Od 1 stycznia 2015 r. większość deklaracji tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy i podatnicy będą zobowiązani składać i przesyłać większość deklaracji podatkowych (w tym, CIT-8, PIT -11, PIT-4R, PIT-8AR) wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Istnieje więc ryzyko, że deklaracje złożone bez zachowania formy elektronicznej nie zostaną uznane za złożone prawidłowo. Formularze […]

Czytaj więcej

Dokąd zmierza polski system podatkowy ? Czy jest szansa na wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników ?

Prezydent podjął inicjatywę mającą na celu umocnienie zasady uczciwego płacenia podatków oraz łagodzenie napięć na linii podatnik – fiskus kierując do sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.   O projekcie zmian Ordynacji podatkowej pisaliśmy już we wpisie „Nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.   A jednak […]

Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja od 2015 roku a przepisy przejściowe

Już niewiele czasu zostało do wejścia w życie nowych uregulowań w Ustawie CIT, dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe przepisy nie obejmą wszystkich umów pożyczek, ale pod pewnymi warunkami. Warto o nich pamiętać, aby uniknąć problemów.   Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji Na łamach bloga (Zmiany CIT 2015 – cienka kapitalizacja a […]

Czytaj więcej

Trudności z ustaleniem miejsca świadczenia dla usług cyfrowych od 2015 r.

Sama lektura nowych przepisów ustawy o VAT, dotyczących miejsca świadczenia usług cyfrowych, może nie wystarczyć. Dla ustalenia miejsca świadczenia tych usług niezbędne jest zapoznanie się z przepisami unijnymi.   Co wynika z ustawy o VAT? Nowelizacja ustawy o VAT zmienia zasadę ustalania miejsca świadczenia dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych („usług cyfrowych”), świadczonych na rzecz […]

Czytaj więcej

Nowa proporcja w VAT czyli co ma na myśli Minister Finansów

Z projektu zmian do Ustawy VAT wynika, że Minister Finansów zamierza uniemożliwić podatnikom odliczenie całości lub części podatku VAT od czynności, które dotyczą działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem, pomimo ich związku z działalnością opodatkowaną. Projektowane zmiany przepisów są jednak tak skonstruowane, że określenie na ich podstawie podatników, których dotyczy zmiana, jak ustalenie proporcji, jest wręcz niemożliwe. […]

Czytaj więcej