• blog ekspercki

  Doradcy Grant Thornton

 • RAPORT

  Rodzinny biznes na giełdzie

  Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja...

  Czytaj więcej
 • RAPORT

  Konstytucja biznesu

  Przyjęty przez rząd pakiet deregulacyjny miał być powrotem do wolnościowego ducha przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

Podatniku, nie znasz dnia ani godziny, w której staniesz się przestępcą skarbowym

Największą bolączką polskiego systemu podatkowego nie jest złe prawo (ono nawet nie jest takie złe), nie są wysokie stawki podatkowe (są kraje, w których są one jeszcze wyższe), nie jest nawet opasły katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (z tym da się jakoś żyć). Największą bolączką są zmieniające się interpretacje przepisów, mimo, iż samo prawo […]

Czytaj więcej

Przy wnoszeniu wkładów rzeczowych należy uwzględnić dodatkowe obciążenie w postaci podatku VAT

Opodatkowanie wkładów rzeczowych podatkiem VAT rodzi obciążenie po stronie wnoszącego zakłócając bezgotówkowy charakter transakcji. Poza przedmiotem wkładu wspólnik go wnoszący powinien być przygotowany na zapłatę podatku VAT.   Opodatkowanie wkładów rzeczowych podatkiem VAT obowiązuje od 2009 roku. Nie jest to zatem żadna nowość. Pomimo tego, regulacja ta w praktyce rodzi wiele problemów i w wielu […]

Czytaj więcej

Zmiany VAT 2014, czyli co utrudnia życie podatnikom

Zmiany w podatku VAT, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2014 r., określane są mianem największej od 2004 r. rewolucji w tym podatku. Określenie to nie jest przesadne, bo mimo, że ustawodawca dał podatnikom sporo czasu na przygotowanie się do zmian, to treść wielu wprowadzonych rozwiązań nadal budzi wątpliwości interpretacyjne. Przygotowane przez nas wcześniej […]

Czytaj więcej

Wyższość prawa handlowego nad prawem podatkowym?

Wydawać by się mogło, że ugruntowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą prawo podatkowe jest na tyle autonomiczne, że wbrew przepisom z innych dziedzin prawa, nadaje pewnym zdarzeniom gospodarczym inny wymiar. Dzieje się tak m. in. w obszarze nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, gdzie dopuszczalna na gruncie prawa cywilnego zasada swobody umów lub wprost […]

Czytaj więcej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – niepełna sukcesja podatkowa

Nie mają szczęścia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do przepisów podatkowych regulujących przekształcenie takiej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do wszystkich innych procesów przekształceń form prawnych, w których dochodzi do sukcesji praw i obowiązków podatkowych – w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy do sukcesji dochodzi wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

O czym emitent i obligatariusz pamiętać powinni …

Emisja obligacji korporacyjnych to coraz popularniejszy sposób na pozyskanie przez firmy kapitału na rozwój, a dla posiadaczy kapitału – okazja do inwestycji, na której można nieźle zarobić. Informacje na temat rozwoju rynku takich obligacji, jego szans i ograniczeń przynosi najnowszy raport, opracowany przez Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Przy wypłatach odsetek od obligacji (czy […]

Czytaj więcej