Sztuka zarządzania różnorodnym z uwagi na wiek zespołem

Efektywne zarządzanie zróżnicowanym pod względem wieku zespołem jest wyzwaniem, przed którym stoją nie tylko szefowie HR, ale praktycznie zarządzający wszystkimi elementami składowymi niemal każdej organizacji. Jak wyjść poza stereotypy i jak przełamać uprzedzenia dotyczące pracowników w różnym wieku? Jak znaleźć klucz do efektywnego zarządzania wielopokoleniowym zespołem i uwolnić potencjał tkwiący w każdym pracowniku?

 

Zbuduj organizację otwartą na pracowników w różnym wieku

 

 

Opracowanie własne na podstawie koncepcji dr Tomasza Dąbrowskiego (założyciela i wiceprezesa Think Tanku Diversity Hub) oraz dr Roksany Ulatowskiej „Kluczowe obszary budowania organizacji otwartej na pracowników w różnym wieku”, Personel Plus, lipiec 2018, str. 68-74

1. Odpowiednio zaplanuj zatrudnienie

Planując proces zatrudniania, uwzględnij nie tylko strategię organizacji i zmiany otoczenia biznesowego, ale także już posiadany przez firmę potencjał jej pracowników. Dlatego tak duże znaczenie ma znajomość i bieżąca analiza istniejącego zasobu pracowników – liczbowego, strukturalnego i jakościowego, które sprzyjają optymalizowaniu wykorzystania potencjału i właściwemu planowaniu i uzupełnianiu luk w potencjale, co finalnie zapewnia wzrost efektywności organizacji. Ważnym elementem jest określenie jasnych kryteriów analizy, tworzenie ścieżek rozwojowych, a także budowanie zespołów.

2. Właściwie zorganizuj proces rekrutacji nowych pracowników

Dokładnie określ potrzeby personalne, stwórz ofertę wartości uwzgledniającą potrzeby pracowników. Przeprowadź proces rekrutacji z uwzględnieniem wartości. Nie zapominaj o rekrutacjach wewnętrznych, które motywują i wpływają na rozwój organizacji, a jednocześnie wpływają na stabilność zespołu oraz zmniejszone koszty procesu pozyskania pracowników.

3. Stwórz i utrzymaj otwarte środowisko pracy 

Wykreuj takie środowisko pracy, w którym zarówno najmłodszy, jak i najstarszy pracownik, czuje się rozumiany, szanowany, doceniany, a więc przyjazne, dopasowane do potrzeb pracowników, otwarte na relacje i wymianę wiedzy, wolne od myślenia stereotypowego, gdzie świat organizacji dzieli się na „wypalonych 50-latków” i tych „roszczeniowych millenialsów”.

4. Zadbaj o włączenie osób do zespołów oraz integrację zespołów międzypokoleniowych

Każdy zespół, aby skutecznie działał, powinien mieć jasno postawione cel, a co więcej – członkowie zespołu powinni być w pełni zaangażowani w realizację tych celów. Podstawową wartością funkcjonowania różnorodnych zespołów powinna być więc współpraca. Pracownicy młodsi mogą czerpać z wiedzy i doświadczenia tych bardziej zaawansowanych wiekowo, którzy mogą pełnić również rolę ich mentorów. Jednocześnie starsi pracownicy czują większą satysfakcję dzięki temu, że mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, co z kolei wpływa na ich efektywniejszą i bardziej zaangażowaną pracę.
Młodzi pracownicy z kolei, dzieląc się swoimi „świeżymi” pomysłami, nieszablonym podejściem do wielu spraw w życiu firmy, często pokazują starszym, że można inaczej. Tutaj również zachodzi transfer wiedzy i doświadczenia – często na poziomie praktycznego wykorzystywania zdobyczy „nowych technologii” i szybkiego pozyskiwania informacji z różnych źródeł.

5. Zapewnij pracownikom lifelong learning i rozwój osobisty

Rozwój pracowników wpływa na wartość każdej organizacji. Dlatego zagwarantuj nie tylko otwarte środowisko i dogodne warunki pracy, ale przede wszystkim możliwości rozwoju osobistego pracowników. Pomóż pracownikom nie tylko nabyć podstawowe kompetencje pozwalające na wykonywanie zawodu czy poznanie nowych metody / technik wykonywania obowiązków, ale też zapewnij podniesienie kompetencji ogólnych, przydatnych także w życiu pozazawodowym. Ucz właściwej komunikacji, pokazując mocne strony potencjału osób w różnym wieku.

