Odpowiedzialność prokurentów za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Od 1 stycznia 2016 r. zwiększy się zakres odpowiedzialności prokurentów za należyte wypełnienie obowiązków nałożonych na spółkę. Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, poszerzają bowiem krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, właśnie o prokurentów. Niedochowanie wspomnianego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą prokurenta wobec wierzycieli spółki. […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach – co może się przydać, co może zaskoczyć?

  Już niedługo Święta, potem zaraz Nowy Rok i zabawa do białego rana. Kto wówczas martwi się podatkami? A jednak nieubłaganie zbliżamy się do daty 1 stycznia 2016 roku, kiedy to nie tylko będziemy obchodzili Nowy Rok, ale wejdą także w życie zmiany w prawie podatkowym, które warto odnotować, a które są bardzo liczne i […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

  W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.   Zmiany przepisów Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych […]

Czytaj więcej

Czy nowa ulga badawczo-rozwojowa spowoduje wzrost innowacyjności?

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie nowa ulga podatkowa, której celem będzie promowanie działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców. Nowe przepisy uchylają jednocześnie dotychczas funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, z której podatnicy mogli korzystać przez ostatnie lata. Analizując zasady dla nowej ulgi pojawiają się jednak wątpliwości, czy założone przez ustawodawcę cele zostaną osiągnięte. […]

Czytaj więcej

Luka w przepisach dotyczących rozliczania korekt na bieżąco

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa wprowadzająca rozliczanie na bieżąco korekt przychodów i kosztów podatkowych. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów pojawiły się wątpliwości, czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do przychodów i kosztów uzyskiwanych/ponoszonych od 1 stycznia 2016 r., czy też będą stosowane jedynie wstecz.   Logika wskazywałaby, że nowe przepisy powinny mieć zastosowanie […]

Czytaj więcej

Mini-klauzula ograniczy zwolnienie dywidendowe?

Prace nad budzącą ogromne kontrowersje generalną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania chwilowo znacznie zwolniły, ale nie oznacza to wcale, że w okresie letnim nasz ustawodawca próżnuje. Sejmowa komisja finansów publicznych analizuje właśnie zaproponowaną przez rząd nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Zmiana przepisów przewiduje między innymi wprowadzenie klauzuli ograniczającej możliwość korzystania ze zwolnienia dla dywidend wypłacanych przez […]

Czytaj więcej

Koniec korekty kosztów od niezapłaconych faktur

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r., która wprowadziła zasadę „in dubio pro tributario” przewiduje również uchylenie art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, a więc przepisów, które od 2013 r. nakazują obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury. To dobra wiadomość dla podatników. Nie będą oni zmuszeni […]

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej

W dniach 9 i 10 lipca br. Sejm przekazał do Senatu dwa projekty dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej i w innych ustawach (odpowiednio: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Proces legislacyjny prezydenckiego projektu (z […]

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych coraz bliżej

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, które zgodnie z obecnymi założeniami mają wprowadzać istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projekty nowelizacji ustaw zakładają złagodzenie kryteriów określania obowiązków dokumentacyjnych oraz odraczają pierwotnie zakładany termin wejścia przepisów w życie w stosunku do pierwszych […]

Czytaj więcej

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika

W piątek 10 lipca Sejm głosami opozycji oraz PSL wbrew PO uchwalił wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawa podatkowego na korzyść podatników.   Przyznam, że byłem sceptykiem. Nie wierzyłem, że taki zapis może znaleźć się polskim prawie podatkowym. Miałem przyjemność opiniować projekt Pana Prezydenta z ramienia Fundacji Firmy Rodzinne. Pisałem […]

Czytaj więcej