• blog ekspercki

  Doradcy Grant Thornton

 • RAPORT

  Rodzinny biznes na giełdzie

  Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja...

  Czytaj więcej
 • RAPORT

  Konstytucja biznesu

  Przyjęty przez rząd pakiet deregulacyjny miał być powrotem do wolnościowego ducha przedsiębiorczości.

  czytaj więcej

Czy nowa ulga badawczo-rozwojowa spowoduje wzrost innowacyjności?

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie nowa ulga podatkowa, której celem będzie promowanie działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców. Nowe przepisy uchylają jednocześnie dotychczas funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, z której podatnicy mogli korzystać przez ostatnie lata. Analizując zasady dla nowej ulgi pojawiają się jednak wątpliwości, czy założone przez ustawodawcę cele zostaną osiągnięte. […]

Czytaj więcej

Optymalizacja kapitału obrotowego netto

Kapitał obrotowy netto jest jednym z kluczowych wskaźników operacyjnych, w oparciu o który czytelnicy sprawozdania finansowego, w tym: inwestorzy i instytucje finansowe, dokonują oceny sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Czynniki, takie jak rosnące koszty operacyjne, rynkowa presja na obniżanie cen produktów, problemy ze ściągalnością należności, jak również potrzeby inwestycyjne spółki, kreują potrzebę optymalizacji procesów kształtujących poziom kapitału […]

Czytaj więcej

Likwidacja spółki kapitałowej może być obciążona wysokim opodatkowaniem

  Wydanie majątku likwidacyjnego może rodzić wysokie opodatkowanie, zarówno po stronie wspólników jak i likwidowanej spółki kapitałowej.   Opodatkowanie wspólników likwidowanej spółki kapitałowej Wartość majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki kapitałowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Nie obejmuje on wartości otrzymanego majątku likwidacyjnego w części odpowiadającej wartości podatkowej udziałów (akcji) likwidowanej spółki. Tym […]

Czytaj więcej

Due diligence – skuteczne narzędzie w transakcjach kapitałowych

Decyzje inwestycyjne to trudne wyzwania, wymagające rozwagi i odpowiedniego przygotowania. Inwestor przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich środków potrzebuje niezależnej i wiarygodnej informacji na temat planowanej inwestycji. Due diligence jest sprawdzeniem rzetelności biznesowej, finansowej, podatkowej i prawnej przedmiotu transakcji, a jego wyniki stanowią jeden z istotnych czynników, mających wpływ na przebieg negocjacji i wycenę przedmiotu […]

Czytaj więcej

Obligacje nie takie straszne

  Potrzeba finansowania zewnętrznego to obecnie dla wielu spółek konieczność. Mimo, iż jest to chleb powszedni, to w dalszym ciągu sprawia wiele trudności. Przedsiębiorstwa stoją niejednokrotnie przed dylematem: kapitał udziałowy, czy dłużny? Finansowanie bankowe, czy może obligacje? Dokładając do tego wciąż nasilające się restrykcje kredytowe ze strony banków, spółki stoją przed nie lada wyzwaniem. Jak […]

Czytaj więcej

Luka w przepisach dotyczących rozliczania korekt na bieżąco

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa wprowadzająca rozliczanie na bieżąco korekt przychodów i kosztów podatkowych. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów pojawiły się wątpliwości, czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do przychodów i kosztów uzyskiwanych/ponoszonych od 1 stycznia 2016 r., czy też będą stosowane jedynie wstecz.   Logika wskazywałaby, że nowe przepisy powinny mieć zastosowanie […]

Czytaj więcej