Przełomowa interpretacja MRiF. Kompensaty pozwolą rozliczyć koszty

Minister Rozwoju i Finansów (MRiF) potwierdził, że uregulowanie zobowiązania poprzez dokonanie kompensaty, także gdy dotyczy wierzytelności powyżej 15.000 zł, pozwoli na ujęcie poniesionego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. MRiF przychyla się do stanowiska podatników, że przepisy dotyczące ograniczenia prawa do zaliczenia w koszty podatkowe wydatków uregulowanych z pominięciem rachunku bankowego, nie będą miały w tym przypadku […]

Czytaj więcej

Aport przedsiębiorstwa a wartość podatkowa zapasów

Wydawać by się mogło, że zapłata w formie udziałów, wydawanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (zcp), daje prawo nabywcy na ujęcie w kosztach uzyskania przychodu nabytych zapasów materiałów, czy też wyrobów/towarów w momencie ich późniejszego zbycia. Niestety, w niektórych przypadkach organy podatkowe i sądy administracyjne, nie wiedzieć czemu, […]

Czytaj więcej

Korekta kosztów uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Od 1 stycznia w ustawie CIT uregulowano kwestie ujmowania korekt przychodów i kosztów. Co do zasady, korekt tych dokonuje się na bieżąco, jeżeli przyczyną korekty nie są błędy rachunkowe lub omyłki. Do czasu wprowadzenia tych przepisów, organy podatkowe stały na stanowisku, iż wszelkie korekty przychodów i kosztów należy ujmować w okresie, w którym pierwotnie rozpoznano […]

Czytaj więcej

Kumulacja w Lotto. Święto fiskusa

Prognozowana wygrana w Lotto ma wynieść w dniu 7 maja aż 60.000.000 złotych. Czy jednak w czasie gorączki wypełnianych samodzielnie kuponów lub na chybił trafił, oddając szczęście w ręce maszyny, uświadamiamy sobie skutki podatkowe ewentualnej wygranej? Pewnie większość z uczestników tej liczbowej zabawy nie wie, czy i jaki podatek jest w takiej sytuacji nakładany na zwycięzcę. […]

Czytaj więcej

Ryzykowna gra z fiskusem

Okazuje się, że udział w loterii promocyjnej to gra wysokiego ryzyka. W przypadku, gdy organizator nie dopełni formalności, surowe kary grożą nie tylko jemu ale również uczestnikom. Poniżej krótka wskazówka jak się nie dać fiskusowi.   O jakie loterie chodzi? Loterie promocyjne to gry losowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego […]

Czytaj więcej

Płatności od 2017 r. tylko przelewem

Rządowy projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk 322) znajduje się już po pierwszym czytaniu i wszystko wskazuje, że wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. w niezmienionej formie. Projekt zakłada wprowadzenie sankcji w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot transakcji przekraczających 15 tys. złotych w przypadku gdy […]

Czytaj więcej

Połączenie ze spółką osobową

W niektórych okolicznościach, podejmując działania restrukturyzacyjne, w szczególności gdy nie ma czasu na potwierdzenie skutków podatkowych w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, warto z tych działań zrezygnować. Dotyczy to na pewno procesu połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, inną niż spółka komandytowo-akcyjna. Wątpliwości podatkowe – połączenie ze spółką osobową Procedura połączenia ze spółką osobową, określona […]

Czytaj więcej

15% stawka podatku CIT?

W ubiegłym tygodniu pojawił się nowy projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych (czytaj tutaj: Projekt z dnia 22 lutego 2016 r.). Zmiany te w szczególności mają służyć (tak należy je ocenić) uszczelnieniu systemu podatkowego, poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, które pozwalają na dokonanie niektórych operacji przy minimalnych obciążeniach podatkowych. Pojawiła się także propozycja obniżenia […]

Czytaj więcej

Kogo będą kontrolować urzędy w 2016 r.?

Jak co roku, Minister Finansów opublikował dokument zawierający główne założenia projektu Krajowego Planu Działań, tym razem na 2016 r. Można z niego wyczytać jakie branże będą szczególnie narażone na kontrole podatkowe. Należą do nich m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości, motoryzacja, działalność agentów sprzedaży, usługi niematerialne, handel hurtowy, transport i logistyka i usługi informatyczne. W […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła – wątpliwości są, ale można sobie z nimi poradzić dzięki analizie orzecznictwa

Każda firma, każdy podatnik prędzej czy później zmierzyć się musi z problematyką tak zwanego podatku u źródła (często także nazywanym zaczerpniętym z języka angielskiego terminem „withholding tax”). W największym uproszczeniu problem sprowadza się do tego, że polska firma, która wypłaca za granicę innej firmie pieniądze za określone usługi, które polskiej firmie zostały wyświadczone, musi obliczyć, […]

Czytaj więcej