Płatności od 2017 r. tylko przelewem

Rządowy projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk 322) znajduje się już po pierwszym czytaniu i wszystko wskazuje, że wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. w niezmienionej formie. Projekt zakłada wprowadzenie sankcji w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot transakcji przekraczających 15 tys. złotych w przypadku gdy […]

Czytaj więcej

Pracodawcy a podatek bankowy. Ważna interpretacja MF!

Od 1 lutego zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68), wprowadzając tym samym do polskiego systemu podatkowego nowy podatek, zwany potocznie „bankowym”. Wokół ww. ustawy powstało wiele wątpliwości i kontrowersji. Jedną z nich była kwestia dotycząca objęcia podatkiem bankowym przedsiębiorstw, […]

Czytaj więcej

15% stawka podatku CIT?

W ubiegłym tygodniu pojawił się nowy projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych (czytaj tutaj: Projekt z dnia 22 lutego 2016 r.). Zmiany te w szczególności mają służyć (tak należy je ocenić) uszczelnieniu systemu podatkowego, poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, które pozwalają na dokonanie niektórych operacji przy minimalnych obciążeniach podatkowych. Pojawiła się także propozycja obniżenia […]

Czytaj więcej

Kiedy wejdzie w życie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

Zainicjowany pod koniec ubiegłego roku proces legislacyjny obejmujący wprowadzenie Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: Klauzula) toczy się w bardzo szybkim tempie. Wydaje się, że wprowadzenie Klauzuli jest przesądzone, a pozostaje jedynie pytanie o ostateczne brzmienie przepisów oraz termin ich wejścia w życie.   Trudności poprzedniego rządu z wprowadzeniem Klauzuli Prace nad zmianą Ordynacji podatkowej obejmujące […]

Czytaj więcej

Karuzela w interpretacjach i inne ciekawostki

Jeszcze dobrze nie rozpoczął się rok 2016, a ustawodawca zdążył wprowadzić zmiany do wprowadzonych wcześniej i mających obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku przepisów Ordynacji podatkowej.   Swego czasu wspominałam o liczbie zmian w zakresie Ordynacji podatkowej ustanowionej w 1997 r. a obowiązującej od 1 stycznia 1998 r. Ale obecny stan może niejednego zaskoczyć. Ustawą […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prokurentów za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Od 1 stycznia 2016 r. zwiększy się zakres odpowiedzialności prokurentów za należyte wypełnienie obowiązków nałożonych na spółkę. Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, poszerzają bowiem krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, właśnie o prokurentów. Niedochowanie wspomnianego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą prokurenta wobec wierzycieli spółki. […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach – co może się przydać, co może zaskoczyć?

  Już niedługo Święta, potem zaraz Nowy Rok i zabawa do białego rana. Kto wówczas martwi się podatkami? A jednak nieubłaganie zbliżamy się do daty 1 stycznia 2016 roku, kiedy to nie tylko będziemy obchodzili Nowy Rok, ale wejdą także w życie zmiany w prawie podatkowym, które warto odnotować, a które są bardzo liczne i […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

  W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.   Zmiany przepisów Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych […]

Czytaj więcej

Czy nowa ulga badawczo-rozwojowa spowoduje wzrost innowacyjności?

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie nowa ulga podatkowa, której celem będzie promowanie działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców. Nowe przepisy uchylają jednocześnie dotychczas funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, z której podatnicy mogli korzystać przez ostatnie lata. Analizując zasady dla nowej ulgi pojawiają się jednak wątpliwości, czy założone przez ustawodawcę cele zostaną osiągnięte. […]

Czytaj więcej

Luka w przepisach dotyczących rozliczania korekt na bieżąco

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa wprowadzająca rozliczanie na bieżąco korekt przychodów i kosztów podatkowych. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów pojawiły się wątpliwości, czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do przychodów i kosztów uzyskiwanych/ponoszonych od 1 stycznia 2016 r., czy też będą stosowane jedynie wstecz.   Logika wskazywałaby, że nowe przepisy powinny mieć zastosowanie […]

Czytaj więcej