Przełomowa interpretacja MRiF. Kompensaty pozwolą rozliczyć koszty

breaking wallMinister Rozwoju i Finansów (MRiF) potwierdził, że uregulowanie zobowiązania poprzez dokonanie kompensaty, także gdy dotyczy wierzytelności powyżej 15.000 zł, pozwoli na ujęcie poniesionego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. MRiF przychyla się do stanowiska podatników, że przepisy dotyczące ograniczenia prawa do zaliczenia w koszty podatkowe wydatków uregulowanych z pominięciem rachunku bankowego, nie będą miały w tym przypadku zastosowania.

Płatności przelewem powyżej 15.000 zł

Nowy Rok coraz bliżej, a wraz z nim zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne – także w zakresie prawa podatkowego. Jednym z zagadnień, które już dziś budzi szereg wątpliwości jest nowelizacja Ustawy CIT w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków uregulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Przypomnę, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji na rzecz innego przedsiębiorcy nie została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, a jej jednorazowa wartość przekracza 15.000 zł.

Uchwalenie powyższej regulacji postawiło pod znakiem zapytania możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków rozliczanych w formie kompensat w sytuacji, gdy wartość dokonywanego potrącenia przekracza 15.000 zł. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju sposoby rozliczenia pomiędzy kontrahentami są dość powszechne. W świetle nowych przepisów powstaje jednak wątpliwość, czy dokonanie kompensaty w wartości przekraczającej 15.000 zł stanowi dokonanie płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego i tym samym tego rodzaju wydatek nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

Kompensata a zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych

Z jednej strony, istota kompensaty sprowadza się do uregulowania zobowiązania i jego wygaśnięcia. Dokonanie potrącenia nie oznacza, że wierzytelność nie została zaspokojona. Wręcz przeciwnie – w takim przypadku świadczenie uznaje się za spełnione i tym samym zobowiązanie wygasa, a więc kompensata jest formą zapłaty.

Z drugiej jednak strony można przyjmować, że czynności potrącenia (kompensaty) nie należy postrzegać jako formy płatności za daną transakcję. W rozumieniu internetowego Słownika Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. „płatność” oznacza obowiązek regulowania zobowiązań pieniężnych w określonym terminie. Tymczasem istotą i skutkiem potrącenia jest to, że strony transakcji fizycznie nie dokonują płatności z uwagi na wzajemność ich świadczeń. W efekcie, pomimo braku transferów środków, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania.

Swoje stanowisko w zakresie kompensat sugerował już Minister Finansów (obecnie Minister Rozwoju i Finansów) na etapie prac legislacyjnych. Na etapie konsultacji publicznych zgłoszono m.in. konieczność doprecyzowania treści proponowanych przepisów, z uwagi na to, iż rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami mogą być dokonywane w innych formach, np. drodze potrącenia/kompensaty.

W odpowiedzi na to, Minister Finansów uznał uwagę za niezasadną. Zdaniem Ministra Finansów: „Przepisy art. 22 ustawy SDG odnoszą się do płatności gotówkowych/bezgotówkowych, a nie do regulowania zobowiązań (które to pojęcie ma szerszy zakres). W przypadku płatności może ona być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Jeżeli zatem ma miejsce uregulowanie lub wygaśnięcie zobowiązania z innych powodów niż dokonanie płatności, wówczas omawianych przepisów nie stosuje się.”

Powyższe stanowisko potwierdza również MRiF w wydawanych interpretacjach indywidualnych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK). Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z tego samego dnia, wydanej dla jednego klientów Grant Thornton.

W związku z tym, w naszej ocenie warto zwrócić się do MRiF z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i zabezpieczyć się w tym zakresie na przyszłość. Tym bardziej, że walka z Ministerstwem przysparza na co dzień wielu wątpliwości, o czym piszemy tutaj.

Stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów z pewnością ucieszy wielu przedsiębiorców, którzy na co dzień dokonują rozliczeń w formie kompensat w prowadzonej działalności gospodarczej. Szkoda jednak, że po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której z uwagi na wątpliwości interpretacyjne znowelizowane przepisy wymagają wyjaśnień, zanim jeszcze wejdą w życie.     

Dominika Dobek  

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy! karollo_play-na-bloga_3

Zobacz także

1 komentarz

  • ~WK4444 14 października 2016   Odpowiedz →

    Czyli robimy cały czas laske bankom i zbliżamy się powoli do obrotu bezgotówkowego..antenki,chipy,kamerki,biometria,brak anonimowości w sieci-pełna inwigilacja..a ja kiedyś myślałem że NWO to teoria spiskowa…

Skomentuj