Kiedy wejdzie w życie Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

Zainicjowany pod koniec ubiegłego roku proces legislacyjny obejmujący wprowadzenie Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej: Klauzula) toczy się w bardzo szybkim tempie. Wydaje się, że wprowadzenie Klauzuli jest przesądzone, a pozostaje jedynie pytanie o ostateczne brzmienie przepisów oraz termin ich wejścia w życie.   Trudności poprzedniego rządu z wprowadzeniem Klauzuli Prace nad zmianą Ordynacji podatkowej obejmujące […]

Czytaj więcej

Karuzela w interpretacjach i inne ciekawostki

Jeszcze dobrze nie rozpoczął się rok 2016, a ustawodawca zdążył wprowadzić zmiany do wprowadzonych wcześniej i mających obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku przepisów Ordynacji podatkowej.   Swego czasu wspominałam o liczbie zmian w zakresie Ordynacji podatkowej ustanowionej w 1997 r. a obowiązującej od 1 stycznia 1998 r. Ale obecny stan może niejednego zaskoczyć. Ustawą […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prokurentów za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Od 1 stycznia 2016 r. zwiększy się zakres odpowiedzialności prokurentów za należyte wypełnienie obowiązków nałożonych na spółkę. Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, poszerzają bowiem krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, właśnie o prokurentów. Niedochowanie wspomnianego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą prokurenta wobec wierzycieli spółki. […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach – co może się przydać, co może zaskoczyć?

  Już niedługo Święta, potem zaraz Nowy Rok i zabawa do białego rana. Kto wówczas martwi się podatkami? A jednak nieubłaganie zbliżamy się do daty 1 stycznia 2016 roku, kiedy to nie tylko będziemy obchodzili Nowy Rok, ale wejdą także w życie zmiany w prawie podatkowym, które warto odnotować, a które są bardzo liczne i […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

  W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.   Zmiany przepisów Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych […]

Czytaj więcej

Czy nowa ulga badawczo-rozwojowa spowoduje wzrost innowacyjności?

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie nowa ulga podatkowa, której celem będzie promowanie działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców. Nowe przepisy uchylają jednocześnie dotychczas funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, z której podatnicy mogli korzystać przez ostatnie lata. Analizując zasady dla nowej ulgi pojawiają się jednak wątpliwości, czy założone przez ustawodawcę cele zostaną osiągnięte. […]

Czytaj więcej

Luka w przepisach dotyczących rozliczania korekt na bieżąco

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa wprowadzająca rozliczanie na bieżąco korekt przychodów i kosztów podatkowych. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów pojawiły się wątpliwości, czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do przychodów i kosztów uzyskiwanych/ponoszonych od 1 stycznia 2016 r., czy też będą stosowane jedynie wstecz.   Logika wskazywałaby, że nowe przepisy powinny mieć zastosowanie […]

Czytaj więcej

Mini-klauzula ograniczy zwolnienie dywidendowe?

Prace nad budzącą ogromne kontrowersje generalną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania chwilowo znacznie zwolniły, ale nie oznacza to wcale, że w okresie letnim nasz ustawodawca próżnuje. Sejmowa komisja finansów publicznych analizuje właśnie zaproponowaną przez rząd nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Zmiana przepisów przewiduje między innymi wprowadzenie klauzuli ograniczającej możliwość korzystania ze zwolnienia dla dywidend wypłacanych przez […]

Czytaj więcej

Koniec korekty kosztów od niezapłaconych faktur

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r., która wprowadziła zasadę „in dubio pro tributario” przewiduje również uchylenie art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, a więc przepisów, które od 2013 r. nakazują obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury. To dobra wiadomość dla podatników. Nie będą oni zmuszeni […]

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej

W dniach 9 i 10 lipca br. Sejm przekazał do Senatu dwa projekty dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej i w innych ustawach (odpowiednio: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw). Proces legislacyjny prezydenckiego projektu (z […]

Czytaj więcej