Zbycie wierzytelności własnej

Rozliczenie transakcji zbycia tzw. wierzytelności własnej, powstałej w wyniku wcześniejszej transakcji sprzedaży, która wygenerowała powstanie przychodu  na gruncie Ustawy CIT, wydawać by się mogło, nie powinno stwarzać problemów.  Niestety tak nie jest, a wynika to z niejednoznacznego stanowiska zajmowanego i przez organy podatkowe i przez sądy administracyjne.   Przychód przy zbyciu wierzytelności Przez lata dominowało […]

Czytaj więcej

Faktury korygujące a korekta przychodów wstecz

  Termin złożenia zeznania rocznego dla firm, dla których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym zbliża się wielkim krokami. Jak co roku, w wielu spółkach wraca problem ujęcia faktur korygujących otrzymanych już po zakończeniu roku, a dotyczących przychodów wykazanych w latach ubiegłych, w tym, właśnie w 2014 r. W szczególności dotyczy to rozliczenia premii […]

Czytaj więcej

BEPS – rezultaty działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez podatników

  Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony polskich jak również międzynarodowych organów podatkowych oraz instytucji, w tym przede wszystkim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednym z ważniejszych projektów, które prowadzone są aktualnie przez OECD jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan). W jednym z naszych wpisów (Zwalczanie unikania opodatkowania […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach po 1 stycznia 2015 roku?

Przyzwyczailiśmy się już do corocznego wyścigu z czasem, gdy posłowie pod koniec roku spieszą się z uchwalaniem zmian w prawie, w szczególności zaś dotyczy to prawa podatkowego. Nie inaczej było pod koniec 2014 roku, a z efektami prac legislacyjnych będziemy już w praktyce musieli się zmierzyć począwszy od 1 stycznia 2015 roku.   Deklaracje w […]

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2015 r. większość deklaracji tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy i podatnicy będą zobowiązani składać i przesyłać większość deklaracji podatkowych (w tym, CIT-8, PIT -11, PIT-4R, PIT-8AR) wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Istnieje więc ryzyko, że deklaracje złożone bez zachowania formy elektronicznej nie zostaną uznane za złożone prawidłowo. Formularze […]

Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja od 2015 roku a przepisy przejściowe

Już niewiele czasu zostało do wejścia w życie nowych uregulowań w Ustawie CIT, dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe przepisy nie obejmą wszystkich umów pożyczek, ale pod pewnymi warunkami. Warto o nich pamiętać, aby uniknąć problemów.   Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji Na łamach bloga (Zmiany CIT 2015 – cienka kapitalizacja a […]

Czytaj więcej

(Zbyt ?) dużo hałasu o nic – czyli o sposobie wprowadzenia przepisów o CFC

Rządowemu Centrum Legislacji nie udało się opublikować ustawy wprowadzającej przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z początkiem 2015 roku. Parlamentarzyści w trybie ekspresowym naprawiają ten błąd – wszystko wskazuje na to, że im się uda   Śledząc proces legislacyjny należało się spodziewać, że przepisy zakładające opodatkowanie zagranicznych spółek […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie CIT od 2015 – ceny transferowe

Projekt nowelizacji ustawy CIT przewiduje zmiany w zakresie regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Zmiany te po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia ds. cen transferowych (lipiec 2013 r.) i wytycznych dotyczących kontroli działań restrukturyzacyjnych przez organy podatkowe (marzec 2014 r.) stanowią kolejny etap rozszerzeniu zakresu przepisów dotyczących cen transferowych.   Rozszerzenie zakresu przepisów o cenach transferowych Zmiany przewidziane […]

Czytaj więcej

Zmiany CIT 2015 – cienka kapitalizacja a kapitał własny

W projekcie zmian do Ustawy CIT, które mają wejść w życie od 2015 roku, istotnej modyfikacji poddano przepisy dotyczące tzw. „cienkiej kapitalizacji”. Poza rozszerzeniem kręgu podmiotów powiązanych, w stosunku do których zapłacone odsetki od pożyczek podlegać będą ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, zmieniono również parametr, z którym porównaniu podlegać będzie wartość […]

Czytaj więcej

Nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika

Powyższy tytuł to propozycja treści nowego art. 2a Ordynacji Podatkowej zawarta w dokumencie zatytułowanym „Postulaty zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej” przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który mieliśmy przyjemność konsultować.   Prezydent proponuje zmiany […]

Czytaj więcej