Będzie więcej kontroli i spraw karnych skarbowych

Businesswoman Analyzing Bills With Magnifying Glass On Desk

Priorytetem rządu jest zwiększenie wpływów z danin publiczno-prawnych i uszczelnienie systemu podatkowego. Luka budżetowa, która musi być pokryta ze zwiększonej ściągalności podatków, tak by deficyt budżetu  w 2017 r. nie przekroczył 3% PKB, to minimum 12 mld zł.

 

Minister Finansów o kontrolach podatkowych

Minister Finansów Paweł Szałamacha w piśmie skierowanym do Dyrektorów i Naczelników US, UKS 
i UC zalecił następujące działania:

1. Zwiększenie ilości kontroli, w szczególności u podmiotów, których sprzedaż roczna przekracza kwotę 5.000.000 zł.

2. Dokładne monitorowanie podmiotów zarejestrowanych w biurach wirtualnych.

3. Zwiększenie liczby czynności sprawdzających w celu weryfikacji rzeczywistej działalności podatników  i  wykreślania z urzędu z  rejestru VAT podatników, jeżeli okaże się, że podatnik nie istnieje lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub pełnomocnikiem.

4. Weryfikacja w KRS, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem.

5. Kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków za niezłożenie do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych.

6. Zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa.

7. Stosowanie w zdecydowanie szerszym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków, pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe. 

Pełna treść pisma jest dostępna tutaj: 

Ministerstwo

Komentarzem Ministerstwa Finansów do zamieszczonego pisma było stwierdzenie, że organy podatkowe będą łowić „grube ryby”. Patrząc jednak na listę działań, w szczególności limit rocznych obrotów na poziomie 5.000.000 zł i zapowiedz postępowań karnych skarbowych we wszystkich przypadkach opóźnień w złożeniu sprawozdań finansowych, trudno nie odnieść wrażenia, że zwiększone kontrole odczują także lub przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Więcej o kontrolach podatkowych tutaj

Efektywność  organów podatkowych

Minister Finansów zapowiedział wprost, iż przy ocenianiu jakości pracy naczelników urzędów skarbowych obejmujących funkcje kierownicze, uwzględniana będzie efektywność walki
z wyłudzeniami w VAT, w tym ustalenia podjęte w toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych. A jednocześnie nie będą brane pod uwagę niemożliwe do wyegzekwowania zaległości powstałe m.in. w wyniku decyzji wydawanych w sprawach wystawiana fikcyjnych faktur.

W praktyce oznacza to niewielką motywację urzędników do ścigania przestępców wystawiających puste faktury z uwagi na systemowe, istotne ryzyko nieściągalności tych  zaległości.

 

Zapowiedzi Ministra Finansów oznaczają, że jeśli awans urzędniczy ma być uzależniony od wyników i wyegzekwowanych zaległości, to lepiej szukać tych zaległości u podatników, którzy nie ukrywają swojej działalności, a jedynie pogubili się w gąszczu przepisów podatkowych i różnych interpretacjach.  A co z szarą strefą?

 

Małgorzata Samborska

 

twitter_quiz_podatkowy

Zobacz także

3 komentarze

 • ~społecznik 20 czerwca 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  mam wątpliwości, czy jednak Pan Minister nie dał jasnego sygnału, że fakt dokonania przypisu na rzecz słupa, albo nieposiadającego majątku podatnika, który dopuścił się świadomego uczestnictwa w procederze, który to przypis nie jest do zrealizowania – brak majątku, a więc i wskaźnik ściągalności kiepski, nie będzie brany pod uwagę przy ocenie pracy nowych naczelników i tym samym mają się nie bać takich kontroli i decyzji; czyli mają walczyć śmiało z wyłudzeniami.

 • ~Aplikujący 22 czerwca 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  Sam nie wiem – tak bardzo chcą tą dziurę załatać, żeby się nie okazało, że będą mandaty za niestworzone rzeczy rozdawać na prawo i lewo. A tak też może być niestety, skądś pieniądze trzeba wziąć.

 • ~sex telefon 24 stycznia 2017   Odpowiedz →
  Avatar

  łęcznianin

Skomentuj