6. Skutecznie zarządzaj wiedzą

Odpowiednie zarządzanie wiedzą jest jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Należy więc dążyć do zatrzymania wiedzy w organizacji (np. w kontekście odejść pracowników), upowszechniania jej wewnątrz organizacji, efektywnego jej wykorzystania i dzielenia się nią. Pamiętaj – wielopokoleniowość zapewnia ciągłość organizacji
i jest jednym z elementów wpisanych w DNA organizacji

7. Zatroszcz się o zdrowie pracowników

Działania firm w obszarze zdrowia pracowników nie powinny ograniczać się tylko do przestrzegania przepisów BHP. Podejmij działania mające na celu utrzymanie przez pracowników dobrej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej oraz eliminację czynników stresogennych, co przełoży się na wzrost efektywności, zaangażowania oraz poczucia satysfakcji z miejsca pracy.

8. Udziel pracownikom wsparcia w zmianie i radzenie sobie z konfliktami

Zapewnij wsparcie pracownikom zarówno w procesie zmian różnych aspektów działania organizacji, jak i w sytuacjach konfliktowych związanych z różnicami pokoleniowymi. Istotne dla organizacji jest więc właściwe zarządzenie procesem zmiany, pełna otwartość na wyrażone przez pracowników potrzeby oraz wielopłaszczyznowe rozpatrywanie sytuacji potencjalnie możliwie budzących negatywne emocje.

Wykorzystaj cenny potencjał różnic wieku 

Różnorodność wiekowa jest dużą zaletą każdego zespołu. Zapewnij budowanie partnerskich relacji, tworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń, kreowanie wspólnego podejścia do rozwiązywania skomplikowanych sytuacji, łączenie energii, entuzjazmu i zapału, nieszablonowych pomysłów pracowników młodszych pokoleń z doświadczeniem zawodowym, życiowym oraz większą świadomością biznesową pracowników z dłuższym stażem, a na pewno zapewnisz wzrost efektywności – tym samym sukces – całej organizacji.

Zarządzaj potrzebami pracowników w ich cyklu życia 

Pozornie wydawać się może, że w każdym wielopokoleniowym zespole mamy do czynienia ze zderzeniem czterech różnych zbiorów wartości – charakterystycznych dla czterech obecnych na rynku pracy pokoleń (Baby Boomers, X, Y i Z). Nie zapominaj jednak, że nie każdy Baby Boomers ceni sobie niezależność, nie każdy przedstawiciel pokolenia X stawia na rozwój osobisty, nie dla każdego należącego do pokolenia Y elastyczność w zakresie godzin i miejsca pracy są najważniejsze oraz nie każda jednostka z generacji Z jest otwarta na nowe twórcze rozwiązania…Traktuj więc każdego z pracowników w sposób jednostkowy i dostosuj oferty wartości do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.

Aby skutecznie zarządzać różnorodnymi pod względem wieku zespołami, nie wystarczy wiedza o pokoleniach, schematach, wzorcach zachowań, bądź też oczekiwaniach. Konieczne jest dogłębne spojrzenie oraz holistyczne podejście. Najważniejsze, by różnice wieku pracowników stały się dla organizacji przewagą, a nie balastem,
a zarządzający zespołami przejawiali własną wrażliwość na wyzwania różnic wieku
.

Grant Thornton, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Diveristy Hub są organizatorami spotkań z cyklu Diversity Business Meetings in Poznań, stanowiących okazję do integracji oraz wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania różnorodnością w środowisku biznesu i nauki Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą już uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy

Więcej na temat 6 edycji Diversity Business Meetings można przeczytać tutaj.

Aleksandra Wojciechowska

Aleksandra uczestniczy w projektach z obszaru zarządzania strategicznego i zarządzania innowacją w przedsiębiorstwach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu doskonalenia systemów organizacyjno - zarządczych, podnoszenia kompetencji pracowniczych, przygotowania i obsługi projektów szkoleniowych, rozwojowych, realizowanych zarówno na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Zobacz także

Skomentuj