Różne spojrzenia na wartość biznesu – czyli jak wycenić firmę?

Na stole pojawia się oferta zakupu firmy, którą prezes-właściciel budował od lat. W ślad za nią, w głowie, pojawia się pytanie na ile zaproponowana w ofercie kwota faktycznie odzwierciedla rynkową wartość firmy. Jak to ocenić?   Powyższa sytuacja jest czymś bardzo częstym. Ma ona zresztą miejsce nie tylko w momencie rozważania sprzedaży biznesu. Wielu z […]

Czytaj więcej

Sukcesja – nie zapomnij o zachowku

Do napisania niniejszego wpisu i pewnie kilku kolejnych zainspirowała mnie rozmowa z jednym z klientów, który jest sukcesorem w firmie rodzinnej. Rodzina składa się z przedsiębiorcy, jego małżonki oraz dwójki dzieci – rzeczonego sukcesora oraz jego siostry. Małżonka i córka nie są zaangażowane w działanie firmy. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, o której zdecydowano wiele […]

Czytaj więcej

Sukcesja – odliczenie straty w spadku po dziadku

Do napisania niniejszego tekstu skłoniła mnie wydana 6 maja bieżącego roku interpretacja Ministra Finansów potwierdzająca, iż wnuk, który odziedziczył po dziadku prowadzącym działalność gospodarczą w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwo i postanowił prowadzić je dalej, ma prawo do odliczenia od uzyskanych dochodów strat poniesionych przez dziadka. Warto przypomnieć te regulacje, ponieważ warto o […]

Czytaj więcej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – niepełna sukcesja podatkowa

Nie mają szczęścia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do przepisów podatkowych regulujących przekształcenie takiej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do wszystkich innych procesów przekształceń form prawnych, w których dochodzi do sukcesji praw i obowiązków podatkowych – w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy do sukcesji dochodzi wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

Nie prowadź działalności jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Na łamach naszego bloga już wielokrotnie zajmowaliśmy się tematem ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Postanowiłem powrócić do tego tematu z dwóch powodów. Pierwszy – moje spotkania z przedsiębiorcami pokazują, że ryzyka związane z prowadzeniem działalności w takiej właśnie formie prawnej wciąż nie są dostrzegane i odpowiednio poważnie […]

Czytaj więcej

Podział przez wydzielenie – przypisanie przychodów i kosztów

W poprzednim moim blogu (http://www.blog.pl/blog-doradcypodatkowi_blog_onet_pl/?p=743) odniosłem się do jednego z zagadnień, nieuregulowanych w przepisach prawa podatkowego, dotyczącego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w przypadku połączenia podmiotów gospodarczych. Kontynuując wątek braku uregulowań w przepisach prawa podatkowego kwestii, związanych z procesami przekształcenia podmiotów, przedstawię problem ujęcia przychodów i kosztów w procesie podziału spółki przez wydzielenie (przeniesienie części […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz. IV

Podsumowując cykl wpisów dotyczących sprzedaży biznesu, chciałbym jeszcze raz podkreślić wagę takich transakcji. Sprzedając biznes dyskontujemy wszystkie swoje dokonania (a często i naszych poprzedników oraz wspólników), należy więc dołożyć wszelkiej staranności, aby efekt był na miarę naszych oczekiwań. Profesjonalnie przeprowadzona transakcja sprzedaży. Sprzedaż firmy w wielu przypadkach stanowi jedną z kluczowych transakcji w karierze biznesowej […]

Czytaj więcej

Sukcesja – działalność gospodarcza osoby fizycznej

W wielu wpisach na niniejszym blogu i wielu artykułach wytykaliśmy wady prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji w kontekście sukcesji –przekazania biznesu następcom, szczególnie w przypadku śmierci prowadzącego działalność gospodarczą. Jednakże rzeczywistość kazała nam się zmierzyć również z takim problemem, bo nie zawsze przekształcenie działalności osoby fizycznej w inną formę jest możliwe, nie […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz III

Transakcje, których przedmiotem są całe firmy, w naturalny sposób sięgają bardzo istotnych wartości. Tym samym rodzą one znaczące zobowiązania podatkowe. Te z kolei w sposób bezpośredni wpływają na wartość środków, które otrzymuje sprzedający. Perspektywa zapłaty wysokich podatków (w ujęciu bezwzględnym) zwiększa gotowość do wykorzystania rozwiązań, które pozwalają na ich zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie. O ile […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz II

Kontynuując zapoczątkowany w moim poprzednim wpisie wątek – „Jak dobrze sprzedać biznes”, chciałbym odnieść się do właściwego przygotowania do negocjacji z inwestorami. W pierwszej kolejności proponuję, aby obiektywnie spojrzeć na wartość swojej firmy, porzucając wszelkie emocje i sentymenty. Nie mają one bowiem szans na uwzględnienie przez kupującego w trakcie negocjacji. Drugą kwestią jest właściwy dobór […]

Czytaj więcej