Sukcesja – nie zapomnij o zachowku

Do napisania niniejszego wpisu i pewnie kilku kolejnych zainspirowała mnie rozmowa z jednym z klientów, który jest sukcesorem w firmie rodzinnej. Rodzina składa się z przedsiębiorcy, jego małżonki oraz dwójki dzieci – rzeczonego sukcesora oraz jego siostry. Małżonka i córka nie są zaangażowane w działanie firmy. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, o której zdecydowano wiele […]

Czytaj więcej

Sukcesja – odliczenie straty w spadku po dziadku

Do napisania niniejszego tekstu skłoniła mnie wydana 6 maja bieżącego roku interpretacja Ministra Finansów potwierdzająca, iż wnuk, który odziedziczył po dziadku prowadzącym działalność gospodarczą w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwo i postanowił prowadzić je dalej, ma prawo do odliczenia od uzyskanych dochodów strat poniesionych przez dziadka. Warto przypomnieć te regulacje, ponieważ warto o […]

Czytaj więcej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – niepełna sukcesja podatkowa

Nie mają szczęścia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do przepisów podatkowych regulujących przekształcenie takiej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do wszystkich innych procesów przekształceń form prawnych, w których dochodzi do sukcesji praw i obowiązków podatkowych – w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy do sukcesji dochodzi wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

Nie prowadź działalności jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Na łamach naszego bloga już wielokrotnie zajmowaliśmy się tematem ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Postanowiłem powrócić do tego tematu z dwóch powodów. Pierwszy – moje spotkania z przedsiębiorcami pokazują, że ryzyka związane z prowadzeniem działalności w takiej właśnie formie prawnej wciąż nie są dostrzegane i odpowiednio poważnie […]

Czytaj więcej

Podział przez wydzielenie – przypisanie przychodów i kosztów

W poprzednim moim blogu (http://www.blog.pl/blog-doradcypodatkowi_blog_onet_pl/?p=743) odniosłem się do jednego z zagadnień, nieuregulowanych w przepisach prawa podatkowego, dotyczącego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w przypadku połączenia podmiotów gospodarczych. Kontynuując wątek braku uregulowań w przepisach prawa podatkowego kwestii, związanych z procesami przekształcenia podmiotów, przedstawię problem ujęcia przychodów i kosztów w procesie podziału spółki przez wydzielenie (przeniesienie części […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz. IV

Podsumowując cykl wpisów dotyczących sprzedaży biznesu, chciałbym jeszcze raz podkreślić wagę takich transakcji. Sprzedając biznes dyskontujemy wszystkie swoje dokonania (a często i naszych poprzedników oraz wspólników), należy więc dołożyć wszelkiej staranności, aby efekt był na miarę naszych oczekiwań. Profesjonalnie przeprowadzona transakcja sprzedaży. Sprzedaż firmy w wielu przypadkach stanowi jedną z kluczowych transakcji w karierze biznesowej […]

Czytaj więcej

Sukcesja – działalność gospodarcza osoby fizycznej

W wielu wpisach na niniejszym blogu i wielu artykułach wytykaliśmy wady prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji w kontekście sukcesji –przekazania biznesu następcom, szczególnie w przypadku śmierci prowadzącego działalność gospodarczą. Jednakże rzeczywistość kazała nam się zmierzyć również z takim problemem, bo nie zawsze przekształcenie działalności osoby fizycznej w inną formę jest możliwe, nie […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz III

Transakcje, których przedmiotem są całe firmy, w naturalny sposób sięgają bardzo istotnych wartości. Tym samym rodzą one znaczące zobowiązania podatkowe. Te z kolei w sposób bezpośredni wpływają na wartość środków, które otrzymuje sprzedający. Perspektywa zapłaty wysokich podatków (w ujęciu bezwzględnym) zwiększa gotowość do wykorzystania rozwiązań, które pozwalają na ich zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie. O ile […]

Czytaj więcej

Jak dobrze sprzedać biznes? – cz II

Kontynuując zapoczątkowany w moim poprzednim wpisie wątek – „Jak dobrze sprzedać biznes”, chciałbym odnieść się do właściwego przygotowania do negocjacji z inwestorami. W pierwszej kolejności proponuję, aby obiektywnie spojrzeć na wartość swojej firmy, porzucając wszelkie emocje i sentymenty. Nie mają one bowiem szans na uwzględnienie przez kupującego w trakcie negocjacji. Drugą kwestią jest właściwy dobór […]

Czytaj więcej

Sukcesja – jak żyć na emeryturze?

Nieco luźniejszy temat związany z sukcesją, choć także niezwykle ważny. W jaki sposób spędzacie Państwo czas świąteczny, czas wolny od pracy? Czy macie swoje hobby, zainteresowania, które Was pochłaniają, czy też może Waszą jedyną pasją jest Wasza firma, której poświęcacie cały swój czas? Te pytania, choć jak się wydaje zupełnie niezwiązane z sukcesją są jednymi […]

Czytaj więcej