Nowe obowiązki w zakresie ewidencji VAT

Pc_Raccoglitore_001

Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. przyjął poprawkę, zgodnie z którą duzi przedsiębiorcy od dnia 1 lipca 2016 r., a mali i średni przedsiębiorcy od dnia 1 stycznia 2017 r., będą zobowiązani przekazywać organowi podatkowemu, bez wezwania, ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w terminie do 25-go dnia następnego miesiąca.

 

Jedynie mikroprzedsiębiorcy mają czas do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 367) przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej (Jednolity Plik Kontrolny), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (więcej informacji w artykule E-kontrole skarbowe jeszcze w tym roku).

Informację tę składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.

Do jej przekazywania:

 • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu powyższej ustawy.

Minister Banaś, w wywiadzie w dniu wczorajszym poinformował, iż administracja podatkowa jest przygotowana do otrzymywania danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Stwierdził, że „system będzie gotowy od dnia 1 lipca 2016 r. na przyjmowanie co miesiąc danych z ewidencji VAT od dużych podatników, czyli od ok. 3200–3500 firm. Od 1 stycznia 2017 r. będziemy przygotowani jako administracja na przyjmowanie tych danych od małych i średnich podatników, a od 1 stycznia 2018 r. od mikroprzedsiębiorców”.

Powyższe przepisy, jeśli faktycznie wejdą w życie od dnia 1 lipca 2016 r. (a wszystko wskazuje na to, że jest to priorytet Ministerstwa) oznaczają obowiązek wprowadzenia zmian w systemach księgowych w taki sposób, aby umożliwić podatnikom wygenerowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w strukturze przewidzianej przez Ministerstwo.

 

Tempo uchwalania zmian jest zadziwiające. Czasu na audyt systemów księgowych, dostosowanie ewidencji do wymagań Ministerstwa i implementację Jednolitego Pliku Kontrolnego zostało niewiele.

Małgorzata Samborska

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Zobacz także

5 komentarzy

 • ~Dociekliwy~~ 6 czerwca 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  W niektórych artykułach piszecie Państwo, że obowiązek raportowanie w formie JPK powstanie od lipca 2017, w niektórych, że od lipca 2018. Jaka data jest poprawna?

 • ~Dociekliwy~~ 6 czerwca 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  Odnośnie poprzedniego komentarza, chodzi mi oczywiście o MiS przedsiębiorców.

 • ~Małgorzata Samborska 14 czerwca 2016   Odpowiedz →
  ~Małgorzata Samborska

  W stosunku do MiS przedsiębiorstw obowiązek przekazywania co miesiąc, bez wezwania ewidencji VAT w formie JPK_VAT powstanie od stycznia 2017 r. ,
  a w zakresie pozostałych struktur JPK (księgi, magazyny, wyciągi bankowe, faktury) – od lipca 2018 r.

  Pozdrawiam. Polecam: https://twitter.com/SamborskaM

 • ~Karina Połaska 22 grudnia 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  Mnie ten obowiązek będzie dotyczył od pierwszego stycznia. Kupiłam już Symfonię 2.0 z gwarancją i pomału uczę się wypełniać JPK. Dali nam zdecydowanie za mało czasu, żeby się dobrze przygotować.

 • ~biurco 8 lutego 2017   Odpowiedz →
  Avatar

  Mikroprzedsiębiorców obowiązek JPK obejmie dopiero od stycznia 2018 roku. Podobnie jak obowiązek wysyłania deklaracji w sposób elektroniczny. W ogóle mikroprzedsiębiorcy zostali (na szczęście) potraktowani ulgowo – dostali swego rodzaju okres przejściowy. Na naszym blogu podjęliśmy się zebrania zmieniających się w 2017 roku przepisów szczególnie dotyczących mikroprzedsiębiorców, tak aby ci nie musieli przekopywać sie przez dziesiątki stron wiadomości.

Skomentuj