• blog ekspercki

  Doradcy Grant Thornton

 • RAPORT

  Rodzinny biznes na giełdzie

  Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja...

  Czytaj więcej
 • RAPORT

  Konstytucja biznesu

  Przyjęty przez rząd pakiet deregulacyjny miał być powrotem do wolnościowego ducha przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

Rewolucja w cenach transferowych

    W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało na swojej stronie internetowej projekty zmian ustaw o podatkach dochodowych. Projekty zakładają rewolucyjne zmiany w zasadach dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi.   Dotychczasowe inicjatywy rządowe w obszarze cen transferowych W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie zmian systemowych mających na celu ograniczenie procederu transferu zysków […]

Czytaj więcej

Sprzedaż Smartfonów i tabletów od 1 lipca 2015 bez VAT

Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy VAT (Dziennik Ustaw (poz. 605), które wprowadzają obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i konsol do gier. Specyficzny sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku zakupu elektroniki w praktyce może dotyczyć każdego przedsiębiorcy. Może, ale nie musi. Odwrotne obciążenie będzie stosowane […]

Czytaj więcej

Zbycie wierzytelności własnej

Rozliczenie transakcji zbycia tzw. wierzytelności własnej, powstałej w wyniku wcześniejszej transakcji sprzedaży, która wygenerowała powstanie przychodu  na gruncie Ustawy CIT, wydawać by się mogło, nie powinno stwarzać problemów.  Niestety tak nie jest, a wynika to z niejednoznacznego stanowiska zajmowanego i przez organy podatkowe i przez sądy administracyjne.   Przychód przy zbyciu wierzytelności Przez lata dominowało […]

Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE otwiera podatnikom drogę do odzyskania podatku

Po 4 miesiącach od wydania opinii przez rzecznika generalnego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kwalifikacji spółek komandytowo-akcyjnych na gruncie dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, której przepisy powinny znajdować odzwierciedlenie w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.   Transakcje z udziałem SKA – […]

Czytaj więcej

Kłopoty z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Z uwagi na niekorzystne skutki podatkowe zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki kapitałowej na spółkę osobową, jej przeprowadzenie w praktyce jest bardzo utrudnione. Efektywność podatkowa + bezpieczeństwo = spółka komandytowa Spółka komandytową jest co do zasady najlepszą formą prawną dla firmy prywatnej. Pozwala ona na wyeliminowanie opodatkowania zysków wypłacanych na rzecz wspólników (co […]

Czytaj więcej

Nowy środek ograniczania oszustw w VAT

  „List ostrzegawczy” to jedno z zamierzonych na lata 2014-2017 działań fiskusa, mających na celu poprawę przestrzegania przepisów podatkowych oraz zwiększenie efektywności administracji podatkowej. Adresatem takich listów jest podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT, działający w branży określonej w wydanym „komunikacie ostrzegawczym”, a w szczególności podmiot występujący o zwrot podatku VAT.   Cel – ograniczenie oszustw […]

Czytaj więcej