uszczelnienie systemu podatkowego jest priorytetem Ministerstwa Finansów. A jest co uszczelniać. Luka podatkowa w Polsce sięga 3% PKB. Jednocześnie, zgodnie z najnowszym raportem Najwyższej Izby Kontroli działania organów skarbowych, choć rzetelne, […]

Czytaj więcej

Czy reforma administracji podatkowej idzie w słusznym kierunku?

W zeszłym roku ustawą o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw namieszano w sferze organizacyjno-finansowej izb i urzędów skarbowych, a ustawą o administracji podatkowej zamierzano zmienić model funkcjonowania administracji podatkowej z „modelu administracji wspieranej systemem informatycznym opartym na rozproszonych bazach danych, na model nowoczesnej, scentralizowanej i […]

Czytaj więcej

Kogo będą kontrolować urzędy w 2016 r.?

Jak co roku, Minister Finansów opublikował dokument zawierający główne założenia projektu Krajowego Planu Działań, tym razem na 2016 r. Można z niego wyczytać jakie branże będą szczególnie narażone na kontrole podatkowe. Należą do nich m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości, motoryzacja, działalność agentów sprzedaży, usługi niematerialne, handel hurtowy, transport i logistyka i usługi informatyczne. W […]

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej

W dniach 9 i 10 lipca br. Sejm przekazał do Senatu dwa projekty dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej i w innych ustawach (odpowiednio: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Proces legislacyjny prezydenckiego projektu (z […]

Czytaj więcej

Nowy środek ograniczania oszustw w VAT

  „List ostrzegawczy” to jedno z zamierzonych na lata 2014-2017 działań fiskusa, mających na celu poprawę przestrzegania przepisów podatkowych oraz zwiększenie efektywności administracji podatkowej. Adresatem takich listów jest podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT, działający w branży określonej w wydanym „komunikacie ostrzegawczym”, a w szczególności podmiot występujący o zwrot podatku VAT.   Cel – ograniczenie oszustw […]

Czytaj więcej