Organy potwierdzają możliwość korzystania z praw nabytych przy darowiznach sprzed 2018 roku

W znowelizowanych z początkiem bieżącego roku przepisach prawa podatkowego jednym z zagadnień budzących wiele kontrowersji były zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie darowizny lub spadku. W pierwszej kolejności Ministerstwo z rozmachem pozbawiło zarówno spadkobierców jak i obdarowanych prawa do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych […]

Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE otwiera podatnikom drogę do odzyskania podatku

Po 4 miesiącach od wydania opinii przez rzecznika generalnego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kwalifikacji spółek komandytowo-akcyjnych na gruncie dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, której przepisy powinny znajdować odzwierciedlenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.   Transakcje z udziałem SKA – […]

Czytaj więcej

PCC od zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej

Przepisy dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy transakcjach  podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej budzą wiele wątpliwości. Wątpliwości te, z uwagi na ostrożne podejście podatników jak i notariuszy, będących w tym przypadku płatnikami podatku, często powodowały, że podatek odprowadzany  był w maksymalnej wysokości. Czy zasadnie?   PCC od wkładów do SKA – w […]

Czytaj więcej