Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

??????????????????

 

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Zmiany przepisów

Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie wymogów związanych z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych stanowią również kolejne potwierdzenie coraz większego zainteresowania polskich organów podatkowych transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe rozwiązania w szczególności wprowadzają:

a      konieczność prezentacji szerszego zakresu informacji w dokumentacjach w porównaniu do obecnie obowiązujących wymogów (np. struktury organizacyjnej i zarządczej grupy, prezentacji wszystkich operacji gospodarczych noszących znamiona restrukturyzacji, które przeprowadzone zostały w obrębie grupy itp.),

b      obowiązek sporządzania: analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych (ang. benchmarking), dokumentacji globalnej (ang. master file) prezentującej zasady współdziałania wszystkich podmiotów z grupy,

c      obowiązek sporządzenia i dostarczenia do urzędu skarbowego tzw. raportu (ang. raport CBcR) tj. sprawozdania prezentującego wyniki finansowe oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty w grupie,

d      obowiązek przedłożenia organom podatkowym uproszczonego sprawozdania z transakcji z udziałem podmiotów powiązanych.

Wszystkie zmiany w obszarze cen transferowych jakie wprowadzi znowelizowana ustawa zostaną szczegółowo omówione w cyklu artykułów przygotowanych przez Grant Thornton, na który serdecznie zapraszam (na newsletter można zapisać się na naszej stronie www, pod artykułem)

Niewątpliwie nowe regulacje znacząco zwiększą obciążenia podatników (m.in. administracyjne, kosztowe) w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji. Zmiany są na tyle istotne, że większość podmiotów sporządzających dokumentacje zgodnie z obecnymi regulacjami, będzie musiała dokumentacje uzupełnić, aby były one zgodne z nowymi regulacjami. Z drugiej jednak strony, dla największych podmiotów istotnie wzrosną limity, przez co będą one zobowiązane dokumentować znacznie mniej transakcji niż do tej pory. Można powiedzieć, że regulacje zmierzają ku temu, żeby obowiązkiem dokumentacyjnym objąć rzeczywiście te transakcje, które mają najistotniejszy wpływ na poziom dochodów generowanych przez podatników.

Nowe regulacje pozwolą również organom podatkowym na pozyskanie bardziej dokładnych informacji o warunkach rozliczeń stosowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi w celu weryfikacji rynkowości tych transakcji.

Termin wprowadzenia zmian

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących raportu CbCR (Country by Country Reporting), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r.

Poniższy graf prezentuje harmonogram wejścia w życie poszczególnych zmian i wynikających z nich obowiązków podatnika.

Przepisy

Należy również wspomnieć o tym, iż Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzić kolejne zmiany w obszarze cen transferowych. Na stronie internetowej partii opublikowane zostały projekty nowych przepisów podatkowych m.in. od dużych sklepów, VAT, od transakcji finansowych oraz CIT, która przewiduje m.in. zmiany przepisów dot. cen transferowych, które miałyby wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r. Wydaje się jednakże mało prawdopodobne, aby wprowadzenie powyższych zmian udało się partii PiS przed 2016 rokiem.

 

Wprowadzone przez ustawodawcę regulacje poszerzają zakres obowiązywania przepisów o cenach transferowych oraz systematycznie zwiększają ich szczegółowość. Nowe regulacje pozwolą organom podatkowym na dokładniejsze pozyskanie danych o transakcjach realizowanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi i weryfikację, czy ustalone transakcji różnią się od warunków, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Natomiast dokumentacja podatkowa w praktyce odgrywa kluczową rolę w trakcie kontroli cen transferowych przez organy podatkowe, a także stanowi istotne narzędzie obrony w przypadku ewentualnych sporów z organami. Tym samym podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinni już teraz zacząć przygotować się do zmian jakie ich czekają, nie tylko ze względu na zwiększone obciążania administracyjne, ale również w celu zweryfikowania ryzyka uznania warunków transakcji za nierynkowe i ewentualnych zmian tych warunków.

Ewelina Wilczyńska

 

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Krystian 12 listopada 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    Czy zamiast coraz większej biurokracji podatkowej nie miała się ona zmniejszać? Jestem ciekaw jakie osoby na tym zyskają w praktyce.

  • ~Tomasz 20 listopada 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    Ciekawy artykuł, dużo wartościowych informacji. Gratuluje.

Skomentuj