Rewolucja w cenach transferowych

    W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało na swojej stronie internetowej projekty zmian ustaw o podatkach dochodowych. Projekty zakładają rewolucyjne zmiany w zasadach dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi.   Dotychczasowe inicjatywy rządowe w obszarze cen transferowych W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie zmian systemowych mających na celu ograniczenie procederu transferu zysków […]

Czytaj więcej

Ceny transferowe a kontrola podatkowa

Ceny transferowe, z mojego doświadczenia, dotychczas nie były szczególnie weryfikowane ze strony organów podatkowych. W kontekście zapowiedzi organów administracji podatkowej oraz podejmowanych w ostatnich czasach kontroli podatkowych należy oczekiwać, że transakcje z jednostkami powiązanymi będą przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie kontroli organów podatkowych.     Weryfikacja cen transferowych Moim zdaniem, główną przyczyną dotychczasowego stanu rzeczy […]

Czytaj więcej

Kontrola podatkowa 2015

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez wiceministra finansów Jacka Kapicę, w roku 2015 ma nastąpić zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli podatkowych. Cel ma być osiągnięty m. in. dzięki skierowaniu działań kontrolnych na obszary i branże, w których w latach poprzednich stwierdzono największe uszczuplenia podatkowe.   Obszary i branże narażone na ryzyko kontroli podatkowej Zgodnie z założeniami Krajowego […]

Czytaj więcej

BEPS – rezultaty działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez podatników

  Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony polskich jak również międzynarodowych organów podatkowych oraz instytucji, w tym przede wszystkim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednym z ważniejszych projektów, które prowadzone są aktualnie przez OECD jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan). W jednym z naszych wpisów (Zwalczanie unikania opodatkowania […]

Czytaj więcej

Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Jednym z najistotniejszych elementów zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych jest ustalenie przez podatników transakcji z jednostkami powiązanymi, które podlegają obowiązkowi udokumentowania. Przepisy określające limity transakcji, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny, są jednak nieprecyzyjne i sprawiają trudności interpretacyjne zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym, które wydają sprzeczne interpretacje.   Limity dla cen transferowych  Przedmiotem […]

Czytaj więcej

Rynkowa wartość poręczeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Popularną kategorią usług finansowych świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi są gwarancje i poręczenia spłaty kredytów bankowych. Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia podmiotowi powiązanemu często jednak nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu. Udzielanie nieodpłatnego zabezpieczenia zobowiązań na rzecz podmiotu powiązanego rodzi, co do zasady, ryzyko dla obu stron transakcji. W ocenie organów podatkowych, podmiot, którego zobowiązanie jest […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie CIT od 2015 – ceny transferowe

Projekt nowelizacji ustawy CIT przewiduje zmiany w zakresie regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Zmiany te po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia ds. cen transferowych (lipiec 2013 r.) i wytycznych dotyczących kontroli działań restrukturyzacyjnych przez organy podatkowe (marzec 2014 r.) stanowią kolejny etap rozszerzeniu zakresu przepisów dotyczących cen transferowych.   Rozszerzenie zakresu przepisów o cenach transferowych Zmiany przewidziane […]

Czytaj więcej

Nowa jakość kontroli w obszarze cen transferowych?

Zapowiadane już od dłuższego czasu przez Ministerstwo Finansów uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych wydaje się być powoli wdrażane. Może nie widać tego jeszcze po liczbie przeprowadzanych kontroli (w roku 2012 zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów przeprowadzono ich niespełna 200), ale zapewne zmiana ta jest widoczna w zakresie szczegółowości i jakości postępowań […]

Czytaj więcej