• blog ekspercki

  Doradcy Grant Thornton

 • RAPORT

  Rodzinny biznes na giełdzie

  Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja...

  Czytaj więcej
 • RAPORT

  Konstytucja biznesu

  Przyjęty przez rząd pakiet deregulacyjny miał być powrotem do wolnościowego ducha przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

Koniec korekty kosztów od niezapłaconych faktur

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r., która wprowadziła zasadę „in dubio pro tributario” przewiduje również uchylenie art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, a więc przepisów, które od 2013 r. nakazują obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury. To dobra wiadomość dla podatników. Nie będą oni zmuszeni […]

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej

W dniach 9 i 10 lipca br. Sejm przekazał do Senatu dwa projekty dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej i w innych ustawach (odpowiednio: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Proces legislacyjny prezydenckiego projektu (z […]

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych coraz bliżej

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, które zgodnie z obecnymi założeniami mają wprowadzać istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projekty nowelizacji ustaw zakładają złagodzenie kryteriów określania obowiązków dokumentacyjnych oraz odraczają pierwotnie zakładany termin wejścia przepisów w życie w stosunku do pierwszych […]

Czytaj więcej

Czy warto obecnie debiutować na giełdzie?

Obserwowane od paru lat zmniejszenie ilości debiutów na giełdzie rodzi pytanie o zasadność dokonania takiego kroku przez dynamiczne, potrzebujące kapitału na rozwój firmy. Dokładniejsza analiza debiutów prowadzi jednak do wniosku, że atrakcyjne firmy znajdują inwestorów i ich debiuty kończą się sukcesem. Należy pamiętać, że debiut na giełdzie nie jest jedynym źródłem kapitału. W ostatnich latach […]

Czytaj więcej

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika

W piątek 10 lipca Sejm głosami opozycji oraz PSL wbrew PO uchwalił wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawa podatkowego na korzyść podatników.   Przyznam, że byłem sceptykiem. Nie wierzyłem, że taki zapis może znaleźć się polskim prawie podatkowym. Miałem przyjemność opiniować projekt Pana Prezydenta z ramienia Fundacji Firmy Rodzinne. Pisałem […]

Czytaj więcej

Kultura oszczędzania podstawą do rozwoju

  Analizując koszty przedsiębiorcy najczęściej skupiają się na największych pozycjach. Takie podejście jest logiczne, ale powoduje, że niektóre pozycje nigdy nie podlegają przeglądowi. W efekcie z upływem czasu, nawet najlepsze początkowo warunki, stają się nieoptymalne. Spowodowane tym straty potrafią sięgać nawet milionów złotych.   Gdzie szukać dodatkowych oszczędności Koszty to coś, co nie daje spokoju […]

Czytaj więcej