• blog ekspercki

  Doradcy Grant Thornton

 • RAPORT

  Rodzinny biznes na giełdzie

  Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja...

  Czytaj więcej
 • RAPORT

  Konstytucja biznesu

  Przyjęty przez rząd pakiet deregulacyjny miał być powrotem do wolnościowego ducha przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

Nowy środek ograniczania oszustw w VAT

  „List ostrzegawczy” to jedno z zamierzonych na lata 2014-2017 działań fiskusa, mających na celu poprawę przestrzegania przepisów podatkowych oraz zwiększenie efektywności administracji podatkowej. Adresatem takich listów jest podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT, działający w branży określonej w wydanym „komunikacie ostrzegawczym”, a w szczególności podmiot występujący o zwrot podatku VAT.   Cel – ograniczenie oszustw […]

Czytaj więcej

Faktury korygujące a korekta przychodów wstecz

  Termin złożenia zeznania rocznego dla firm, dla których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym zbliża się wielkim krokami. Jak co roku, w wielu spółkach wraca problem ujęcia faktur korygujących otrzymanych już po zakończeniu roku, a dotyczących przychodów wykazanych w latach ubiegłych, w tym, właśnie w 2014 r. W szczególności dotyczy to rozliczenia premii […]

Czytaj więcej

Ceny transferowe a kontrola podatkowa

Ceny transferowe, z mojego doświadczenia, dotychczas nie były szczególnie weryfikowane ze strony organów podatkowych. W kontekście zapowiedzi organów administracji podatkowej oraz podejmowanych w ostatnich czasach kontroli podatkowych należy oczekiwać, że transakcje z jednostkami powiązanymi będą przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie kontroli organów podatkowych.     Weryfikacja cen transferowych Moim zdaniem, główną przyczyną dotychczasowego stanu rzeczy […]

Czytaj więcej

Interpretacje prawa podatkowego

W przedstawionym przez Ministerstwo Finansów dokumencie pod nazwą „System obsługi i wsparcia podatników” wynika, że Polska jest liderem w wydawaniu interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego. Taki wynik można oczywiście analizować w dwojaki sposób, ale myślę że jako obywatele, nie możemy być dumni ze zwycięstwa w tej kategorii. Oznacza on bowiem przede wszystkim, że jakość […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Gospodarki chce lepszego prawa dla przedsiębiorców

Czy przedsiębiorcy są zadowoleni z prawa regulującego życie gospodarcze? To oczywiście pytanie retoryczne. Krytyka istniejących i planowanych regulacji prawnych płynie poprzez różne organizacje zrzeszające przedsiębiorców szeroką falą. Niestety, głos ten nie wydaje się być słyszany przez organy posiadające inicjatywę ustawodawczą. Stąd, wiele mówiło się niedawno o propozycji wprowadzenia do Ordynacji podatkowej klauzuli rozstrzygania wątpliwości na […]

Czytaj więcej

VAT od zaliczki na poczet imprezy turystycznej nadal budzi wątpliwości

Nie jestem odosobniona w poglądzie, iż nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, aby biura turystyczne odprowadzały podatek VAT od zaliczki na poczet imprezy w oparciu o skalkulowaną marżę, z chwilą jej otrzymania. Nie wiedzieć czemu, Minister Finansów pozostaje przy swoim zdaniu. Być może pomocną dłoń biurom turystycznym podadzą sądy administracyjne.   Minister Finansów o zaliczkach na imprezy […]

Czytaj więcej