Środki z UE wzmocnią innowacyjny potencjał wielkopolskich przedsiębiorstw

Flag of European Union with golden Bitcoin stacks. 3D rendering

Po raz pierwszy w perspektywie finansowej 2014-2020, przedsiębiorcy z wielkopolski będą mieć szansę na wsparcie prac badawczo – rozwojowych (B+R) z dotacji unijnych. 10 czerwca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W ramach konkursu, wsparcie zostanie skierowane zarówno do przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i dużych firm. Co więcej o dofinansowanie będą mogły ubiegać się konsorcja przedsiębiorców, także w partnerstwie z jednostkami naukowych, uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Jakie projekty otrzymają wsparcie?

Dofinansowanie trafi do firm, które planują stworzyć bądź rozwinąć już istniejące zaplecze badawczo-rozwojowe, w postaci działu (centrum) B+R. W praktyce oznacza to zakup aparatury naukowo-badawczej, która w przyszłości zostanie wykorzystana przez przedsiębiorstwo do prowadzenia prac B+R. Koszty owych prac również będą mogły zostać dofinansowane w ramach konkursu. Firma może ubiegać się o środki na częściowe pokrycie m. in. wynagrodzenia kadry B+R i kosztów materiałów, surowców, półproduktów oraz odczynników wykorzystywanych podczas badań. Konkurs ma charakter kompleksowy, gdyż przewiduje także dofinansowanie etapu przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych przez firmę wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakupu wyników prac B+R).

Więcej o dofinansowaniu >>>TUTAJ<<<

O czym należy pamiętać ubiegając się o dotacje?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia na tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenia służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w firmie będą zobligowani do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie, agendy badawczej w postaci planu prac B+R. Muszą oni pamiętać także o tym, że przedmiot projektu powinien wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego.

Jaką część projektu pokryje dotacja?

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie nawet do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Niewiele mniejszy wkład został przewidziany dla średnich firm – do 75%. Duże przedsiębiorstwa mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie na maksymalnym poziomie 65%.

 

Jeżeli prowadzicie Państwo prace o charakterze badawczo – rozwojowym, pojawia się wyjątkowa okazja do pozyskania na te działania. Byłoby wielką szkodą nie skorzystać z pojawiającej się możliwości pozyskania dodatkowych środków.

 

Szymon Wróblewski

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Zobacz także

1 komentarz

Skomentuj