Jako podatnik chciałabym być traktowana poważnie

am Fiskus vorbei

Zmiany w podatkach

Szykowane zmiany w rozliczaniu działalności gospodarczej – podatek VAT, CIT, PIT (więcej o zmianach w podatkach tutaj) – wskazują, że z jednej strony mają ułatwiać prowadzenie działalności, jednak z drugiej strony – na skutek uszczelniania systemu podatkowego – podatnik z punktu traktowany jest jak przestępca.

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad pakietem ułatwień dla firm, m.in. nad upraszczaniem przepisów podatkowych, likwidacją obowiązków dokumentacyjno-informacyjnych. Głośno mówi się o zasadzie co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, czy klauzuli pewności prawa, która ma chronić przedsiębiorców przed konsekwencjami zmiany interpretacji prawa. Jednakże i tak do końca nie wiadomo, co ostatecznie zostanie wprowadzone i czy przypadkiem nie znajdą się zmiany o zupełnie odmiennym charakterze. Warto choćby wspomnieć o planowanej korekcie kosztów w zakresie używania samochodów do celów mieszanych, która znalazła się w pakiecie ustawy o uproszczeniach, ale z uwagi na ogólne oburzenie Ministerstwo wycofało się z tego pomysłu (czy nie powróci, albo w innej formie tego niestety nie wiadomo).

W zakresie swobody w zakresie prowadzenia biznesu, jak się ma do tego klauzula obejścia prawa? Czy w efekcie końcowym nie dojdzie do sytuacji, w której zasada co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone nie znajdzie w ogóle zastosowania, bowiem organy będą twierdziły, że wszelkie działania optymalizacyjne w zakresie legalnego obniżenia zobowiązania podatkowego są niezgodne z prawem. Już dzisiaj można spotkać się z takim podejściem, kiedy to organy uprawnione do wydawania interpretacji odmawiają jej wydania, doszukując się w każdym działaniu optymalizacji i tym samym sugerują o wystąpienie o opinię zabezpieczającą. Jeśli więc brat dokona darowizny na rzecz brata, a ten dalej przekaże darowiznę swojemu synowi to mamy do czynienia z rozsądnym działaniem w majestacie prawa, czy optymalizacją, mającą na celu jedynie korzyść finansową?

Uszczelnianie systemu podatkowego

Jaki jest więc dziś lub ma być, w kontekście obecnych działań, wizerunek administracji podatkowej?  

Na podpis Prezydenta czeka ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, jak też ustawa wprowadzająca tę ustawę, gdzie zmianie ulega wiele przepisów ustaw podatkowych, w tym ustawy PIT, CIT, VAT, czy Ordynacji podatkowej. Oddzielnie pojawiają się również projekty zmian do tych ustaw. Obecnie zmiana goni zmianę, a przedsiębiorca oczywiście musi za nimi nadążyć i to w wielu przypadkach już od 1 stycznia 2017 r.

Nie mam nic przeciw uszczelnianiu przepisów podatkowych, a także, aby oszuści podatkowi zostali napiętnowani. Sama pracowałam swego czasu w organie podatkowym i zdaję sobie sprawę z istnienia podmiotów, dla których rozliczanie z budżetem nie jest żadnym obowiązkiem, a wręcz przeciwnie. Dlaczego jednak konsekwencje tego uszczelniania dotykają normalnie działających przedsiębiorców? Dlaczego to podatnik ma weryfikować na każdym kroku swojego kontrahenta, aby nie spotkać się z zarzutem, że gdyby był dokładniejszy i zainteresował się kontrahentem kontrahenta, to być może nie uwikłałby się w transakcję, którą organy podatkowe uznają za niemającą miejsca? Wcale nie tak trudno zostać o to posądzonym, szczególnie, gdy jest się podatnikiem dokonującym wielu transakcji.

Wprowadzanie kolejnych zmian w zakresie „zestawu” towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem (usługi budowlane), z jednej strony uszczelniają system, ale znów podatnik nabywający towary i usługi jest obowiązany do rozliczenia podatku i może ponieść solidarną odpowiedzialność, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy. Powrót do dodatkowego zobowiązania w odniesieniu do pewnego katalogu zdarzeń, obowiązek przekazywania informacji podsumowujących tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmiana w sposobie rozliczenia obowiązku podatkowego z tytułu WNT lub importu usług, likwidacja zwolnień dla usług stanowiących elementy usługi ubezpieczeniowej czy finansowej, zasady weryfikacji zwrotu podatku VAT, są zmianami, do których trzeba się przygotować.

Pan Minister Morawiecki jest świadomy, że prowadzący działalność gospodarczą nie pracują od godz. 8 do godz. 16, że ponoszą ryzyko biznesowe i ekonomiczne, często muszą podejmować natychmiastowe decyzje, natomiast tej świadomości nie czuje się ani w przepisach podatkowych, ani w działaniu niektórych urzędników. Prowadząc działalność gospodarczą trzeba wywiązywać się z obowiązków podatkowych, to fakt i tego nie neguję, tylko dlaczego niektórym urzędnikom trudno zrozumieć, że nie tylko im wolno się mylić. Dlaczego kontrole trwają w nieskończoność, czy tak trudno wycofać się z niewłaściwej oceny działalności podatnika, a nie dorabiać ideologię do teorii spiskowej, że na pewno oszukuje – nie wszyscy przecież wystawiają puste faktury, nie wszyscy wyłudzają podatek lub go nie płacą. Walka z szarą strefą niewątpliwie jest trudna, niemniej jeśli nie zmieni się podejście kontrolujących do kontrolowanych, jak też i ocena kontrolujących jedynie przez pryzmat tzw. pozytywnych kontroli, tak zapewnienia Pana Ministra o przyjaznej administracji napawają wątpliwościami.

Dorota Borkowska-Chojnacka

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

karollo_play-na-bloga_no4

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Staś 23 grudnia 2016   Odpowiedz →
    Avatar

    Tak trzymać.Jak zgłosisz prawdę o nadużyciu lub korupcji to cię zniszczą w pracy i zwolnią taka jest rzeczywistość w RP !!!Polsce potrzeba przebudowy wartości społecznych i etyki pracowników administracji oraz w samorządach. Ci co przegrali niech przestaną jątrzyć i buntować innych obywateli. Nic to nie da. Ale jest jeszcze bardzo wiele patologii w życiu społecznym i w jednostkach samorządowych np. przy zlecaniu prac. Ustawione przetargi pod znajomych itd. Niedokładne wykonanie prac przez zleceniodawców, zawyżanie cen usług itd. Zamiatanie tych spraw pod dywanik i duszenie osób, które je ujawniają przez układ zamknięty. Znam kilka przypadków i nic z nich nie wynikło po zgłoszeniu gdyż….. Prędzej mnie zwolnią niż je zgłoszą do właściwych organów i….. zaszczują jak wcześniej …. Z życia społecznego i i pracy winni być eliminowane takie przypadki patologicznych i korupcyjnych zachowań oraz wyzwoleń na to. A tu bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia w tym kraju by go gruntownie przebudować dla obywateli nie dla układów i układzików…….

  • Avatar

    Dobrym pomysłem jest nowelizacja PIT i CIT. Wiele przedsiębiorców skorzysta z odpisów amortyzacyjnych, myślę, że pomoże to w podjęciu przez firmy wielu nowych projektów. W strefie wszystkich kontroli, rozliczeń i uszczelnień, uważam, że w końcu przedsiębiorcy otrzymali naprawdę korzystną możliwość odliczania nakładów na inwestycje. Pozdrawiam.

Skomentuj