Zagraniczne fundusze inwestycyjne mogą odzyskać podatek zapłacony w Polsce w ciągu ostatnich 5-ciu lat

W kwietniu b.r. Minister Finansów przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej walkę o podatek od dywidend i odsetek wypłacanych na rzecz funduszy inwestycyjnych spoza UE i EOG (sprawa Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company – C-190/12). Generalny wniosek płynący z wyroku jest taki, że wypłaty dywidend i odsetek do funduszy spoza Unii powinny […]

Czytaj więcej

Minister Finansów przegrywa w sądzie spór w sprawie spółek komandytowo-akcyjnych

Do końca poprzedniego roku obowiązywały przepisy, które zgodnie z ogólną interpretacją wydaną przez Ministerstwo Finansów umożliwiały odroczenie opodatkowania dochodów realizowanych przez spółki komandytowo-akcyjne do momentu ich wypłaty na rzecz wspólników.   Remedium na zmianę przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Zmienione przepisy przyznały status podatnika podatku dochodowego (CIT) spółkom komandytowo-akcyjnym, umożliwiając jednocześnie stosowanie dotychczasowych zasad do […]

Czytaj więcej

Umorzenie wierzytelności a korekta podatku naliczonego

  Niejednoznaczność przepisów prawa podatkowego i nieostre brzmienie istotnych pojęć, które występują w tych przepisach to już norma. Daje to niestety duże możliwości swobodnej interpretacji przepisów dla organów podatkowych, najczęściej na niekorzyść podatników. Jednym z takich przykładów jest wpływ skutków umorzenia wierzytelności na rozliczenia podatku VAT i CIT, w kontekście rozumienia pojęcia „uregulowanie wierzytelności”.   […]

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową – zyski niepodzielone

  Przekształcając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową trzeba się liczyć z opodatkowaniem zysków niepodzielonych pozostających w spółce z o.o. podatkiem w wysokości 19%. Wprowadzenie tej regulacji od 1 stycznia 2009 roku doprowadziło do zadziwiającej, trwałej niezgodności opinii pomiędzy Ministrem Finansów oraz sądami administracyjnymi.    Zyski niepodzielone W aktualnie obowiązującym brzmieniu ustawy CIT i […]

Czytaj więcej

Zeznanie CIT-8 za 2013 rok – o czym warto pamiętać?

Dla większości podatników podatku CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, zbliża się nieuchronnie czas złożenia zeznania CIT-8 za 2013 rok (to już 31 marca!). Co prawda w roku 2013 nie było dużo zmian w przepisach Ustawy CIT, ale jeden z wprowadzonych, dotyczący niezapłaconych faktur,  na pewno u wielu podatników wywołał problem. W […]

Czytaj więcej

Podatniku, nie znasz dnia ani godziny, w której staniesz się przestępcą skarbowym

Największą bolączką polskiego systemu podatkowego nie jest złe prawo (ono nawet nie jest takie złe), nie są wysokie stawki podatkowe (są kraje, w których są one jeszcze wyższe), nie jest nawet opasły katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (z tym da się jakoś żyć). Największą bolączką są zmieniające się interpretacje przepisów, mimo, iż samo prawo […]

Czytaj więcej

Wyższość prawa handlowego nad prawem podatkowym?

Wydawać by się mogło, że ugruntowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą prawo podatkowe jest na tyle autonomiczne, że wbrew przepisom z innych dziedzin prawa, nadaje pewnym zdarzeniom gospodarczym inny wymiar. Dzieje się tak m. in. w obszarze nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, gdzie dopuszczalna na gruncie prawa cywilnego zasada swobody umów lub wprost […]

Czytaj więcej

Pochodne instrumenty finansowe gwiazdą programów motywacyjnych

Na rynku pojawia coraz więcej ofert różnego rodzaju programów motywacyjnych dla zarządów, kluczowych pracowników, handlowców, współpracowników. Ich cechą wspólną jest atrakcyjne opodatkowanie według stawki 19% oraz brak składek ZUS. Kluczem do sukcesu jest zakwalifikowanie dochodów ze świadczeń otrzymywanych w ramach takich programów do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.   Ministerstwo Finansów od lat stoi […]

Czytaj więcej

Co dalej ze spółkami komandytowo-akcyjnymi?

W związku ze zmianami zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych utworzone w latach poprzednich podmioty nie będą już przynosiły swoim właścicielom korzyści podatkowych. Czy w związku z tym warto zmieniać ich formę prawną?   Pomijając spółki komandytowo-akcyjne, co do których z uwagi na ich „łamany rok obrotowy” (rozpoczynający się w trakcie 2013 roku), również po 31.12.2013 roku […]

Czytaj więcej

Korekta kosztów na podstawie przepisów o „zatorach płatniczych”

  Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że nawet ci podatnicy, którzy w ciągu roku opłacali zaliczki w formie uproszczone będą zmuszeni zmierzyć się z problemami wynikającymi z przepisów art. 15b ustawy CIT, czyli z tak zwanymi przepisami dotyczącymi likwidacji zatorów płatniczych w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (lub z odpisów […]

Czytaj więcej